A A A K K K
для людей із порушенням зору
ПРИСТОЛИЧНА СІЛЬСЬКА РАДА
Бориспільський район

Рішення сільської ради №2253 – 31 - VIІI «рішення № 2253 Управління ГР зміна адреси»

Кількість переглядів: 77
Скликання: 8 скликання Пристоличної сільської ради
Сесія: Тридцять перша сесія
Тип документу: Рішення сільської ради
Дата: 24.09.2023
Номер документу: 2253 – 31 - VIІI
Назва документу: рішення № 2253 Управління ГР зміна адреси
Прикріплені файли:
 1. рішення № 2253 Управління ГР зміна адреси (0.16 МБ)

 

УКРАЇНА

 

ПРИСТОЛИЧНА СІЛЬСЬКА РАДА

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Про зміну місцезнаходження Управління гуманітарного розвитку та охорони здоров’я Пристоличної сільської ради  та затвердження Положення про Управління гуманітарного розвитку та охорони здоров’я Пристоличної сільської ради у новій редакції  

 

          Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», розглянувши лист Управління гуманітарного розвитку та охорони здоров’я Пристоличної сільської ради  №01-17/97 від 18.08.2023 р., вх. № 2535/02-13-2023 від 21.08.2023 р., беручи до уваги висновки та рекомендації постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту Пристоличної сільської ради,

 

Пристолична сільська рада ВИРІШИЛА:

 

1. Змінити місцезнаходження Управління гуманітарного розвитку та охорони здоров’я Пристоличної сільської ради на: 08322, Київська область, Бориспільський район, село Щасливе, вулиця Калинова, буд. 9-А.

2. Внести зміни у п.1.6. Положення про Управління гуманітарного розвитку та охорони здоров’я Пристоличної сільської ради, виклавши його в новій редакції:

         «п.1.6. Місцезнаходження Управління: вул.Калинова, 9-А, с.Щасливе, Бориспільський район, Київська область, 08325».

3. Начальнику Управління гуманітарного розвитку та охорони здоров’я Пристоличної сільської ради Хоменко А. В. вжити заходів щодо внесення змін до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та вчинити інші реєстраційні дії у визначеному законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту.

 

 

Сільський голова                                                  Микола КАСЬКІВ

 

 

c. Щасливе

07 вересня 2023 року

№ 2253 – 31 - VIІI

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення

Пристоличної сільської ради

від 07 вересня 2023 року

№ 2253 – 31 - VIІI

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Управління гуманітарного розвитку та охорони здоров’я

Пристоличної сільської ради

 

 1. Загальні положення

 

1.1. Управління гуманітарного розвитку та охорони здоров’я Пристоличної сільської ради (далі - Управління), є структурним підрозділом, який утворюється радою, підзвітний та підконтрольний раді та виконавчому комітету Пристоличної сільської ради, сільському голові, та виконує функцію управління комунальними закладами освіти, культури, молоді та спорту та охорони здоров’я, які знаходяться на території Пристоличної об’єднаної територіальної громади.

1.2. Метою створення управління є забезпечення реалізації державної політики, програм відповідних міністерств у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, молоді та спорту та охорони здоров’я  на території Пристоличної об’єднаної територіальної громади.

1.3. Управління у своїй діяльності керується: Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно – правовими документами, а також цим Положенням.

1.4. Засновником Управління є Пристолична сільська рада Бориспільського району Київської області (далі Засновник).

1.5. Управління має повну назву: Управління гуманітарного розвитку та охорони здоров’я Пристоличної сільської ради

Скорочена назва Управління: Управління ГР та ОЗ Пристоличної СР.

1.6. Місцезнаходження Управління: вул. Калинова, 9-А, с. Щасливе, Бориспільський район, Київська область, 08325.

1.7. Управління є неприбутковою установою і створене та зареєстроване в порядку визначеному законодавством України, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації, внесене контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

1.8. Структура та чисельність працівників Управління складаються із врахуванням потреб територіальної громади згідно вимог чинного законодавства та затверджується сільською радою за поданням начальника Управління.

1.9. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

1.10. Начальник Управління, інші працівники Управління в межах покладених обов’язків та на підставі даних доручень є відповідальними особами, які обробляють та надають з питань, віднесених до їх компетенції, інформацію та відповіді за запитами на інформацію відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

 

 

 

 

 1. Основні завдання управління

 

  1. Основні завдання в галузі «Освіта»:

 

- реалізація державної політики в галузі освіти і виховання на території Пристоличної об’єднаної територіальної громади;

- аналіз стану освіти на території Пристоличної об’єднаної територіальної громади, прогнозування розвитку загальної середньої та дошкільної освіти, удосконалення мережі навчальних закладів згідно з освітніми потребами громадян;

- розробка та організація виконання програми розвитку освіти;

- створення умов для здобуття громадянами дошкільної та повної загальної середньої освіти;

- контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними навчальними закладами, розташованими на території громади;

- навчально-методичне керівництво та інспектування навчальних закладів, що знаходяться в межах громади і є комунальною власністю, організація їх фінансового забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази, координація діяльності цих навчальних закладів;

- проведення атестації загальноосвітніх та дошкільного навчальних закладів, розташованих на території   громади; оприлюднення результатів атестації;

- сприяння розвитку самоврядування у загальноосвітніх та дошкільному навчальних закладах;

- комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України;

- сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі навчальних закладів громади;

- забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах громади;

- здійснення і розширення міжнародного співробітництва у сфері освіти.

 

2.2. Основні завдання управління в галузі в галузі «Культура»:

 

- забезпечення на території громади реалізації державної політики з питань охорони культурної спадщини;

- здійснення відповідно до законодавства державного управління і контролю у сфері культури;

- забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина;

- сприяння захисту прав і законних інтересів творчих працівників і їх спілок, а також закладів, що діють на території громади;

- створення умов для розвитку соціальної інфраструктури у сфері культури, організація її матеріально-технічного забезпечення;

- контроль за дотриманням законодавства в галузі освітніх послуг з культури відповідними навчальними закладами, розташованими на території громади;

- навчально-методичне керівництво та інспектування навчальних закладів, що знаходяться в межах громади і є комунальною власністю, організація їх фінансового забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази, координація діяльності цих навчальних закладів;

- проведення атестації навчальних закладів, що знаходяться в межах громади і є комунальною власністю, розташованих на території громади; оприлюднення результатів атестації;

- комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація у порядку відповідно до вимог чинного законодавства України;

- забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах громади;

- здійснення і розширення міжнародного співробітництва у сфері культура.

 

  1. Основні завдання управління в галузі з питань молоді:

 

- забезпечення на території громади реалізації державної політики з питань молоді, жінок і сім’ї;

- виконання соціальних програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту дітей, молоді, жінок і сім’ї, рівних прав та можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, економічному та культурному житті, сприяння соціальному становленню і, розвитку дітей та молоді, запобіганню насильству в сім’ї, торгівлю людьми, організацію оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді;

- сприяння діяльності жіночих, молодіжних, дитячих та інших громадських організацій;

- сприяння міжнародному співробітництву з питань дітей, молоді, жінок і сім’ї.

 

  1. Основні завдання управління в галузі з питань спорту:

 

- участь у формуванні державної політики у сфері фізичної культури і спорту та забезпечення її реалізації;

- розроблення концепції, комплексних і цільових програм розвитку фізичної культури і спорту, прогнозування та забезпечення їх реалізації;

- здійснення державного нагляду і контролю у сфері фізичної культури і спорту на території громади;

- контроль за дотриманням законодавства в галузі послуг з фізичної культури та спорту;

- навчально-методичне керівництво та інспектування, організація фінансового забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази, координація діяльності цих навчальних закладах;

- комплектування тренерами, в тому числі керівними кадрами; вдосконалення їх професійної кваліфікації, їх перепідготовка та атестація у порядку відповідно до вимог чинного законодавства України;

- забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу;

- здійснення і розширення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури і спорту;

- забезпечення підготовки та проведення спортивно-масових заходів;

- організація забезпечення фізичного виховання і фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сферах;

- організація і проведення фестивалів, конкурсів та інших заходів серед широких верств населення, підготовка та ефективне використання кадрів у сфері фізичної культури та спорту, забезпечення пропаганди здорового способу життя, сприяння розвитку олімпійського руху;

- розроблення заходів щодо зміцнення та розвитку матеріально технічної бази фізичної культури і спорту, утримання її в належному стані, залучення до цієї справи спонсорів;

- контроль у межах своїх повноважень за діяльністю суб’єктів підприємництва, що здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність.

 

2.5. Основні завдання управління в галузі з питань охорони здоровя:

- реалізація державної політики в галузі охорони здоров’я;

- аналіз стану охорони здоров’я в громаді, прогнозування розвитку та удосконалення мережі закладів охорони здоров’я незалежно від типів і форм власності згідно із потребою громадян у медичній допомозі, розробка та організація виконання програм розвитку охорони здоров’я;

- контроль забезпечення в межах наданих повноважень доступності медичних послуг на території громади, якості медичної допомоги, створення належних умов в закладах охорони здоров’я для перебування в них хворих та роботи персоналу;

- контроль за дотриманням законодавства в галузі охорони здоров’я, стандартів лікування та нормативів надання медичної допомоги в закладах охорони здоров’я громади;

- організаційно-методичне керівництво та перевірка діяльності установ, закладів та підприємств охорони здоров’я, які належать до комунальної власності громади, організація їх фінансового, кадрового та матеріально-технічного забезпечення, координація діяльності цих закладів;

- сприяння розвитку мережі закладів охорони здоров’я усіх форм власності, індивідуальної підприємницької діяльності в галузі охорони здоров’я.

- сприяння зміцненню матеріально-технічної бази комунальних закладів охорони здоров’я, забезпечення проведення та підвищення рівня акредитації закладів охорони здоров’я;

- сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у медичному процесі та державної політики в сфері охорони здоров’я в установах, закладах та підприємствах охорони здоров’я громади;

- контроль за станом охорони життя, здоров’я та захисту прав працівників установ, закладів, підприємств охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади;

- здійснення міжнародного співробітництва у сфері охорони здоров’я;

- сприяння залученню гуманітарної та іншої допомоги для установ, закладів та підприємств охорони здоров'я, підпорядкованих Управлінню;

 1. Основні функції управління.

 

3.1. Організація мережі та здійснення керівництва підпорядкованими закладами громади.

3.2. Здійснює управління загальноосвітніми та дошкільним закладами, закладами охорони здоров’я розташованими на території громади.

3.3. Визначає потребу у закладах охорони здоров’я, навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб громади за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних та медичних кадрів тощо.

3.4. Забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі закладів; сприяє їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню.

3.5. Здійснює в межах своєї компетенції державне інспектування навчальних закладів, закладів охорони здоров’я забезпечує гласність його результатів.

3.6. Проводить державну атестацію підпорядкованих закладів щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти згідно вимог законодавства.

3.7. Готує проекти рішень про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку.

3.8. Вивчає потребу та вносить пропозиції Засновнику щодо відкриття класів, груп з очною та заочною формами навчання при загальноосвітніх навчальних закладах, створює умови для складання державної підсумкової атестації екстерном.

3.9. Вносить пропозиції Засновнику про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних комплексів та об’єднань, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяє їх матеріальній підтримці.

3.10. Погоджує проекти будівництва підпорядкованих закладів, сприяє їх раціональному розміщенню.

3.11. Займається організацією нормативно-правового забезпечення загальної середньої та дошкільної освіти на території громади.

3.12. Контролює дотримання підпорядкованими закладами законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

3.13. Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.

3.14. Контролює виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками громади повної загальної середньої освіти.

3.15. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в навчальних закладах громади.

3.16. Погоджує статути навчальних закладів та закладів культури і спорту, організовує навчально-методичне забезпечення підпорядкованих закладів.

3.17. Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України; затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів.

3.18. Вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.

3.19. Організує навчання обдарованих дітей; проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів.

3.20. Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, забезпечує ними навчальні заклади.

3.21. Займається організацією фінансового забезпечення загальноосвітніх та дошкільного навчальних закладів, закладів охорони здоров’я.

3.22. Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі навчальних закладів, закладів охорони здоров’я.

3.23 Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів, закладів охорони здоров’я які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання.

3.24. Контролює створення та аналізує використання у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов’язкового навчання, який формується за рахунок коштів місцевого бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел, для задоволення матеріально-побутових потреб учнів.

3.25. Займається організацією матеріально-технічного забезпечення загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладів, закладів культури та спорту, закладів охорони здоров’я.

3.26. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів, закладів охорони здоров’я; введенню в дію нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо.

3.27. Організує підготовку підпорядкованих закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.

3.28. Здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в підпорядкованих закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

3.29. Організація діяльності учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах громади та забезпечення їх соціального захисту.

3.30. Надає допомогу органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, до інтернатних закладів і в сім’ї під опіку (піклування), на усиновлення; вживає заходів до захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей.

3.31. Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах.

3.32. Координує роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля.

3.33. Сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.

3.34 Забезпечує створення та функціонування психологічної служби в навчальних закладах.

3.35. Координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів.

3.36. Організує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів.

3.37 Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів.

3.38. Прогнозує потребу громади у педагогічних працівниках і спеціалістах, у разі необхідності, укладає договори з вищими навчальними закладами на їх підготовку.

3.39. Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

3.40. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

3.41. Організовує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

3.42. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників підпорядкованих закладів.

3.43. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в громаді, організує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

3.44. Взаємодіє з органами громадського самоврядування.

3.45. Веде облік пам’яток, історії та культури, що знаходяться на території громади.

3.46. Сприяє розвитку мережі та зміцненню матеріально-технічної бази закладів культури.

3.47. Вживає заходів до зміцнення міжнародних і міжміських культурних в’язків відповідно до законодавства.

3.48. Сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, інших культурно-мистецьких організацій.

3.49. Здійснює контроль за дотриманням фінансової дисципліни.

3.50. Сприяє забезпеченню соціального захисту працівників культурно-мистецької сфери з питань молоді.

3.51. Готує за участю об’єднань громадян пропозиції до проектів регіональних програм поліпшення становища дітей, молоді, жінок і сім’ї, заохочення материнства, охорони дитинства, оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей і молоді.

3.52. Розробляє і подає на розгляд Засновника пропозиції щодо бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів спрямованих на поліпшення становища дітей, молоді, жінок і сім’ї.

3.53. Готує і подає в установленому порядку статистичну звітність.

3.54. Сприяє наданню фінансової підтримки для виконання програм дитячих, молодіжних та інших громадських організацій і благодійних фондів.

3.55. Сприяє залученню коштів підприємств, установ і організацій для соціальної підтримки дітей, молоді і сім’ї.

3.56. Впроваджує прогресивні форми виховання дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

3.57. Вдосконалює систему пошуку та відбору талановитих і обдарованих дітей та молоді, сприяє підтримці їх розвитку.

3.58. Здійснює організаційно-методичне керівництво і координацію роботи з питань організації оздоровлення, змістовного відпочинку, дозвілля, трудового і патріотичного виховання дітей та молоді.

3.59. Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення, в тому числі і через друковані та інші засоби масової інформації з питань, що належать до його компетенції, в установленому порядку проводить рекламну діяльність.

3.60. Бере участь у формуванні державної політики у сфері фізичної культури і спорту, забезпечує її реалізацію та здійснює загальне керівництво розвитком фізичної культури і спорту, сприяє розвитку олімпійського руху.

3.61. Розробляє комплексну та цільову програми розвитку фізичної культури і спорту, організовує роботу, пов’язану з їх реалізацією, розробляє і подає у встановленому порядку на розгляд Засновника проекти, плани розвитку фізичної культури і спорту, пропозиції щодо їх фінансування та матеріально-технічного забезпечення.

3.62. Здійснює облік підприємств та організацій, що займаються фізкультурно – спортивною діяльністю на території  громади, аналізує її ефективність.

3.63. Забезпечує контроль за дотриманням суб’єктами фізкультурно – спортивної діяльності чинного законодавства України, розглядає скарги, пропозиції та звернення громадян щодо недоліків у роботі, поліпшення діяльності і вжиття необхідних заходів з метою їх усунення.

3.64. Організовує роботу з питань будівництва, реконструкції спортивних об’єктів, утримання їх у належному стані.

3.65. Сприяє збереженню існуючої мережі фізкультурно-оздоровчих клубів, секцій, груп, розвитку масового спорту.

3.66. Вдосконалює форми і методи фізкультурно-оздоровчої роботи у виробничій, соціально-побутовій сферах з метою залучення до занять фізичною культурою і спортом широких верств населення.

3.67. Перевіряє стан роботи з фізичної культури та спорту в закладах громади;

3.68. Порушує клопотання про нагородження фахівців фізичної культури і спорту нагородами та присвоєння їм почесних звань.

3.69. Вживає заходи до забезпечення соціального захисту спортсменів, тренерів і фахівців у сфері фізичної культури і спорту.

3.70. Сприяє створенню цільових благодійних фондів, надає організаційну і консультаційно-методичну допомогу громадським організаціям фізкультурно – оздоровчої та спортивної спрямованості або їх об’єднань.

3.71. Сприяє забезпеченню лікувального процесу діагностичним, лабораторним, стерилізаційним та іншим обладнанням та інвентарем відповідно до норм оснащення, оновленню медичної апаратури, санітарного транспорту, здійснює контроль за використанням комунального майна за призначенням.

3.72. Контролює та аналізує використання залучених закладами охорони здоров’я коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел для задоволення потреб закладів охорони здоров’я.

3.73.Контролює заходи щодо розвитку профілактичного напрямку в охороні здоров’я.

3.74. Контролює заходи з попередження, лікування, локалізації та ліквідації масових інфекційних захворювань установами, закладами, підприємствами охорони здоров’я, підпорядкованими Управлінню;

3.75. Може звертатися з пропозицією до уповноважених органів про проведення перевірок на підприємствах, установах, організаціях, що не перебувають у комунальній власності сільської ради, та фізичних, юридичних осіб, які здійснюють надання медичних послуг, у разі порушень дотримання ними умов ведення медичної практики.

3.76. Вирішує в межах своєї компетенції питання, пов’язані з будівництвом, капітальним та поточним ремонтом установ, закладів та підприємств охорони здоров'я, підпорядкованих Управлінню; погоджує проекти будівництва установ, закладів та підприємств охорони здоров'я, підпорядкованих Управлінню, сприяє їх раціональному розміщенню.

3.77. Сприяє роботі товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров’я.

3.78. Контролює, в межах своїх повноважень, здійснення заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій, епізоотій, інших надзвичайних ситуацій установами, закладами та підприємствами охорони здоров'я, підпорядкованими Управлінню.

 

 1. Права управління

 

4.1. Залучати до розроблення програми розвитку освіти, культури і спорту, охорони здоровя та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників, спеціалістів культури і спорту, медичних та науково-медичних працівників.

4.2. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації підпорядкованих закладів і установ.

4.3. Скликати конференції медичних, педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників закладів з питань, що належать до його компетенції.

4.4. Вносити пропозиції Засновнику щодо фінансування закладів охорони здоров’я, освіти і культури, брати безпосередню участь у формуванні бюджету громади з цих питань;

4.5. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень.

4.6. Надавати платні послуги для освітнього, естетичного та фізичного розвитку дітей.

4.7. Надавати в оренду фізичним та юридичним особам не експлуатоване майно, яке знаходяться на балансі управління в порядку визначеному законодавством.

4.8. Укладати угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв’язки з закладами охорони здоров’я, освіти та культури зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

 

 1. Керівництво та апарат управління

 

5.1. Управління підзвітне і підконтрольне Пристоличній сільській раді та підпорядковується сільському голові Пристоличної сільської ради.

5.2. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади сільським головою згідно вимог чинного законодавства.

5.3. Повноваження начальника Управління:

- представляє інтереси громади в галузі освіти, культури, з питань молоді і спорту, охорони здоровя;

- представляє управління у правовідносинах з органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями, в судах України;

- видає довіреності про надання права діяти в інтересах управління;

- здійснює керівництво діяльністю управління, забезпечує виконання покладених на управління завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності заступника начальника та працівників управління;

- затверджує функціональні обов’язки працівників управління;

- планує роботу управління і аналізує стан її виконання;

- видає у межах компетенції управління накази, організує і контролює їх виконання;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Управління згідно вимог законодавства;

- призначає на посаду та звільняє з посади керівників та працівників закладів освіти, культури та спорту, відповідно до вимог діючого законодавства;

- заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників управління, керівників та працівників закладів освіти і культури;

- подає на затвердження Засновником проект кошторису доходів і видатків, штатний розпис управління в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників управління;

- розпоряджається в установленому порядку, за рішенням Засновника, майном Управління, відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази Управління;

- розпоряджається в установленому порядку коштами Управління;

- погоджує статути, положення, навчальні плани, програми, напрямки роботи, наповнюваність груп, розмір плати за навчання тощо, що надаються закладами освіти, культури та спорту громади;

- затверджує штатні розписи закладів освіти і культури та спорту громади;

- розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження працівників освіти, культури, з питань молоді і спорту громади державними нагородами, в тому числі і президентськими відзнаками, та про присвоєння їм почесних звань України;

- відкриває рахунки у банках України, має право першого підпису;

- сприяє розвитку міжнародних зв’язків з питань освіти, культури, молоді і спорту;

5.4. Накази начальника управління, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані засновником, начальником відповідного управління або департаменту обласної державної адміністрації або оскаржені в судовому порядку.

5.5. Управління в процесі виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з відповідними підрозділами та управліннями Пристоличної сільської ради, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, розташованими на території громади, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 

 1. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність

 

6.1. Управління фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету та субвенції з Державного бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників Управління та видатки на його утримання встановлюються Пристоличною сільською радою.

6.2. Управлінню забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ним осіб.

6.3. Доходи (прибутки) Управління  використовуються виключно  для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених законодавством, та цим Положенням.

6.4.  Майно Управління, яке передане йому Засновником, закріплене за ним на праві оперативного управління. Управління володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником в особі Пристоличної сільської ради для здійснення своєї діяльності у межах встановлених чинним законодавством, даним Положенням, а також власником майна.

 

 1. Реорганізація та ліквідація Управління

 

7.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Управління приймає Засновник.

Реорганізація Управління відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником (власником) або уповноваженим ним органом, а у випадках ліквідації за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходить повноваження по управлінню Управління гуманітарного розвитку та охорони здоров’я.

7.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Управління, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Засновнику (власнику) на затвердження.

7.3. У разі припинення Управління (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднанню або перетворення) її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

 

 

 

 

Сільський голова                                                           Микола КАСЬКІВ

 


« повернутися до всіх документів

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь