A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
ЩАСЛИВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
с. Щасливе, с. Проліски

Рішення сесії №2183-47-VII «Про виправлення технічної помилки в Додатку №2 «Плата за землю» до Рішення від 07.02.2017 року №636-17- VII «Про внесення змін в рішення Щасливської сільської ради від 14.07.2016 року №320-8-VII «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Щасливської сільської ради»»

Кількість переглядів: 161
Скликання: 7 скликання Щасливської сільської ради
Сесія: 47 сесія
Тип документу: Рішення сесії
Дата прийняття: 20.02.2020
Дата оприлюднення: 26.02.2020
Номер документу: 2183-47-VII
Назва документу: Про виправлення технічної помилки в Додатку №2 «Плата за землю» до Рішення від 07.02.2017 року №636-17- VII «Про внесення змін в рішення Щасливської сільської ради від 14.07.2016 року №320-8-VII «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Щасливської сільської ради»
Прикріплені файли:
  1. Файл 1 (0.83 МБ)

УКРАЇНА

ЩАСЛИВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БОРИСПІЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

Про виправлення технічної помилки в Додатку №2 «Плата за землю» до Рішення від 07.02.2017 року №636-17- VII «Про внесення змін в рішення Щасливської сільської ради від 14.07.2016 року №320-8-VII «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Щасливської сільської ради»

Керуючись ст.ст. 274, 277, 284 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги Протокол №17 чергової сімнадцятої сесії Щасливської сільської ради Бориспільського району Київської області сьомого скликання від 07.02.2017р. (надалі - Протокол) та враховуючи невідповідність тексту (змісту) Додатку №2 «Плата за землю» до Рішення від 07.02.2017 року №636-17- VII «Про внесення змін в рішення Щасливської сільської ради від 14.07.2016 року №320-8-VII «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Щасливської сільської ради» в частині ставок земельного податку Протоколу в частині 24 питання порядку денного «Про внесення змін в рішення Щасливської сільської ради від 14.07.2016 року №320-8-VII «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Щасливської сільської ради»,

 

Щасливська сільська рада ВИРІШИЛА:

 

1. Виправити технічну помилку в Додатку №2 «Плата за землю» до Рішення від 07.02.2017 року №636-17- VII «Про внесення змін в рішення Щасливської сільської ради від 14.07.2016 року №320-8-VII «Про встановлення місцевих податків та зборів та території Щасливської сільської ради» (надалі – Додаток №2) шляхом викладення Додатку №2 в новій редакції, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність Додаток №2 до Рішення від 07.02.2017 року №636-17- VII «Про внесення змін в рішення Щасливської сільської ради від 14.07.2016 року №320-8-VII «Про встановлення місцевих податків та зборів та території Щасливської сільської ради» в редакції від 07.02.2017 року.

3. Секретарю Щасливської сільської ради Кущенко Л. П. офіційно оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Щасливської сільської ради та у десятиденний строк з дня оприлюднення направити копію цього рішення до Бориспільського управління Головного управління Державної податкової служби у Київській області.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет Щасливської сільської ради.

5. Рішення застосовується та набирає чинності з 01.01.2017 року та діє до 31.12.2017 року.

 

Сільський голова                                              М.Ф. Шмаюн

c. Щасливе

20 лютого 2020 року

№ 2183 – 47 - VII

 

                                                                                   

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                        рішенням Щасливської сільської ради

від 20 лютого 2020 року № 2183-47-VII

                                               до рішення Щасливської сільської ради    

                                               від 07 лютого 2017 року  №  636-17-VII

 

 

Плата за землю

 

  1. Платники податку

Платниками земельного податку є:

1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

2. землекористувачі.

  1. Об’єкт оподаткування

Об'єктами оподаткування є:

1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

Не є об’єктами оподаткування земельні ділянки, зазначені в статті 283 Податкового кодексу України.

  1. База оподаткування

Базою оподаткування є:

1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом;

2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

4. Ставки земельного податку      

1. Ставки земельного податку  за  земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

Ставка податку за земельні ділянки, в тому числі, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності),  нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі 2 % для юридичних осіб та 0,02 % для фізичних осіб від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь встановлюється у розмірі 1 % від їх нормативної грошової оцінки.

2.Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населеного пункту, нормативну грошову оцінку яких не проведено

Ставка земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населеного пункту, встановлюється у розмірі 5 % для юридичних осіб та 0,05 % для фізичних осіб від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

5. Пільги зі сплати податку

1.Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб

Від сплати податку звільняються:

1) санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

2) громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці;

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";

У разі порушення цих вимог зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

3) бази олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

4) дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

5) державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

6) державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

2. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

Від сплати податку звільняються:

1)інвалідам першої і другої групи;

2)фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей  віком до 18 років;

3) пенсіонери (за віком);

4) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус  ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

5) фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб, зазначених в підпункті 2 пункту 5 цього Додатку поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм, передбачених пунктом 281.2 статті 281 Податкового кодексу України.

6. Порядок обчислення плати за землю

Податок на землю на території Щасливської сільської ради справляється у розмірах та порядку, встановленому цим рішенням та  статтею 286 Податкового кодексу України.

7. Податковий період

 Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

8. Строк та порядок сплати податку

Сплата податку здійснюється в строк та відповідно до порядку, які визначені Податковим кодексом України.

9. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

Подання звітності про обчислення і сплату плати за землю здійснюється платниками податків контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюються нарахування.

 

 

Сільський голова                                        М.Ф.Шмаюн 

 


« повернутися до всіх документів

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь