ПРИСТОЛИЧНА СІЛЬСЬКА РАДА
Бориспільський район

Рішення сільської ради №2111 – 26 - VIІI «рішення № 2111 про проведення земельних торгів 0,06 га»

Кількість переглядів: 33
Скликання: 8 скликання Пристоличної сільської ради
Сесія: Двадцять шоста сесія
Тип документу: Рішення сільської ради
Дата: 20.06.2023
Номер документу: 2111 – 26 - VIІI
Назва документу: рішення № 2111 про проведення земельних торгів 0,06 га
Прикріплені файли:
 1. рішення № 2111 про проведення земельних торгів 0,06 га (0.13 МБ)

УКРАЇНА

ПРИСТОЛИЧНА  СІЛЬСЬКА РАДА

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 РІШЕННЯ

 

Про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону з продажу права оренди земельної ділянки площею 0,06 га, кадастровий номер 3220888001:01:008:0300, по вул. Перспективна, 7-А в с. Щасливе Бориспільського району Київської області

 

Відповідно до ст. ст. 12, 124, 127, 134-139 Земельного кодексу України п.34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про оренду землі», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», з метою забезпечення ефективного використання земельного фонду в ринкових умовах та поповнення сільського бюджету, заслухавши пропозиції постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, благоустрою та збереження навколишнього природного середовища Пристоличної сільської ради,

 

Пристолична сільська рада ВИРІШИЛА:

 

 1. Виставити земельну ділянку площею 0,0600 га, кадастровий номер 3220888001:01:008:0300, з цільовим призначенням - 11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. Перспективна, 7-А в с. Щасливе Бориспільського району Київської області на земельні торги для передачі її у користування на умовах оренди, інформація додається в додатку №1 до даного рішення.
 2. Встановити відсоток від нормативної грошової оцінки земельної ділянки для розрахунку стартового розміру річної орендної плати за користування земельною ділянкою, на рівні 10 (десяти) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
 3. Затвердити стартовий розмір річної орендної плати за користування земельною ділянкою, яка виставляється на земельні торги, на рівні 16 171,58 грн.
 4. Розмір мінімального кроку торгів становить 1 відсоток стартової ціни лота. Розмір максимального кроку торгів не обмежується.
 5. Встановити строк оренди земельної ділянки, переданої у користування за результатами земельних торгів, 15 років.
 6. Згідно відомостей, що містяться у витязі з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 16.03.2023 р. №НВ-4600266302023 на земельну ділянку встановлено обмеження у використанні земельної ділянки: санітарно-захисна зона навколо об’єкта; площа земельної ділянки (її частини), на яку поширюється дія обмеження – 0,0600 га.
 7. Затвердити проект договору оренди землі згідно додатку №2 до даного рішення.
 8. Земельні торги провести протягом 45-ти днів з дати оприлюднення оголошення про проведення земельних торгів.
 9. Уповноважити сільського голову на укладання (підписання) від імені організатора земельних торгів протоколу земельних торгів та договору оренди землі.
 10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, благоустрою та збереження навколишнього природного середовища Пристоличної сільської ради.

 

Сільський голова                                                  Микола КАСЬКІВ

 

c. Щасливе

08 червня 2023 року

№ 2111 – 26 - VIІI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

до рішення сесії Пристоличної сільської ради

від 08 червня 2023 року

№ 2111 – 26 - VIІI

 

 

 

ЛОТ № 1

Земельних торгів в електронній торговій системі

 

Назва

Опис

Назва лота

Земельна ділянка

Право, яке виставляється на торги

Оренда

Місце знаходження

Вул. Перспективна, 7-А в с. Щасливе Бориспільського району Київської області

Кадастровий номер

3220888001:01:008:0300

Площа, га

0,0600

Цільове призначення

11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

Угіддя

Землі під будівлями та спорудами промислових підприємств

Тип власності

Комунальна

Обмеження

Санітарно-захисна зона навколо об’єкта; площа земельної ділянки (її частини), на яку поширюється дія обмеження – 0,0600 га

Строк користування

15 років

Нормативна грошова оцінка, грн

161 715,76

Стартова ціна, грн

16 171,58

Розмір реєстраційного внеску, грн

670

Розмір гарантійного внеску, грн

4 851,47

Сума витрат (видатків), здійснених на підготовку лота, що підлягає відшкодуванню Переможцем торгів, грн

12 000,00

Період проведення торгів

Протягом 45-ти днів з дати оприлюднення оголошення про проведення земельних торгів

Інші документи та матеріали на лот

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №2

до рішення сесії Пристоличної сільської ради

від 08 червня 2023 року

№ 2111 – 26 - VIІI

 

ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ

___________________________________________         "___" ________________ 20__ р.

                                      (місце укладення)

 

            Ми, що підписалися нижче:

 

Організатор земельних торгів (Орендодавець) – Пристолична сільська рада /код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України – 04527520/, місцезнаходження якої: 08325, Київська область, Бориспільський район, село Щасливе, вулиця Фестивальна, будинок 39, в особі сільського голови Пристоличної сільської ради Каськіва Миколи Ігоровича /реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків __________/, паспорт _________, виданий ___________________, від ______ року, який зареєстрований та проживає: ____________________________, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Пристоличної сільської ради від 10.12.2020 року №2–1-VIІI «Про визнання повноважень сільського голови Пристоличної сільської ради», ___________________________________, надалі – «Орендодавець» з однієї сторони, та

          Переможець земельних торгів  (Орендар) ____________________________ в особі

                                                                                    (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи)

(уповноважена особа)                                                                             , що діє на підставі

                                                                         (прізвище, ім'я та по батькові)

____________________________________________--------___ надалі – «Орендар», з другої сторони,

керуючись Протоколом №_____ про результати земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди земельної ділянки від «___»___________2023 року,  

перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміючи значення своїх дій, значення, умови правочину та його правові наслідки, та діючи добровільно, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів, уклали цей договір про нижченаведене:

 

Предмет договору

1. Орендодавець надає, а Орендар приймає у строкове платне користування земельну ділянку для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості з кадастровим номером 3220888001:01:008:0300 по вул. Перспективна, 7-А в с. Щасливе Бориспільського району Київської області, надалі за текстом – „Земельна ділянка”.

 

Об’єкт оренди

2. В оренду передається земельна ділянка комунальної власності кадастровий номер 3220888001:01:008:0300  загальною площею 0,0600 га, в тому числі – землі під будівлями та спорудами промислових підприємств 0,0600га,  для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. Перспективна, 7-А в с. Щасливе Бориспільського району Київської області.

Правовий режим (форма власності): комунальна власність. Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 2726207432208 згідно Витягу з Державного реєстру речових прав індексний номер витягу: 330447198 від 27.04.2023 року.

Згідно з кадастровим планом земельної ділянки, що є додатком до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 16.03.2023 р. №НВ-4600266302023, земельна ділянка має такий опис меж: від А до Б – землі загального користування (проїзд); від Б до В – Пристолична сільська рада (3220888001:01:008:0043), від В до Г – землі не надані у власність чи користування, від Г до А – Пристолична сільська рада (3220888001:01:008:0036).

Державна реєстрація земельної ділянки здійснена 16.03.2023 року Відділом №3 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру  у Львівській області.

3. На земельній ділянці відсутні об’єкти нерухомого майна, а також інші об’єкти інфраструктури.

4. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки на дату укладення договору становить 161 715 (сто шістдесят одна тисяча сімсот п’ятнадцять) гривень 76 копійок, згідно з витягом із технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки № НВ-9920585072023 від 18.05.2023 року.

5. Орендодавець стверджує, що на момент укладення цього Договору земельна ділянка під забороною відчуження (арештом), під іпотекою, заставою, в тому числі податковою, не перебуває; не є предметом договору оренди, позички; правами третіх осіб як в Україні так і за її межами не обтяжена; не внесена до статутного капіталу (фонду) будь-яких господарських товариств та як внесок за договором про спільну діяльність не передана; речові права (в тому числі права володіння, сервітуту, суперфіцію за відповідними договорами тощо) відсутні; земельна ділянка не містить недоліків або особливих властивостей та є придатною для використання за цільовим призначенням.

 

Строк дії договору

6. Договір укладається на термін 15 (п’ятнадцять) років до «____» ______ 2038  (___ _____________ дві тисячі тридцять восьмого) року включно.

7. Після закінчення строку дії Договору Орендар має переважне право поновити його на новий строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії Договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію.

 

Орендна плата

8. Орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі.

За результатами земельних торгів річний розмір орендної плати складає ______________ грн (    прописом________). Відсоток від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, вказаної в п. 4 цього Договору, для розрахунку орендної плати складає ___% (___прописом___).

Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням її цільового призначення та коефіцієнтів індексації, визначених законодавством.

9. Орендна плата вноситься у такі строки:

- за перший рік - не пізніше трьох банківських днів з дня укладення договору оренди;

- починаючи з наступного року - відповідно до Податкового кодексу України.

Гарантійний внесок, сплачений переможцем земельних торгів до початку торгів (за вирахуванням винагороди оператора електронного майданчика, через який учасник став переможцем електронних земельних торгів), зараховується до ціни продажу лота.

Оператор електронного майданчика перераховує гарантійний внесок на рахунки організатора земельних торгів, зазначені в оголошенні про проведення земельних торгів (за вирахуванням винагороди оператора електронного майданчика з гарантійного внеску переможця).

Орендна плата сплачується на рахунок Пристоличної сільської ради.

Реквізити поточного рахунку уточнюються Орендарем кожного місяця та у разі їх зміни, орендна плата вноситься на новий поточний рахунок.

10. Розмір орендної плати переглядається щорічно у разі:

- зміни умов господарювання, передбачених договором;

- зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

- погіршення стану орендованої земельної ділянки  не з вини орендаря, що підтверджено документами;

- зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки державної та комунальної власності;

в інших випадках, передбачених законом.

Розмір орендної плати за земельну ділянку комунальної власності, яка передана в оренду за результатами земельних торгів, не може переглядатися у бік зменшення.

Якщо внаслідок внесення змін до законодавства розмір орендної плати в цьому договорі стане меншим, ніж законодавчо визначений мінімальний розмір орендної плати, орендар зобов’язаний сплачувати орендну плату в розмірі, що визначений нормами законодавства, які регулюють цей розмір. Орендар до моменту внесення змін у цей договір зобов’язаний самостійно здійснити донарахування розміру орендної плати (з урахуванням змін законодавства) та внести донараховану суму орендної плати на відповідний рахунок орендодавця.

11. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором:

- у 10-денний строк сплачується штраф у розмірі 20 відсотків річної орендної плати, встановленої цим договором;

- стягується пеня у розмірі 10 відсотків несплаченої суми за кожний день прострочення.

Cплата пені за прострочку платежів здійснюється в грошовій формі. Загальний розмір пені та строк її нарахування не обмежуються. Сплата пені не звільняє сторони від виконання покладених на них зобов’язань та усунення виявлених порушень.

Нарахування штрафних санкцій за прострочення внесення орендної плати здійснюється від дня, коли орендна палата повинна була бути внесена за весь період прострочення.

Несплата орендної плати за земельну ділянку тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством України. Несплата орендної плати понад два місяці є підставою для розірвання договору оренди землі.

 

Умови використання земельної ділянки

12. Земельна ділянка передається в оренду для виробничої діяльності.  Цільове призначення земельної ділянки (11.02) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

13. Земельна ділянка являється землею комунальної власності і відноситься до категорії земельземлі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення.

14. Умови збереження стану об’єкта оренди: орендована земельна ділянка повинна використовуватись способами, що не суперечать екологічним вимогам, не допускати забруднення радіоактивними, і хімічними речовинами, відходами, стічними водами, захищати її від водної та вітрової ерозії, поліпшувати корисні властивості землі, дотримуватись вимог законодавства про охорону довкілля.

 

Суборенда

15. Земельна ділянка або її частина може передаватись в суборенду лише за письмовою згодою Орендодавця.

16. У разі надання Орендарю згоди для укладання договору суборенди, Орендодавець у місячний термін повинен його про це повідомити.

17. Орендодавець може вимагати від Орендаря відомості щодо умов договору суборенди та суборендаря.

18. Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації.

 

Умови повернення земельної ділянки

19. Після припинення дії договору Орендар повертає Орендодавцеві земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду.

Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов’язаних із зміною її стану, має право на відшкодування збитків, у розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв’язується у судовому порядку.

У разі погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей орендованої земельної ділянки або приведення її у непридатний для використання за цільовим призначенням стан збитки, що підлягають відшкодуванню, визначаються відповідно до Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів  України від 19.04.1993 року № 284.

20. Здійснені Орендарем без згоди Орендодавця витрати на поліпшення орендованої земельної ділянки, які неможливо відокремити без заподіяної шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню.

21. Поліпшення стану земельної ділянки, проведені Орендарем за письмовою згодою з Орендодавцем землі, можуть підлягати відшкодуванню. Умови,  обсяги і строки відшкодування Орендарю витрат за проведені  ним  поліпшення  стану земельної ділянки визначаються окремою угодою сторін.

22. Орендар має право на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання Орендодавцем зобов’язань, передбачених цим договором.

Збитками  вважаються:

- фактичні втрати, яких Орендар зазнав у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням умов договору Орендодавцем, а також витрати, які Орендар здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права;

- доходи, які Орендар міг би реально отримати в разі належного виконання Орендодавцем умов договору.

23. Розмір фактичних витрат Орендаря визначається на підставі документально підтверджених даних.

24. За невиконання Орендарем обов’язку щодо умов повернення Орендодавцеві земельної ділянки, Орендар зобов’язаний відшкодувати Орендодавцю завдані збитки.

 

Обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки

25. Згідно відомостей, що містяться у витязі з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 16.03.2023 р. №НВ-4600266302023 встановлено обмеження у використанні земельної ділянки: санітарно-захисна зона навколо об’єкта; площа земельної ділянки (її частини), на яку поширюється дія обмеження – 0,0600 га.

26. Передача в оренду земельної ділянки не є підставою для припинення або зміни обмеження (обтяження) та інших прав третіх осіб на цю ділянку.

Право на оренду земельної ділянки не  може бути відчужено її Орендарем іншим особам (крім випадків переходу права власності на будівлі та споруди, що розміщені на такій земельній ділянці), внесено до статутного фонду, передано у заставу.

 

Права та обов’язки сторін

27. Права Орендодавця.

Орендодавець має право вимагати від Орендаря:

-  використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з договором оренди;

- дотримання екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, додержання державних стандартів, норм і правил;

- дотримання режиму водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель та територій, які особливо охороняються;

- своєчасного внесення орендної плати;

- відшкодування збитків у разі погіршення Орендарем корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов’язаних із зміною її стану.

Орендар має право вільного доступу до переданої в оренду земельної ділянки для контролю за додержанням Орендарем умов договору.

 

28. Обов’язки Орендодавця.

Орендодавець зобов’язаний:

- передати в користування земельну ділянку у стані, що відповідає умовам договору оренди;

- при передачі земельної ділянки в оренду забезпечувати відповідно до закону реалізацію прав третіх осіб щодо орендованої земельної ділянки (при їх наявності);

 - не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендареві користуватися орендованою земельною ділянкою;

- відшкодувати Орендарю капітальні витрати, пов’язані з поліпшенням стану об’єкта оренди, яке проводилося Орендарем за згодою Орендодавця;

- попередити Орендаря про особливі властивості та недоліки земельної ділянки, які в процесі її використання можуть спричинити екологічно небезпечні наслідки для довкілля або призвести до погіршення стану самого об’єкта оренди.

 

29. Права Орендаря.

Орендар земельної ділянки має право:

- самостійно господарювати на землі з дотриманням умов договору оренди землі;

- за письмовою згодою Орендодавця зводити в установленому законодавством порядку жилі, виробничі, культурно-побутові та інші будівлі і споруди та закладати багаторічні насадження;

- отримувати продукцію і доходи.

 

30. Обов’язки Орендаря.

Орендар земельної ділянки зобов’язаний:

- приступати до використання земельної ділянки в строки, встановлені договором оренди землі, зареєстрованим встановленому законом порядку;

- використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням, передбаченим п.12 цього договору;

- виконувати встановлені щодо об’єкта оренди обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором оренди землі;

- дотримуватися режиму використання земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;

- дотримуватися екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, додержання стандартів, норм і правил відповідно до вимог статті 24 Закону України «Про оренду землі»;

- своєчасно і в повному обсязі вносити Орендодавцю орендну плату у грошовій формі у розмірі та строки, передбачені цим договором;

- утримувати в належному санітарному стані прилеглу територію у відповідності до вимог діючих правил благоустрою на території Пристоличної об’єднаної територіальної громади;

- не порушувати права власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів, дотримуватись умов добросусідства;

   - виконувати встановлені законодавством вимоги пожежної безпеки;

- у разі необхідності виконання ремонтно-відновлювальних робіт на інженерних комунікаціях, що проходять через земельну ділянку або в охоронній зоні яких знаходиться земельна ділянка виконати вимоги організацій, що виконують ремонтні роботи;

- не обмежувати доступ до орендованої земельної ділянки державним органам управління та органам місцевого самоврядування, включаючи санітарні, протипожежні, землевпорядні органи, а також органи охорони природи та архітектури з метою виконання ними обов’язків в межах їх повноважень;

- у п’ятиденний строк після державної реєстрації права оренди земельної ділянки комунальної власності надати копію договору оренди до відповідного податкового органу;

- забезпечити безперешкодний доступ до земельної ділянки Орендодавцю для контролю за додержанням Орендарем умов Договору.

 

Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта оренди чи його частини

31. Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта оренди чи його частини несе Орендар.  

 

Страхування об’єкта оренди

32. Згідно з цим договором об’єкт оренди не підлягає страхуванню на весь період дії цього договору.

33. За бажанням Орендаря об’єкт оренди може бути ним застрахований за власні кошти. У цьому разі Орендар не може вимагати відшкодування витрат на страхування від Орендодавця.

34. Сторони домовилися про те, що у разі страхування об’єкту оренди Орендодавцем, останній може вимагати відшкодування витрат на страхування від Орендаря.  

 

Зміна умов договору і припинення його дії

35. Зміна умов договору оренди землі здійснюється за взаємною згодою сторін.

У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір вирішується в судовому порядку.

36. Дія Договору припиняється у разі:

- закінчення строку, на який його було укладено;

- придбання Орендарем земельної ділянки у власність;

- викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності, у порядку встановленому законом;

- поєднання в одній особі власника земельної ділянки та Орендаря;

- набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розташовані на орендованій земельній ділянці іншою особою;

- смерті фізичної особи-орендаря, засудження його до позбавлення волі та відмови осіб, від виконання укладеного договору оренди земельної ділянки;

- ліквідації юридичної особи-орендаря .

Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

37. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:

- взаємною згодою сторін;

- рішенням суду на вимогу однієї із сторін  у наслідок невиконання другою стороною обов’язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної  ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом.

38. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається.

39. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи не є підставою для зміни умов або розірвання договору.

 

Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договору

40. За невиконання або неналежне виконання цього Договору, сторони несуть відповідальність відповідно до закону України та цього договору.

41. Сплата штрафу та пені не звільняє Орендаря від виконання покладених на нього обов’язків та усунення виявлених порушень.

42. Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

 

Прикінцеві положення

43. Цей договір набуває чинності після підписання його сторонами. Право оренди виникає з моменту державної реєстрації цього права.

Зміст Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст. 126 Земельного кодексу України щодо оформлення речових прав на земельну ділянку, ст. 13-19, 21-23, 34 Закону України «Про оренду землі» щодо поняття договору оренди землі, його форми, умов, порядку укладення договору, передачі об’єкта оренди, строку дії договору оренди землі, орендної плати, її форми та змін, наслідків припинення або розірвання договору оренди землі, сторонам зрозумілий.

44. Всі витрати, пов’язанні з реєстрацією права оренди землі сплачує Орендар.

45. Цей Договір складений в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один із яких знаходиться у Орендодавця – Пристоличній сільській раді, другий – у Орендаря __________________________________________________.

46. Ми, сторони, стверджуємо, що, питань, які залишилися б нез’ясованими і незрозумілими для нас, а також заперечень щодо умов правочину, немає.

Договір оренди нами прочитаний, зміст його зрозумілий та відповідає нашій волі.

 

Дані та підписи сторін:

Орендодавець

Пристолична сільська рада /код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України – 04527520/, місцезнаходження якої: 08325, Київська область, Бориспільський район, село Щасливе, вулиця Фестивальна, будинок 39.

 

____________________________________

в особі сільського голови Каськіва М.І.

МП             

Орендар

_________________________ /реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків – _________, місцезнаходження: ______________________ _______________________________________

 

______________________________________

в особі ___________________________

МП

 


« повернутися до всіх документів

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь