ПРИСТОЛИЧНА СІЛЬСЬКА РАДА
Бориспільський район

Рішення сільської ради №2263 – 32 - VІІІ «рішення № 2263 Програма соціальної підтримки військових, ветеранів війни, УБД, Захисників та Захисниць України та членів їх сімей ред.»

Кількість переглядів: 38
Скликання: 8 скликання Пристоличної сільської ради
Сесія: Тридцять друга сесія
Тип документу: Рішення сільської ради
Дата: 18.10.2023
Номер документу: 2263 – 32 - VІІІ
Назва документу: рішення № 2263 Програма соціальної підтримки військових, ветеранів війни, УБД, Захисників та Захисниць України та членів їх сімей ред.
Прикріплені файли:
 1. рішення № 2263 Програма соціальної підтримки військових, ветеранів війни, УБД, Захисників та Захисниць України та членів їх сімей ред. (0.03 МБ)

 

 •  

ПРИСТОЛИЧНА СІЛЬСЬКА РАДА

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_________________________________________________________________________________

 

    •  
    •  

 

 

Про внесення змін до Програми соціальної підтримки

ветеранів війни, учасників бойових дій, Захисників і Захисниць України

Пристоличної об’єднаної сільської територіальної громади

на 2023 - 2025 роки

 

 

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про соціальні послуги», заслухавши пропозиції та рекомендації постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Пристоличної сільської ради, з метою фінансової, соціальної, психологічної підтримки військовослужбовців та учасників бойових дій, Захисників і Захисниць України та членів їх сімей,

Пристолична  сільська рада  В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Внести зміни до Програми соціальної підтримки ветеранів війни, учасників бойових дій, Захисників і Захисниць України Пристоличної об’єднаної сільської територіальної громади на 2023 - 2025 роки та затвердити Програму соціальної підтримки військовослужбовців, ветеранів війни, учасників бойових дій, Захисників і Захисниць України  та членів їх сімей Пристоличної об’єднаної сільської територіальної громади на 2023 - 2025 у новій редакції із змінами, згідно з додатком (додається).
 2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Пристоличної сільської ради.         

 

 

Сільський  голова                                              Микола КАСЬКІВ

 

 

 

        с. Щасливе

        05 жовтня 2023 року

        № 2263 – 32 - VІІІ

 

 

 

 

 

                                                                       

                        Додаток №1

до рішення № 2263 – 32 - VIII

від 05 жовтня 2023 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА


соціальної підтримки військовослужбовців, ветеранів війни,

учасників бойових дій, Захисників і Захисниць України

та членів їх сімей

Пристоличної сільської об’єднаної  територіальної громади
на 2023 - 2025 роки

 

( в новій редакції)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Щасливе

  2023 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

Назва Програми

Програма соціальної підтримки військовослужбовців, ветеранів війни, учасників бойових дій, Захисників і Захисниць України та членів їх сімей Пристоличної об’єднаної сільської територіальної громади на 2023 - 2025 роки

Підстава для розроблення

Закони         України          «Про          місцеве

самоврядування в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про соціальні послуги»

Ініціатор            розроблення

Програми

Сільський голова Пристоличної сільської ради

Розробник Програми

Пристолична сільська рада

Координація         виконання

заходів Програми

Пристолична сільська рада

Учасники Програми

Пристолична сільська рада

Термін реалізації Програми

2023-2025 роки

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Бюджет Пристоличної об’єднаної сільської територіальної громади                       

Інші джерела фінансування, не заборонені законодавством України

 1. Загальні положення

Програма соціальної підтримки військовослужбовців, ветеранів війни, учасників бойових дій, Захисників і Захисниць України та членів їх сімей Пристоличної об’єднаної сільської територіальної громади на 2023 - 2025 роки (далі - Програма) покликана сприяти реалізації законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо соціального захисту військовослужбовців, ветеранів війни, учасників бойових дій, Захисників і Захисниць України.

Програма - це комплекс заходів, що здійснюються на території Пристоличної об’єднаної сільської територіальної громади з метою фінансової, соціальної, психологічної підтримки військовослужбовців, ветеранів війни, учасників бойових дій, Захисників і Захисниць України, членів їх сімей, сприяння вирішенню їх соціально-побутових проблем, фізичної та психологічної реабілітації.

 

 

 1. Проблема, на розв’язання якої спрямована Програма

Суспільно-політична ситуація в Україні зумовлює значне збільшення кількості сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, зниження їх життєвого рівня та погіршення морально-психологічного стану.

Тому виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій військовослужбовцям, ветеранам війни, учасникам бойових дій, Захисникам і Захисницям України зокрема, у частині поліпшення фінансово-матеріального стану зазначених категорій осіб, забезпечення їх потреб у соціальному, медичному обслуговуванні та психологічній підтримці.

Програма підтримки військовослужбовців, ветеранів війни, учасників бойових дій, Захисників та захисниць України, членів їх сімей - мешканців Пристоличної об’єднаної сільської територіальної громади - це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні з метою фінансової та іншої соціальної підтримки осіб, яких скеровують у зону проведення бойових дій, сприяння вирішенню питань матеріально-побутового забезпечення учасників бойових дій, соціально- побутових питань осіб, які брали участь в бойових діях тощо.

У рамках Програми передбачається:

 • надання допомоги особам, які беруть участь в бойових діях на території України. Це, зокрема, матеріальна підтримка, надання медичної, психологічної та соціальної підтримки військовослужбовцям, ветеранам війни, учасникам бойових дій, Захисникам та Захисницям України, членам їх сімей (у тому числі надання матеріальної допомоги та пільг);

Програма на даний час має пріоритетне значення та потребує залучення як фінансових ресурсів місцевого бюджету, так і інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

 

 1. Мета Програми

Метою Програми є підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців, учасників бойових дій на території України, підтримання їх належного морально-психологічного стану, поліпшення ефективності взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників бойових дій, створення у суспільстві атмосфери співчуття, підтримки та поважного ставлення до даної категорії громадян.

 

 1. Обґрунтування шляхів і засобів досягнення мети Програми, обсяги та джерела фінансування, строки виконання Програми

Мету даної Програми передбачається досягнути шляхом:

 • Надання військовослужбовцям, ветеранам війни, учасникам бойових дій, Захисникам та Захисницям України та членах їх сімей соціальної матеріальної допомоги у розмірі та у випадках, передбачених Додатком №1 до Програми;
 • надання додаткових пільг, окрім передбачених законодавством;
 • надання учасникам бойових дій комплексних медичних, психологічних та соціальних послуг;
 • забезпечення потреб у медичному обслуговуванні та підтримання рівня здоров'я учасників бойових дій, у тому числі шляхом залучання лікувально-санаторних закладів, денних стаціонарів;
 • увічнення пам'яті загиблих героїв.

Реалізація Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством України.

Термін виконання Програми: 2023-2025 роки.

 

 1. Завдання і заходи Програми та результативні показники

Реалізація завдань Програми здійснюється шляхом фінансування відповідно до чинного законодавства за рахунок місцевого бюджету та інших джерел, а також благодійної (спонсорської) допомоги та заходів, що не потребують фінансування.

Поранені учасники бойових дій, ветерани війни, Захисники та Захисниці України, військовослужбовці потребують фінансової допомоги, а також психологічної підтримки.

Результативний показник Програми - забезпечення всебічної підтримки з боку держави і суспільства зазначеним категоріям громадян.

Виконання визначених даною Програмою заходів підвищить рівень соціального захисту, поліпшить соціально-психологічний мікроклімат в родинах військовослужбовців, учасників бойових дій.

Також виконання заходів Програми сприятиме підвищенню рівня довіри до владних інститутів у суспільстві, позитивного ставлення до військовослужбовців, патріотичного виховання молодого покоління.

 

 1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Загальний контроль за виконанням Програми здійснюється Пристоличною сільською радою.

Організаційне супроводження виконання Програми здійснюватиме відділ соціального захисту населення Пристоличної сільської ради.

Організацію та виконання Програми здійснюють структурні підрозділи Пристоличної сільської ради, підприємства, установи та організації на території громади.

Основні форми контролю за реалізацією заходів та досягненням показників Програми:

- моніторинг, аналіз та звітність про виконання заходів Програми відповідними структурними підрозділами Пристоличної сільської ради, підприємствами, установами та організаціями на території громади та надання відділом соціального захисту населення Пристоличної сільської ради відповідної інформації щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

 

 1. Очікувані результати виконання Програми

Результативний показник Програми - надання всебічної підтримки з боку громади і суспільства військовослужбовцям, учасникам бойових дій, гідне вшанування пам’яті полеглих за Батьківщину.

Виконання визначених цією Програмою заходів підвищить рівень соціального захисту, поліпшить соціально-психологічний мікроклімат, а також дасть можливість  отримати вказаним категоріям громадян додаткові соціальні гарантії та адресну допомогу, сприятиме вирішенню інших соціально-побутових питань, їх психологічної та фізичної реабілітації.

 

 1. Фінансове забезпечення виконання заходів Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету, в межах бюджетного кошторису Пристоличної об’єднаної сільської територіальної громади на відповідний бюджетний рік та інших джерел фінансування, не заборонених Законодавством.

 

Обсяг фінансування програми

Роки

2023

2024

2025

Фінансування заходів програми, тис. грн.

В межах бюджетних призначень

В межах бюджетних призначень

В межах бюджетних призначень

 

 

 

Сільський голова                                                  Микола КАСЬКІВ

 

Додаток №1

до Програми соціальної підтримки військовослужбовців, ветеранів війни, учасників бойових дій, Захисників і Захисниць України та членів їх сімей Пристоличної сільської об’єднаної  територіальної громади на 2023 - 2025 роки

Напрямки реалізації програми

Розміри соціальної матеріальної допомоги по Програмі соціальної підтримки військовослужбовців, ветеранів війни, учасників бойових дій, Захисників і Захисниць України та членів їх сімей Пристоличної сільської об’єднаної  територіальної громади на 2023 - 2025 роки

Найменування соціальної матеріальної допомоги

Розмір соціальної матеріальної допомоги

Жителям Пристоличної ОТГ, зареєстрованим на території громади, працівникам сільської ради, працівникам управлінь та комунальних підприємств сільської ради, котрі проходять військову службу в Збройних Силах України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Державній прикордонній службі України, Державній спеціальній службі транспорту, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України,  інших військових формуваннях України.

25 000,00 грн., одноразово,

(за наявності Довідки в/ч)

за Розпорядженням сільського голови

Родинам безвісти зниклих воїнів Пристоличної ОТГ, зареєстрованих на території громади.

50 000,00 грн., одноразово,          

(за наявності Повідомлення)

за Розпорядженням сільського голови

На поховання жителів Пристоличної ОТГ , котрі загинули під час проходження військової служби в Збройних Силах України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Державній прикордонній службі України, Державній спеціальній службі транспорту, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України,  інших військових формуваннях України та на дату смерті були зареєстровані на території громади.

100 000,0 грн., одноразово

(за наявності Свідоцтва про смерть)

за Розпорядженням сільського голови

На компенсацію витрат, понесених на виготовлення та встановлення надмогильних пам’ятників жителям Пристоличної ОТГ, котрі загинули під час проходження військової служби в Збройних Силах України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Державній прикордонній службі України, Державній спеціальній службі транспорту, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України,  інших військових формуваннях України та на дату смерті були зареєстровані на території громади.

до 100 000,0 грн., одноразово

(за наявності Свідоцтва про смерть та документів, що підтверджують понесені витрати)

за Розпорядженням сільського голови

На лікування жителів Пристоличної ОТГ, зареєстрованих на території громади, за наслідками отримання поранень та травм в ході проходження військової служби в Збройних Силах України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Державній прикордонній службі України, Державній спеціальній службі транспорту, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України,  інших військових формуваннях України

до 50 000,0 грн., одноразово

(за наявності медичної довідки)

у сумі, яку рекомендовано  Постійною комісією, та за розпорядженням сільського голови

На компенсацію витрат, пов’язаних з проходженням жителями Пристоличної ОТГ, зареєстрованими на території громади, реабілітації за наслідками отримання поранень та травм в ході проходження військової служби в Збройних Силах України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Державній прикордонній службі України, Державній спеціальній службі транспорту, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України,  інших військових формуваннях України

до 20 000,0 грн., одноразово

(за наявності медичної довідки та документів, що підтверджують понесені витрати)

у сумі, яку рекомендовано  Постійною комісією, та за розпорядженням сільського голови

Інвалідам війни, учасникам бойових дій, вдовам ветеранів війни, членам сімей загиблих

5 000,0 грн. – один раз на рік (до Дня пам’яті та примирення)

за Розпорядженням сільського голови

Учасникам бойових дій на території інших держав

2 000,0 грн. – один раз на рік (до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав) – до 15 лютого

за Розпорядженням сільського голови

Учасникам АТО, ООС, вдовам учасників АТО, ООС, жителям Пристоличної ОТГ, зареєстрованим на території громади, працівникам сільської ради, працівникам управлінь та комунальних підприємств сільської ради, котрі проходять військову службу в Збройних Силах України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Державній прикордонній службі України, Державній спеціальній службі транспорту, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України,  інших військових формуваннях України

2 000,0 грн. – один раз на рік (до Дня захисника України)

за Розпорядженням сільського голови

На компенсацію витрат на автомобільне паливо (згідно п. 18 ст.16 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», п. 18 ст. 9 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні») за наявності особистого транспортного засобу

У сумі з розрахунку 50 літрів високооктанового бензину на місяць на одну особу відповідно до діючих цін на паливо (виплата здійснюється в поточному місяці за попередній на підставі статистичних даних щодо середніх споживчих цін за літр бензину марки А-92)

за Розпорядженням сільського голови

Іншим громадянам на підставі рекомендацій Постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

В сумі, яку рекомендовано  Постійною комісією, та за розпорядженням сільського голови

Для отримання соціальної матеріальної допомоги, згідно з даною Програмою, громадяни надають до Пристоличної сільської ради наступні документи:

- заява громадянина або представника, який діє на підставі довіреності або закону;

- копія паспорта громадянина України з підтвердженням місця реєстрації на території Пристоличної сільської ради;

- копія ідентифікаційного номеру (у разі наявності);

- медична довідка (за необхідності);

- інші документи, що підтверджують викладені в заяві обставини та приналежність заявника до відповідної пільгової категорії.

Заяви, які потребують додаткового розгляду, передаються для розгляду на засіданні Постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, Постійної комісії з гуманітарних питань: освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства.

Рішення про відмову у наданні соціальної матеріальної допомоги може бути прийняте лише з підстав:

- надання недостовірної інформації;

- надання неповного пакету документів;

- повторного, протягом бюджетного року, звернення за отриманням соціальної матеріальної допомоги;

-  звернення, що не затверджене даною Програмою.

Виплата соціальної матеріальної допомоги проводиться на картковий рахунок за вимогою заявника або касиром Пристоличної сільської ради в приміщенні сільської ради за попереднім повідомленням особи в телефонному режимі за номером, що вказаний в заяві про отримання соціальної матеріальної допомоги.

Виплата соціальної матеріальної допомоги на компенсацію витрат на автомобільне паливо (згідно п. 18 ст.16 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», п. 18 ст. 9 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні») припиняється з місяця наступного за місяцем, в якому настали наступні обставини: смерть отримувача (заявника); виїзд отримувача (заявника) на постійне місце проживання за межі території Пристоличної ОТГ, втрата особистого транспортного засобу.

 

 

 

Сільський голова                                                                                              Микола КАСЬКІВ                                                                              

 


« повернутися до всіх документів

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь