A A A K K K
для людей із порушенням зору
ПРИСТОЛИЧНА СІЛЬСЬКА РАДА
Бориспільський район

Рішення сільської ради №2200 – 30 - VІІІ «рішення № 2200 Програма соціальної підтримки ветеранів війни, УБД, Захисників та Захисниць України»

Кількість переглядів: 22
Скликання: 8 скликання Пристоличної сільської ради
Сесія: Тридцята сесія
Тип документу: Рішення сільської ради
Дата: 16.08.2023
Номер документу: 2200 – 30 - VІІІ
Назва документу: рішення № 2200 Програма соціальної підтримки ветеранів війни, УБД, Захисників та Захисниць України
Прикріплені файли:
 1. рішення № 2200 Програма соціальної підтримки ветеранів війни, УБД, Захисників та Захисниць України (0.03 МБ)

 

 •  

ПРИСТОЛИЧНА СІЛЬСЬКА РАДА

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_________________________________________________________________________________

 

    •  
    •  

 

 

Про затвердження Програми соціальної підтримки ветеранів війни,

учасників бойових дій, Захисників і Захисниць України

Пристоличної об’єднаної сільської територіальної громади

на 2023 - 2025 роки

 

 

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про соціальні послуги», заслухавши пропозиції та рекомендації постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Пристоличної сільської ради, з метою фінансової, соціальної, психологічної підтримки військовослужбовців та учасників бойових дій, Захисників і Захисниць України,

 

Пристолична  сільська рада  В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити Програму соціальної підтримки ветеранів війни, учасників бойових дій, Захисників і Захисниць України Пристоличної об’єднаної сільської територіальної громади на 2023 - 2025 роки (додається).
 2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Пристоличної сільської ради.         

 

 

Сільський  голова                                              Микола КАСЬКІВ

 

        с. Щасливе

        03 серпня 2023 року

        № 2200 – 30 - VІІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

                        Додаток №1

до рішення Пристоличної сільської ради

                                                                      № 2200 – 30 - VІІІ від 03 серпня 2023 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма
соціальної підтримки ветеранів війни, учасників бойових дій, Захисників і Захисниць України

Пристоличної сільської об’єднаної  територіальної громади
на 2023 - 2025 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Щасливе

2023 рік

 

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

Назва Програми

Програма соціальної підтримки ветеранів війни, учасників бойових дій, Захисників і Захисниць України Пристоличної об’єднаної сільської територіальної громади на 2023 - 2025 роки

Підстава для розроблення

Закони         України          «Про          місцеве

самоврядування в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про соціальні послуги»

Ініціатор            розроблення

Програми

Сільський голова Пристоличної сільської ради

Розробник Програми

Пристолична сільська рада

Координація         виконання

заходів Програми

Пристолична сільська рада

Учасники Програми

Пристолична сільська рада

Термін реалізації Програми

2023-2025 роки

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Бюджет Пристоличної об’єднаної сільської територіальної громади                       

Інші джерела фінансування, не заборонені законодавством України

 

 1. Загальні положення

Програма соціальної підтримки ветеранів війни, учасників бойових дій, Захисників і Захисниць України Пристоличної об’єднаної сільської територіальної громади на 2023 - 2025 роки (далі - Програма) покликана сприяти реалізації законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо соціального захисту ветеранів війни, учасників бойових дій, Захисників і Захисниць України.

Програма - це комплекс заходів, що здійснюються на території Пристоличної об’єднаної сільської територіальної громади з метою фінансової, соціальної, психологічної підтримки ветеранів війни, учасників бойових дій, Захисників і Захисниць України, сприяння вирішенню їх соціально-побутових проблем, фізичної та психологічної реабілітації.

 

 1. Проблема, на розв’язання якої спрямована Програма

Суспільно-політична ситуація в Україні зумовлює значне збільшення кількості сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, зниження їх життєвого рівня та погіршення морально-психологічного стану.

Тому виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій ветеранам війни, учасникам бойових дій, Захисникам і Захисницям України зокрема, у частині поліпшення фінансово-матеріального стану зазначених категорій осіб, забезпечення їх потреб у соціальному обслуговуванні та психологічній підтримці.

Програма підтримки ветеранів війни, учасників бойових дій, Захисників та захисниць України - мешканців Пристоличної об’єднаної сільської територіальної громади - це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні з метою фінансової та іншої соціальної підтримки осіб, яких скеровують у зону проведення бойових дій, сприяння вирішенню питань матеріально-побутового забезпечення учасників бойових дій, соціально- побутових питань осіб, які брали участь в бойових діях тощо.

У рамках Програми передбачається:

 • надання допомоги особам, які беруть участь в бойових діях на території України. Це, зокрема, матеріальна підтримка, надання медичної, психологічної та соціальної підтримки ветеранам війни, учасникам бойових дій, Захисникам та Захисницям України (у тому числі надання матеріальної допомоги та пільг);

Програма на даний час має пріоритетне значення та потребує залучення як фінансових ресурсів місцевого бюджету, так і інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

 

 1. Мета Програми

Метою Програми є підвищення рівня соціального захисту учасників бойових дій на території України, підтримання їх належного морально-психологічного стану, поліпшення ефективності взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників бойових дій, створення у суспільстві атмосфери співчуття, підтримки та поважного ставлення до даної категорії громадян.

 

 1. Обґрунтування шляхів і засобів досягнення мети Програми, обсяги та джерела фінансування, строки виконання Програми

Мету даної Програми передбачається досягнути шляхом:

 • надання одноразової грошової допомоги ветеранам війни, учасникам бойових дій, Захисникам та Захисницям України у розмірі, що не перевищує 30 000,00 грн. (тридцять тисяч гривень 00 копійок);
 • надання додаткових пільг, окрім передбачених законодавством;
 • надання учасникам бойових дій комплексних медичних, психологічних та соціальних послуг;
 • забезпечення потреб у медичному обслуговуванні та підтримання рівня здоров'я учасників бойових дій, у тому числі шляхом залучання лікувально-санаторних закладів, денних стаціонарів;
 • увічнення пам'яті загиблих героїв.

Реалізація Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством України.

Термін виконання Програми: 2023-2025 роки.

 

 1. Завдання і заходи Програми та результативні показники

Реалізація завдань Програми здійснюється шляхом фінансування відповідно до чинного законодавства за рахунок місцевого бюджету та інших джерел, а також благодійної (спонсорської) допомоги та заходів, що не потребують фінансування.

Поранені учасники бойових дій, ветерани війни, Захисники та Захисниці України потребують фінансової допомоги, а також психологічної підтримки.

Результативний показник Програми - забезпечення всебічної підтримки з боку держави і суспільства зазначеним категоріям громадян.

Виконання визначених даною Програмою заходів підвищить рівень соціального захисту, поліпшить соціально-психологічний мікроклімат в родинах учасників бойових дій.

Також виконання заходів Програми сприятиме підвищенню рівня довіри до владних інститутів у суспільстві, позитивного ставлення до військовослужбовців, патріотичного виховання молодого покоління.

 

 1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Загальний контроль за виконанням Програми здійснюється Пристоличною сільською радою.

Організаційне супроводження виконання Програми здійснюватиме відділ соціального захисту населення Пристоличної сільської ради.

Організацію та виконання Програми здійснюють структурні підрозділи Пристоличної сільської ради, підприємства, установи та організації на території громади.

Основні форми контролю за реалізацією заходів та досягненням показників Програми:

- моніторинг, аналіз та звітність про виконання заходів Програми відповідними структурними підрозділами Пристоличної сільської ради, підприємствами, установами та організаціями на території громади та надання відділом соціального захисту населення Пристоличної сільської ради відповідної інформації щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

 

 1. Очікувані результати виконання Програми

Результативний показник Програми - надання всебічної підтримки з боку громади і суспільства учасникам бойових дій, гідне вшанування пам’яті полеглих за Батьківщину.

Виконання визначених цією Програмою заходів підвищить рівень соціального захисту, поліпшить соціально-психологічний мікроклімат, а також дасть можливість  отримати вказаним категоріям громадян додаткові соціальні гарантії та адресну допомогу, сприятиме вирішенню інших соціально-побутових питань, їх психологічної та фізичної реабілітації.

 

 1. Фінансове забезпечення виконання заходів Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету, в межах бюджетного кошторису Пристоличної об’єднаної сільської територіальної громади на відповідний бюджетний рік та інших джерел фінансування, не заборонених Законодавством.

 

Обсяг фінансування програми

Роки

2023

2024

2025

Фінансування заходів програми, тис. грн.

В межах бюджетних призначень

В межах бюджетних призначень

В межах бюджетних призначень

 

 

 

Сільський голова                                                  Микола КАСЬКІВ

 

 

 

 

 


« повернутися до всіх документів

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь