A A A K K K
для людей із порушенням зору
ПРИСТОЛИЧНА СІЛЬСЬКА РАДА
Бориспільський район

Рішення сільської ради №1980 – 23 - VIII «рішення № 1980 Програма охорони довкілля 2023-2026»

Кількість переглядів: 274
Скликання: 8 скликання Пристоличної сільської ради
Сесія: Двадцять третя сесія
Тип документу: Рішення сільської ради
Дата: 09.03.2023
Номер документу: 1980 – 23 - VIII
Назва документу: рішення № 1980 Програма охорони довкілля 2023-2026
Прикріплені файли:
 1. рішення № 1980 Програма охорони довкілля 2023-2026 (0.06 МБ)
 2. 1980 Додаток №1 до Правил утримання домашніх тварин (0.02 МБ)

 

 

УКРАЇНА

ПРИСТОЛИЧНА СІЛЬСЬКА РАДА

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

Про затвердження Програми охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Пристоличної об’єднаної територіальної громади Бориспільського району Київської області на 2023-2026 роки

 

Відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону атмосферного повітря», «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про захист рослин», «Про відходи», «Про природно-заповідний фонд», «Про пестициди і агрохімікати», «Про екологічну мережу України», «Про оцінку впливу на довкілля», «Про стратегічну екологічну оцінку», Водного кодексу України, Земельного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», заслухавши пропозиції постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту Пристоличної сільської ради,

 

Пристолична сільська рада ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Пристоличної об’єднаної територіальної громади Бориспільського району Київської області на 2023-2026 роки (додається).

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту Пристоличної сільської ради.

 

 

Сільський голова                                                             Микола КАСЬКІВ

 

 

 

 

c. Щасливе

02 березня 2023 року

№ 1980 – 23 - VIІІ

 

 

Додаток

до рішення Пристоличної сільської ради 

від 02 березня 2023 року

 № 1980 – 23 - VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма

охорони довкілля та раціонального використання

природних ресурсів Пристоличної об’єднаної територіальної громади Бориспільського району Київської області на

2023-2026 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 рік

 

 1. ПАСПОРТ

Програми охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Пристоличної об’єднаної територіальної громади Бориспільського району Київської області на 2023-2026 роки

1.

Ініціатор розроблення програми

виконавчий комітет

Пристоличної сільської ради

2.

Головний розпорядник коштів

Управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку

Пристоличної сільської ради

3.

Відповідальний виконавець програми 

Управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку

Пристоличної сільської ради

4.

Учасники програми (співвиконавець)

Управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку

Пристоличної сільської ради, зацікавлені підприємства, установи, організації

5.

Мета Програми

Послідовне поліпшення екологічної ситуації на території населених пунктів Пристоличної об’єднаної територіальної громади, створення належних умов для досягнення безпечного для здоров’я людини стану навколишнього природного середовища, шляхом інтеграції екологічної політики до соціально-економічного розвитку, збереження природних екосистем та впровадження екологічно збалансованої системи природокористування, підвищення стандартів якості природних об’єктів до європейського рівня

5.

Термін реалізації програми

2023-2026 роки

6.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) 

Бюджет органу місцевого самоврядування,

за наявності - обласний бюджет (обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, бюджет розвитку)

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми (всього)

 

у тому числі:

 

8.

коштів державного бюджету

 

коштів обласного бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Загальні положення

 

Програма охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Пристоличної об’єднаної територіальної громади Бориспільського району Київської області на 2023-2026 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону атмосферного повітря», «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про захист рослин», «Про відходи», «Про природно-заповідний фонд», «Про пестициди і агрохімікати», «Про екологічну мережу України», «Про оцінку впливу на довкілля», «Про стратегічну екологічну оцінку», Водний кодекс України, Земельний кодекс України, постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів».

Програма визначає основні напрямки дій та етапи заходів з метою покращення стану навколишнього природного середовища на території населених пунктів Пристоличної об’єднаної територіальної громади, що потребує залучення бюджетних коштів, координації спільних дій органу самоврядування, підприємств, установ, організацій та населення.

Екологічна безпека територій передбачає дотримання встановлених природоохоронним законодавством вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, збереження та раціонального використання природних ресурсів, санітарно-гігієнічних вимог щодо охорони здоров’я людини, здійснення заходів для нейтралізації, утилізації, знищення або переробки всіх шкідливих речовин і відходів, в тому числі, які утворились від впливу на довкілля воєнних дій.

 

 1. Визначення проблеми, на вирішення якої спрямована програма

 

Стан навколишнього природного середовища сьогодні є однією з найгостріших соціально-економічних проблем, що прямо чи опосередковано стосується кожної людини і обумовлює актуальність впровадження в громаді принципів та засад сталого розвитку.

Першочергова увага до охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності населення – невід’ємна умова сталого розвитку Пристоличної об’єднаної територіальної громади, регіону і країни в цілому. Саме тому, на території громади повинна здійснюватися політика, спрямована на досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, на охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів.

У зв’язку з цим, метою розробки Програми є зменшення забруднення навколишнього природного середовища, забезпечення раціонального використання та відтворення природних ресурсів, збереження здоров’я населення.

Атмосферне повітря.

Забруднювачами атмосферного повітря в населених пунктах Пристоличної сільської ради є транспортні засоби, промислові, сільськогосподарські підприємства.

На території Пристоличної ОТГ знаходяться підприємства, установи та організації різних форм власності, які експлуатують стаціонарні джерела забруднення атмосферного повітря та мають в користуванні певну кількість одиниць автотранспорту, що є пересувними джерелами забруднення атмосферного повітря через викиди продуктів спалювання паливно-мастильних матеріалів.

Джерелами негативного впливу на навколишнє середовище є  автодороги та автошлях Київ-Харків-Довжанський, який проходить по межі громади та є негативним фактором впливу на навколишнє середовище через забруднення атмосферного повітря викидами шкідливих речовин та створення зон акустичного дискомфорту

 

Водні ресурси

Територія громади в цілому недостатньо забезпечена водними ресурсами.

Незадовільний стан поверхневих водних об'єктів формується в результаті антропогенного впливу суб'єктів господарювання.

Серед джерел забруднення можна виділити:

 • Стічні води. Продукти життєдіяльності, бруд, миючі засоби - тобто каналізація. Левова частка скидається в річки без достатнього очищення.
 • Сільськогосподарське виробництво. Добрива, гербіциди, інсектициди і органічні відходи вимиваються і потрапляють в поверхневі води.
 • Промислові відходи. Ртуть, мідь, фтор, радіоактивні частки, залізо, при цьому викиди бувають як нарочними, так і випадковими (аварії, витоки).
 • Витоки нафти. Нафтопродукти скупчуються на водній поверхні, перекриваючи доступ світла і кисню.
 • Неорганізованих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій або під час дії воєнного стану.
 • Негативний вплив на довкілля детонації боєприпасів, яка призводить до забруднення ґрунтів, води та повітря. Під час детонації військових ракет, мін утворюється низка хімічних сполук: чадний газ, вуглекислий газ, водяна пара, бурий газ, азот тощо. Додатково утворюється велика кількість токсичної органіки, окислюються навколишні ґрунти, деревина, конструкції. Низка токсичних елементів, як оксид сірки й азоту, що під час окислення можуть призвести до кислотних дощів. Вони можуть змінювати pH ґрунту, викликати опіки рослин, слизових тканин дихальних органів людини, птахів, ссавців і так далі. У результаті обстрілів можуть забруднювати не тільки повітря та ґрунти, але й ґрунтові води.
 • Тверді відходи. Пластикові пляшки, пакети, гравій, щебінь, відпрацьований ґрунт. Через це водойми перетворюються на смітники.

Населені пункти громади не в достатній мірі забезпечені системою зливової каналізації і передусім локальних очисних споруд для очищення поверхневого стоку. Тому необхідним є будівництво системи зливової каналізації.

 

Поводження з  відходами

На даний час на території Пристоличної ОТГ полігон ТПВ (твердо-побутових відходів) відсутній.

Збирання ТПВ здійснюється в контейнери розташовані на контейнерних майданчиках. Для тимчасової акумуляції сміття частково використовуються відкриті контейнери. Недостатньо поширений роздільний збір сміття за окремими видами (скло, папір, пластик). Контейнерів для збирання великогабаритних та ремонтних відходів немає.

Збирання небезпечних відходів в складі побутових (батарейок, акумуляторів) від мешканців відбувається приватними організаціями (магазини, аптеки). Небезпечні побутові відходи від організацій передаються на утилізацію спеціалізованим підприємствам за відповідними договорами. Система збору та вивезення ТПВ потребує удосконалення в частині системи збирання великогабаритних, ремонтних та небезпечних відходів, повного впровадження роздільного збирання відходів.

 

Перероблення відходів

Перероблення, в тому числі спалювання, побутових відходів на території сільської ради не здійснюється.

 

 

 

Ключові екологічні проблеми території

На основі аналізу стану компонентів навколишнього середовища, визначені основні екологічні проблеми території населених пунктів Пристоличної ОТГ:

- забруднення атмосферного повітря пересувними джерелами внаслідок зростання руху автотранспорту на магістральних дорогах які проходять через населені пункти сільської ради;

- забруднення атмосферного повітря джерелами забруднення -промисловими підприємствами та теплоенергетичним обладнанням;

- забруднення підземних вод рідкими побутовими відходами з вигрібних ям;

- забруднення ґрунтів та підземних вод стоками дощових та талих вод з території населених пунктів;

- забруднення територій громади карантинним буряном – амброзією полинолистою.

Екологічна мережа є комплексною, багатофункціональною природною системою, до основних функцій якої належить збереження біорізноманіття,
стабілізація екологічної рівноваги, підвищення продуктивності ландшафтів, покращення стану довкілля, перехід до збалансованого розвитку громади і формування належних природних умов комфортної життєдіяльності населення.

Досягнення ефективного рівня заходів з охорони навколишнього природного середовища, що здійснюються органами виконавчої влади можливе лише за умови широкої підтримки їх громадськістю. Для цього Програмою передбачено здійснення низки загально просвітницьких заходів екологічної спрямованості. Насамперед, це проведення круглих столів, семінарів, проведення різноманітних конкурсів за природною тематикою, видавництво інформаційних матеріалів, проектування макетів та видавництво буклетів.

Необхідність вирішення екологічних проблем передбачена у подальших діях органів місцевого самоврядування, спрямованих на формування та реалізацію екологічної політики.

Стан довкілля обумовлюється впливом на нього усіх суб’єктів природокористування. Відповідно, інтегрований еколого-економічний ефект природоохоронних заходів залежить від послідовності і результативності дій усіх суб’єктів господарської діяльності, а також від ефективності системи управління у цій сфері.

Програма охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Пристоличної об’єднаної територіальної громади Бориспільського району Київської області на 2023-2026 роки – це система принципів, пріоритетних напрямів та конкретних заходів у сфері охорони навколишнього природного середовища.

 1. Визначення мети програми

 

Головною метою програми є послідовне поліпшення екологічної ситуації на території Пристоличної ОТГ, створення належних умов для досягнення безпечного для здоров’я людини стану навколишнього природного середовища, шляхом інтеграції екологічної політики до соціально-економічного розвитку, збереження природних екосистем та впровадження екологічно збалансованої системи природокористування, підвищення стандартів якості природних об’єктів до європейського рівня.

Досягнення мети програми потребує спрямування дій органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, організацій, установ та підприємств усіх форм власності на реалізацію пріоритетних напрямів діяльності у сфері ефективного природокористування, дотримання вимог екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища, просвітницької діяльності і екологічної обізнаності населення.

Мета програми досягається шляхом реалізації відповідних цілей і конкретних завдань, а саме:

- зменшення забруднення повітряного басейну;

- зменшення кількості захворювань у населення, покращення морально-психологічного стану населення, що буде відображено зменшенням кількості звернень до лікарень;

- покращення екологічного стану громади, що буде підтверджено зменшенням кількості звернення мешканців до медичних установ та зменшенням скарг до ОМС та органів державної влади;

- забезпечення ефективного споживання електричної енергії населенням;

- зменшення шумового забруднення для мешканців громади від автомагістралей;

- зменшення забруднення повітря від викидів автотранспорту;

- зменшення негативного впливу відходів, у тому числі непридатних та заборонених до використання хімічними засобами захисту рослин;

- мінімізація забруднення атмосферного повітря, ґрунтів та підземних вод, екосистеми водних об'єктів, біологічного, шумового, світлового, хімічного, радіаційного забруднення, внаслідок впливу на довкілля воєнних дій відповідно до законодавства;

- збереження та відтворення біорізноманіття, формування системи екологічної мережі;

- формування екологічної культури населення.

 

 1. Обґрунтування шляхів і засобів вирішення проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

 

Створення передумов переходу до сталого розвитку Пристоличної ОТГ та досягнення екологічно збалансованого природокористування пов'язано із забезпеченням умов щодо реалізації дієвої екологічної політики в громаді, яка направлена на раціоналізацію процесів природокористування, стабілізацію та покращення екологічної ситуації.

В умовах об'єктивно діючих соціальних та економічних обмежень формування екологічної Програми пов'язане з вибором пріоритетних завдань на основі системи критеріїв, що базуються на всебічній оцінці реальної ситуації.

Проблеми у сфері охорони навколишнього природного середовища громади передбачається розв’язати шляхом:

впровадження ефективного, обґрунтованого та збалансованого механізму охорони довкілля;

встановлення станцій моніторингу якості повітря на території Пристоличної ОТГ з інформацією онлайн;

зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

складання повної шумової карти громади з метою визначення і контролю акустичного забруднення;

розроблення проекту об’їзних шляхів для автотранспортних засобів в обхід житлової забудови, що дасть змогу зменшити потік великовагового транспорту через населені пункти;

проведення висадження зелених насаджень вздовж автомобільних доріг;

встановлення екрануючих шумозахисних споруд вздовж автомагістралей, що дасть змогу зменшити шумове забруднення на 50 %;

повне охоплення населених пунктів громади послугами з поводження з ТПВ;

запровадження на всій території громади системи роздільного збору побутових відходів з вилученням ресурсоцінних компонентів;

покращення якості надання послуг з поводження з ТПВ;

зменшення кількості ТПВ, що йдуть на захоронення;

ліквідація стихійних звалищ ТПВ в разі їх утворення;

облаштування та утримання майданчиків для збору твердих побутових відходів;

проведення профілактичної, роз'яснювальної та виховної роботи серед населення щодо дотримання правил благоустрою, санітарних норм, правил поведінки в громадських місцях, участі громадян у наведенні порядку за місцем проживання.

підвищення обізнаності населення в сфері управління відходами;

залучення до системи управління відходами приватного підприємництва;

систематичне проведення серед населення та в навчальних закладах громади еколого-просвітницької роботи з метою формування відповідального та дбайливого ставлення до природи, свідомого дотримання екологічних принципів природокористування, розвитку навичок екологічної культури;

виготовлення демонстраційного, дидактичного, роздаткового матеріалу для подальшого розповсюдження серед населення та навчальних закладів громади;

збереження та створення нових зелених зон;

зменшення забруднення територій громади карантинним бур'яном – амброзією полинолистою;

будівництво та реконструкція водозабірних споруд, водопровідних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання, упровадження станцій (установок) доочищення питної води у системах централізованого водопостачання, модернізації або заміни наявного енергоємного обладнання, запровадження новітніх енергоефективних та енергозберігаючих технологій, зменшення втрат водних ресурсів, впровадження технологій щодо раціонального використання та економії питної води, вдосконалення водозаборів з поверхневих і підземних джерел питного водопостачання та технологій підготовки питної води.

Здійснення заходів програми планується розпочати у 2023 та завершити у 2026 році.

Ресурсне забезпечення Програми наведено в додатку № 1 до Програми.

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів, виділених в установленому порядку з місцевих та обласного бюджетів у межах наявного фінансового ресурсу, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Обсяг фінансування, окремо по кожному об’єкту, визначатиметься щорічно при формуванні переліку об’єктів, видатки на які здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету, обласного бюджету (обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, бюджету розвитку та ін.) та з урахуванням наявності затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації.

Загальний обсяг фінансування Програми та у розрізі джерел, викладено у Паспорті Програми охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Пристоличної об’єднаної територіальної громади Бориспільського району Київської області на 2023-2026 роки.

 

 1. Перелік завдань (напрямів) та заходів програми

 

Завдання програми формуються відповідно до мети.

Напрямки Програми є:

1. Зміни клімату та охорона атмосферного повітря.

2. Впровадження ефективної системи санітарного очищення населених пунктів громади, реалізація роздільного збирання ТПВ в громаді; недопущення утворення стихійних звалищ відходів.

3. Поводження з небезпечними відходами.

4. Створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населенням.

5. Озеленення населених пунктів.

6. Ліквідація наслідків буреломів та вітроломів, видалення аварійних та фаутних зелених насаджень на території громади.

7. Боротьба з карантинними шкідниками на території населених пунктів громади.

8. Підвищення рівня суспільно-екологічної свідомості.

9. Збереження та відтворення біорізноманіття. 

       10. Проведення моніторингових досліджень стану повітря в громаді.

       11. Проведення заходів щодо забезпечення  населення  якісною та безпечною для здоров'я людини питною водою.

       12. Охорона і раціональне використання земель.

Для реалізації заходів Програми передбачається залучення коштів місцевого бюджету, власних коштів підприємств-забруднювачів. Фінансування заходів підприємств, передбачених у переліку завдань і заходів програми, має орієнтовні показники та може змінюватися відповідно до інвестиційних планів розвитку підприємств. Крім цього, в основу фінансового забезпечення програмних природоохоронних заходів покладається принцип комплексного залучення коштів із різних джерел, не заборонених чинним законодавством України (державний бюджет, обласний бюджет та місцеві бюджети, а також кошти підприємств та організацій).

Обсяги фінансування природоохоронних заходів визначаються у порядку пріоритетності дій щодо усунення або зниження негативного впливу на довкілля та гарантування екологічної безпеки, достатнього рівня фінансування окремих заходів, послідовного фінансування довгострокових проектів.

Програма передбачає формування й реалізацію екологічної політики. Екологічна політика є інтегрованим чинником соціально-економічного розвитку громади, області та країни в цілому.

Виходячи з реального екологічного стану території громади, визначаються пріоритети екологічної політики з урахуванням щорічних фактичних можливостей видатків місцевого бюджетів та інших бюджетів.

Напрямки діяльності та заходи Програми охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Пристоличної об’єднаної територіальної громади Бориспільського району Київської області на 2023-2026 роки наведені                             у Додатку № 2.

 

6. Очікувані результати виконання програми, визначення її ефективності

Реалізація Програми дозволить:

 • знизити техногенне та антропогенне навантаження на водні об’єкти і перешкоджатиме забрудненню поверхневих та підземних водних об’єктів;
 • досягти екологічно безпечних умов для проживання населення;
 • поліпшити екологічний стан довкілля в громаді;
 • розповсюдження екологічних знань та інформації;
 • знизити техногенне навантаження на атмосферне повітря;
 • активізувати поширення екологічної інформації, діяльності з екологічного виховання й підвищення екологічної культури населення;
 • підвищити ефективність реалізації екологічної політики в цілому.

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту Пристоличної сільської ради та постійна комісія з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, благоустрою та збереження навколишнього природного середовища.

 Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів покладається на розпорядників коштів, замовників заходів та виконавців робіт.

 

 

 

 

 

 

Додаток №1 до Програми

 

Ресурсне забезпечення Програми охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Пристоличної об’єднаної територіальної громади Бориспільського району Київської області на 2023-2026 роки    

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

І етап виконання програми

ІІ етап (20__ - 20__ роки)

ІІІ етап (20-_ - 20__ роки)

Всього витрат на виконання програми

2023  рік

2024 рік

2025 рік

2026 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

Обсяг ресурсів всього, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

обласний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

місцевих бюджетів

 

 

 

 

 

 

 

кошти небюджетних джерел

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           Додаток№ 2 до Програми

 

Напрямки діяльності та заходи Програми охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Пристоличної об’єднаної територіальної громади Бориспільського району Київської області на 2023-2026 роки    

 

№ з/п

Назва напряму (завдання) програми

Перелік заходів програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі:

Очікуваний результат

2023р.

2024р.

2025р.

2026р.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Встановлення станцій моніторингу якості повітря на території Пристоличної ОТГ

Здійснення оцінки стану повітря в населених пунктах ОТГ

2023-2026

 

Усього

 

 

 

 

Контроль за якістю повітря з метою пошуку шляхів для покращення динаміки стану повітря в громаді

державний бюджет

 

 

 

 

обласний бюджет

 

 

 

 

місцевий бюджет

 

 

 

 

інші джерела

 

 

 

 

2.

Висадження зелених насаджень вздовж автомобільних доріг

Висадження зелених насаджень вздовж автошлях Київ-Харків-Довжанський

2024-2026

 

Усього

 

 

 

 

Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

державний бюджет

 

 

 

 

обласний бюджет

 

 

 

 

місцевий бюджет

 

 

 

 

інші джерела

 

 

 

 

3.

Встановлення екрануючих шумозахисних споруд

Встановлення екрануючих шумозахисних споруд вздовж автомагістрале, що дасть змогу зменшити шумове забруднення на

50 %

2024-2026

 

Усього

 

 

 

 

Зменшення шумового забруднення для мешканців громади від автомагістралей

державний бюджет

 

 

 

 

обласний бюджет

 

 

 

 

місцевий бюджет

 

 

 

 

інші джерела

 

 

 

 

4.

Поводження з небезпечними відходами

Придбання додаткових контейнерів для роздільного збору небезпечних відходів, збір та утилізація

2023-2026

 

Усього

 

 

 

 

Збір небезпечних відходів, здача на переробку та утилізацію.

державний бюджет

 

 

 

 

обласний бюджет

 

 

 

 

місцевий бюджет

 

 

 

 

інші джерела

 

 

 

 

 

     

Продовження додатка 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 5.

Озеленення території громади

Проведення заходів з озеленення населених пунктів громади

2023-2026

 

Усього

 

 

 

 

Збільшення зелених зон та зелених насаджень

державний бюджет

 

 

 

 

обласний бюджет

 

 

 

 

місцеві бюджети

 

 

 

 

інші джерела

 

 

 

 

6.

Еколого-просвітницька діяльність, виготовлення демонстраційн-ого матеріалу для подальшого розповсюдження серед населення та навчальних закладів громади.

Проведення в навчальних закладах громади екологічних заходів з охорони навколишнього природного середовища

2023-2026

 

Усього

 

 

 

 

Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості та відповідальності;

поліпшення рівня екологічної культури суспільства, безпеки та комфорту середовища життєдіяльності

державний бюджет

 

 

 

 

обласний бюджет

 

 

 

 

місцевий бюджет

 

 

 

 

інші джерела

 

 

 

 

                       

 

 

      Продовження додатка 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7.

 

Заходи із збирання, перевезення та утилізації відпрацьова-них ламп розжарювання

Задля забезпечення ефективного споживання електричної енергії населенням

2023-2026

 

Усього

державний бюджет

обласний бюджет

місцевий бюджет

інші джерела

 

 

 

 

Створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населенням

8.

Облаштування додаткових контейнерних майданчиків,

ліквідація стихійних звалищ, організація роздільного збору побутових відходів, встановлення контейнерів для прийому будівельних та габаритних відходів, створення та облаштування компостуваль-

ного майданчика

Впровадженя ефективно системи санітарного очищення населених пунктів громади

2023-2026

 

Усього

 

 

 

 

Впровадження ефективної системи санітарного очищення населених пунктів громади, реалізація роздільного збирання ТПВ в громаді; недопущення утворення стихійних звалищ відходів

державний бюджет

 

 

 

 

обласний бюджет

 

 

 

 

місцевий бюджет

 

 

 

 

інші джерела

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

Х

державний бюджет

 

 

 

 

Х

обласний бюджет

 

 

 

 

Х

місцевий бюджет

 

 

 

 

Х

інші джерела

 

 

 

 

Х

 


« повернутися до всіх документів

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь