ПРИСТОЛИЧНА СІЛЬСЬКА РАДА
Бориспільський район

Рішення сільської ради №2667 - 44 – VIІІ «рішення № 2667 щодо оптимізації мережі закладів»

Кількість переглядів: 10
Скликання: 8 скликання Пристоличної сільської ради
Сесія: Сорок четверта сесія
Тип документу: Рішення сільської ради
Дата: 08.07.2024
Номер документу: 2667 - 44 – VIІІ
Назва документу: рішення № 2667 щодо оптимізації мережі закладів
Прикріплені файли:
 1. рішення № 2667 щодо оптимізації мережі закладів (0.05 МБ)

 

 

 

УКРАЇНА

ПРИСТОЛИЧНА СІЛЬСЬКА РАДА

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_________________________________________________________________________________

 

    •  

 

 

Про затвердження плану

формування мережі закладів

загальної середньої  освіти

Пристоличної сільської ради

на 2024-2027 роки

 

З метою приведення мережі закладів загальної середньої освіти у відповідність до вимог законодавства, забезпечення необхідних умов для надання якісної освіти, забезпечення доступності, підвищення ефективності використання матеріально-технічних, кадрових і фінансових ресурсів, відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 66 та пункту 5 розділу ХІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про освіту», статей 32, 35 та пункту 52 розділу Х прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про повну загальну середню освіту», враховуючи рекомендації аналітичної довідки комісії з  оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти Пристоличної територіальної громади та постійної комісії з гуманітарних питань: освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства Пристоличної сільської ради,

Пристолична сільська рада ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити план формування мережі закладів загальної середньої  освіти Пристоличної сільської ради на 2024-2027 роки, згідно з Додатком 1.
 2. Управлінню гуманітарного розвитку та охорони здоров’я Пристоличної сільської ради організувати та забезпечити роботу щодо реалізації плану формування мережі закладів загальної середньої  освіти Пристоличної сільської ради на 2024-2027 роки.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань: освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства Пристоличної сільської ради.

 

 

Сільський голова                                                                    Микола КАСЬКІВ

 

 

 

c. Щасливе

06 червня 2024 року

№ 2667 - 44 – VIІІ

 

 

 

 

Додаток №1 до рішення

06 червня 2024 року

                                                                                                       № 2667 – 44 - VIII

 

План формування мережі закладів загальної середньої  освіти Пристоличної сільської ради на 2024-2027 роки

 

 

ЗМІСТ

 1. Вступ
 2. Нормативно-правове забезпечення формування ефективної мережі закладів загальної середньої освіти Пристоличної сільської ради в період до 2027 року.
 3. Актуальність і передумови розробки змін у формуванні мережі закладів освіти.
 4. Аналіз існуючої мережі закладів освіти
 5. Економічне обґрунтування змін до плану формування.
 6. Трансформація мережі закладів загальної середньої освіти Пристоличної сільської ради.

 

 1. Вступ

 

    На сьогоднішній день в Україні відбувається активний процес системного реформування освіти – модернізація та формування ефективної мережі закладів освіти на території громади для забезпечення нової якісної освіти від дошкільної до повної загальної середньої освіти.

    Першим важливим кроком до трансформації галузі стало прийняття Верховною Радою України 5 вересня 2017 року Закону України «Про освіту», який окреслює основні принципи функціонування освітньої галузі.

    Із 2018 року розпочато реформу «Нова Українська Школа». Мета реформи – кожен учень має рівний доступ до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі; випускники школи мають ґрунтовні знання та володіють компетентностями, що потрібні для сучасного життя, є самодостатніми, творчими та креативними особистостями.

    Для розуміння прийняття правильних рішень щодо оптимізації шкільної мережі закладів освіти Пристоличної сільської ради в межах законодавства та визначення правильної перспективи розвитку Рішенням Пристоличної сільської ради від 07.03.2024 року №2525-40-VIII була затверджена комісія з оптимізації мережі в закладів освіти громади та були надані доручення щодо вивчення даного питання.

    Протягом березня-квітня-першої половини травня був проведений глибокий та всебічний аналіз стану освіти в навчальних закладах громади, її проблеми, потенційні можливості  стратегічного реформування освіти в освітніх закладах в перспективі на 2027 рік.

Загалом, основними завданнями реалізації плану формування мережі закладів загальної середньої  освіти Пристоличної сільської ради на 2024-2027 роки є:

 • створення розгалуженої мережі різних типів загальної середньої освіти Пристоличної сільської ради, що забезпечить, як територіальну доступність початкової та базової середньої освіти, так і створить умови  для здобуття учнями якісної профільної освіти;
 • створення ефективної мережі закладів загальної середньої освіти, виходячи із територіальних особливостей, демографії, забезпечення якості освіти;
 • здійснення заходів щодо приведення типів закладів загальної середньої освіти у відповідність до вимог чинного законодавства України в період до 2027 року;
 • підвищення якості надання освітніх послуг здобувачам освіти;
 • забезпечення ефективності освітнього процесу, забезпечення варіативності освітніх послуг з урахуванням індивідуальних запитів учасників освітнього процесу;
 • забезпечення доступності та ефективності освітнього процесу, соціалізації та розвитку здібностей дітей з особливими освітніми потребами;
 • ефективне використання фінансових, матеріальних та кадрових ресурсів громади;
 • усебічний розвиток та підтримка творчих та обдарованих дітей громади4
 • створення безпечного освітнього середовища для всіх учасників освітнього процесу.

2. Нормативно- правове забезпечення формування ефективної мережі закладів загальної середньої освіти Пристоличної сільської ради в період до 2027 року

 

   З прийняттям та вступом в дію Закону України від 16.01.2020 № 463-IX «Про повну загальну середню освіту» з’явилось законодавче підґрунтя для реформування системи загальної середньої освіти, що має сприяти підвищенню якості освіти та освітньої діяльності, істотному зростанню інтелектуального та культурного потенціалу суспільства та особистості.

У вищезазначеному Законі відсутні терміни «І ступінь», «І-II ступені», «І-III ступені» закладів освіти. Натомість статтею 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту» визначено типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні:

 • початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти;
 • гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти;
 • ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.

Зважаючи на необхідність вдосконалення окремих положень законодавства, прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти», що набрав чинності 08.08.2021 року. Згідно зі змінами до законодавства, продовжено перехідний період для трансформації, оптимізації мережі закладів освіти та строки впорядкування документів закладів загальної середньої освіти, а саме:

рекомендовано засновникам закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, до 01 вересня 2027 року привести установчі документи закладів освіти у відповідність із цим Законом, врахувавши строки набрання чинності окремими положеннями цього Закону.

Статтею 19 Конституції України передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані  діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Частиною 1 статті 143 Конституції України передбачено, що територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Пунктом 30 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України» визначено, що до компетенції сільської, селищної, міської ради відноситься - прийняття рішень про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади.

Відповідно до статті 66 Закону України «Про освіту» сільські, селищні ради засновують заклади освіти, а також реорганізовують, перепрофільовують (змінюють тип) та ліквідовують їх з урахуванням спеціальних законів.

Слід зауважити, що відповідно  до статті 12 (п.7) Закону України «Про освіту» здобуття профільної середньої освіти передбачає  два спрямування:

 • академічне – профільне навчання на основі поєднання змісту освіти, визначеного стандартом профільної середньої освіти, і поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням здібностей та освітніх потреб здобувачів освіти з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти;
 • професійне – орієнтоване на ринок профільне навчання на основі поєднання змісту освіти, визначеного стандартом профільної середньої освіти, та професійно орієнтованого  підходу до навчання з урахуванням здібностей і потреб учнів.

Здобуття профільної середньої освіти за будь-яким спрямуванням не обмежує право особи на здобуття освіти на інших рівнях освіти.

Заклади освіти можуть мати освітні програми профільної середньої освіти за одним чи обома спрямуваннями та, відповідно до статті 32 (п.1) Закону України «Про повну загальну середню освіту», для освітньої діяльності комунального ліцею засновник має забезпечити відповідність такого закладу освіти вимогам, що визначені цим Законом, положення про ліцей та ліцензійними умовами, у тому числі щодо:

- функціонування не менше двох  класів за трьома профілями навчання на рівні профільної середньої освіти (протягом 10-12 років навчання учнів), а також забезпечення здобуття учнями профільної середньої освіти відповідно до профілів навчання з навчальним навантаженням та з можливістю обрання учнями навчальних предметів (інтегрованих курсів, інших освітніх компонентів)в обсягах, що визначаються законодавством;

- створення безпечного, інклюзивного та цифрового освітнього середовища відповідно до вимог законодавства;

-  підвезення (у разі потреби) учнів і педагогічних працівників до закладу освіти (місця навчання, роботи) та у зворотному напрямку до місця проживання (за потреби) на відстань, що визначається законодавством.

Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади та /або суспільства.

 Згідно зі статтею 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту» рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає засновник (засновники).

Реорганізація, зміна типу, ліквідація закладу загальної середньої освіти у сільській місцевості допускається лише після громадського обговорення проекту відповідного рішення засновника, який оприлюднюється не менше ніж за один рік до прийняття відповідного рішення Враховуючи вищевказані положення, оптимальне функціонування мережі закладів загальної середньої освіти громади повинно виходити з об’єктивно існуючого запиту на освітні послуги.

 

3. Актуальність і передумови розробки змін у формуванні мережі закладів

     освіти громади

     Першим важливим кроком до трансформації галузі стало прийняття Верховною Радою України 5 вересня 2017 року Закону України « Про освіту», який окреслює основні принципи функціонування освітньої галузі.

      Із 2018 року розпочато реформу «Нова Українська школа». Мета реформи – кожен учень має рівний доступ до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі; випускники школи мають ґрунтовні знання та володіють компетентностями, що потрібні для сучасного життя, є самодостатніми, творчими та креативними особистостями.

     18 березня 2020 року набрав чинності Закон України «Про повну загальну середню освіту». 15 липня 2021 року Верховна Рада України ухвалила зміни до Закону України «Про повну загальну середню освіту», яким визначає правові, організаційні та економічні засади функціонування і розвитку системи повної загальної середньої освіти.

   На сьогодні, однією з найважливіших проблем, яка потребує розв’язання, є суттєве погіршення якості загальної середньої освіти упродовж останніх років та поступове зменшення дитячого населення.

    Зі вступом в дію зазначеного Закону з’явилось законодавче підґрунтя для реформування системи загальної середньої освіти, що має сприяти підвищенню якості освіти та освітньої діяльності, істотному зростанню інтелектуального та культурного потенціалу суспільства та особистості.

    У зв’язку з цим виникає необхідність приведення до вимог зазначеного Закону мережі закладів середньої освіти Пристоличної сільської ради.

Проблемами нинішньої профільної школи є:

 • рішення про профіль навчання заклад освіти ухвалює з огляду на забезпечення педагогічного навантаження вчителям, а не запитів учнів та їхніх батьків;
 • нерозуміння батьками суті профільного навчання для подальшого життя дітей, а також те, що за бажанням можна й потрібно змінювати заклад, якщо він не відповідає бажаному профілю або якості послуг.

    Реалізація положень Закону України «Про повну загальну середню освіту» докорінно змінює ситуацію щодо організації профільної середньої освіти на території громади.

   Зокрема, відповідно до ч.1 ст.35, п.1 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про повну загальну середню освіту» (зі змінами від 15 липня 2021 року):

початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти, має функціонування як окрема юридична особа або як структурний підрозділ гімназії або ліцею (з 01.09.2027 року функціонує зі структурним підрозділом виключно за умови розміщення структурного підрозділу в окремій будівлі або відокремленому приміщенні з окремим входом/виходом і територією для вихованців дошкільного відділення);

гімназія, яка забезпечує здобуття базової середньої освіти, також повинна функціонувати як окрема юридична особа, хоча, як зазначалося вище, до її складу може входити початкова школа ( з 01.09.2027 року функціонує зі структурним підрозділом виключно за умови розміщення структурного підрозділу в окремій будівлі або відокремленому приміщенні з окремим входом/виходом);

ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти не менш як за трьома профілями у двох класах на кожній паралелі 10-х, 11-х, 12-х класів, має функціонувати як окрема юридична особа, і, як виняток, за рішенням засновника, може забезпечувати здобуття базової  та початкової середньої освіти (не може мати структурним підрозділом дошкільне відділення).

      З 01 вересня 2027 року заклади, що здійснюють освітню діяльність одночасно на всіх рівнях повної загальної середньої освіти і не мають по два класи на паралелі 10-х, 11-х, 12-х класів втрачають право надавати профільну середню освіту і мають бути реорганізовані в гімназії або початкові школи. Лише ліцеї, що функціонуватимуть як окремі юридичні особи, будуть забезпечувати профілізацію освіти.

     Таким чином, реалізація плану формування мережі закладів загальної середньої освіти Пристоличної сільської ради, сприятиме формуванню мережі закладів освіти зі збереженням ліцею з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації в громаді.

    Учні закладів освіти Пристоличної сільської ради, які підлягатимуть реорганізації, матимуть можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні в профільному ліцеї Пристоличної сільської ради.

    

4. Аналіз існуючої мережі закладів освіти Пристоличної сільської ради

 

4.1. Дошкільна освіта Пристоличної сільської ради

В громаді налічується 5 дошкільних  навчальних закладів. Всього дошкільних груп - 8, а це 184 дитини, з них 23 дитини навчаються в інклюзивних групах.

 

Назва закладу

Потужність

Кількість вихованців

2023-2024

2024-2025

Щасливський ЗДО «Ромашка»

160

240

240

Чубинський ЗДО «Джерельце»

160

195

200

Дударківський ЗДО «Вербиченька»

133

86

70

Великоолександрівський ЗДО «Їжачок»

40

45

45

Пролісківська філія

120

120

131

ВСЬОГО

            613

686

686

 

4.2. Загальна середня освіта Пристоличної сільської ради

 

Також було вивчене питання щодо тенденції наповненості учнями навчальних закладів.

Мережа класів у навчальних закладів, на сьогоднішній день, залежить від багатьох чинників (географічне розташування освітніх закладів, освітні потреби кожного закладу та освітня потужність), і хоча в закладах загальна кількість дітей збільшилась, але мережа є недостатньою для рекомендаційної мережі щодо академічних ліцеїв на базі існуючих ліцеїв Пристоличної громади.

 

Назва закладу освіти

 

Потужність

                     Кількість учнів (%наповненість)

2021-2022

2022-2023

2023-2024

2024-2025

(планова мережа)

Щасливський ліцей

1176

1545

1620

1739 (148%)

1781 (151%)

Великоолександрівський ліцей

624

604

591

588 (94%)

585 (94%)

Дударківський ліцей

560

303

331

338 (60%)

331 (59%)

Всього:

2360

2452

2542

2665

2697

 

Мережа 4-6-х класів закладів освіти Пристоличної сільської ради у 2021-2024 рр.

Назва закладу освіти

2021-2022н.р.

2022-2023 н.р.

2023-2024 н.р.

2024-2025 н.р.

Щасливський ліцей

404:

4 кл-130

5кл-134

6кл-140

447:

4 кл-178

5кл-132

6кл-137

500:

4 кл-162

5кл-190

6кл-148

561:

4 кл-194

5кл-163

6кл-204

Великоолександрівський ліцей

211:

4 кл-80

5кл-64

6кл-67

191:

4 кл-59

5кл-73

6кл-59

198:

4 кл-70

5 кл-51

6 кл-77

176:

4 кл-60

5кл-69

6 кл-47

Дударківський ліцей

103:

4 кл-41

5кл-39

6кл-23

113:

4 кл-34

5кл-39

6кл-40

110:

4 кл-35

5 кл-36

6 кл-39

109:

4 кл-34

5кл-36

6кл-39

Всього учнів:

718

751

808

846

 

 

 

4.3. Кадрове забезпечення та дослідження освітнього процесу в закладах освіти Пристоличної сільської ради:

 

4.3.1    Однією з найважливішою складовою якісної освіти є педагогічне забезпечення закладів освіти. І розглядається питання не лише з боку присутності кадрів, але і постійний професійний розвиток учителя, а саме вчителя, який вміє та знає як забезпечити освітній процес за потребою здобувача освіти в рамках сучасних вимог часу.   Тому комісією було вивчений кадровий склад  педагогічних працівників в закладах освіти громади.

Кадровий склад педагогічних працівників,

 які мають наукові ступені та педагогічні звання 

 

Назва навчального закладу

Кандидат наук

Учитель-методист

Старший учитель

Вища категорія

Щасливський ліцей

2

25

20

57

Великоолександрівський ліцей

0

6

10

23

Дударківський ліцей

0

2

8

9

 

    Крім того, протягом березня-квітня 2024 року членами створеної комісії по вивченню оптимізації мережі закладів освіти в громаді з метою ознайомлення з освітнім процесом базових дисциплін,  відвідувались уроки учнів 4-х класів (математика, англійська мова) та учнів 9-х класів (математика, англійська мова, інформатика, історія України).

    Найбільша кількість педагогів, які долучились до методичних днів на рівні громади та рівнем своєї педагогічної майстерність поділились в межах освітніх заходів з колегами навчальних закладів Одеської та Черкаської  областей, м. Одеси, вчителі Щасливського ліцею Пристоличної сільської ради (вчителі початкових класів, української мови, математики, хімії, фізики, англійської мови, інформатики). Робота  вчителів 4-х та 9 –х класів Щасливського ліцею  та Пролісківської філії Щасливського ліцею зорієнтована на компетентний розвиток учнів, досконало володіють методами і активно реалізовують інноваційні прийоми в організації освітнього процесу.

   Вимоги до сучасної освіти полягають не лише в тому, щоб вчитель проходив планове професійне підвищення пасивним шляхом, а і постійно брав участь, навчався, вдосконалювався беручи участь в тренінгах, в заходах з метою ознайомлення та відпрацювання нових інноваційних методів роботи на навчання.

 

   Слід відмітити, що педагоги Щасливського ліцею постійно працюють в освітніх проєктах, беруть участь  тренерами  в рамках практичних-семінарів на  рівні громади та  Київської області в цілому.

   Вчителі беруть участь у роботі експертних комісій Українського центру оцінювання якості освіти та є розробниками тестових завдань для НМТ, проводять експертизу навчальної та навчально-методичної продукції у складі відповідних предметних комісій при Інституті модернізації змісту освіти, плідно співпрацюють  з Інститутом педагогіки НАПН України. На базі Щасливського ліцею діє обласний ХАБ із цифрових технологій для вчителів закладів Пристоличної громади «Цифрова трансформація освіти: використання сучасних електронних ресурсів та інструментів для підвищення рівня ефективності освітнього процесу», проводять відкриті освітянські форуми для колег інших закладів освіти м. Києва та Київської області на тему: «Нові виміри української освіти: виклики, можливості та вектори розвитку»

   Вчителі Великоолександрівського ліцею та Дударківського ліцею беруть участь в семінарах, тренінгах на базі Пристоличного центру професійного розвитку педагогічних працівників, а такі вчителі як:  Піддубчак Ю.С., вчитель математики Дударківського ліцею, Гоголь Ю.С., вчитель англійської мови та Бойченко І.В., вчитель математики Великоолександрівського ліцею, були тренерами в одному з відкрити заходів щодо запровадження цифрових технологій  під час освітнього процесу.

  Іншої роботи, щодо підвищення професійних навичок в педагогічних колективах не проводилось.

 

    Члени комісії мали змогу відвідати уроки 4-х та 9-х класів. Загалом комісією було відмічено педагогічну  професійну потужність Щасливського ліцею, оскільки були показані уроки з усіх базових предметів, які будуть ймовірні в переліку профільної освіти) та Пролісківської філії,  вчителі Великоолександрівського ліцею початковою школи, математики та інформатики показали вміння логічного мислення учнів на уроках під час виконання поставлених завдань, зв'язок практичного застосування знань з предмету в реальному світі, є деякі моменти щодо викладання окремих предметів у 9-х класах: не зовсім вдале здійснення мотиваційної навчальної діяльності учнів, пробудження інтересу до предмету та до навчання в цілому, недостатньо вміле використання сучасних методів та технологій під час уроків. 

  Також слід відмітити роботу вчителя Дударківського ліцею: вчителя математики та інформатики в 9-х класах. Вчителям англійської мови, фізики та початкових класів рекомендовано:

 •  вдало використовувати цифрові освітні платформи для вирішення навчальних завдань;
 •  зосереджувати увагу на відпрацювання та закріплення вивчення матеріалу з використанням сучасних методів навчання;
 • долучати в освітній процес усіх учнів, не дивлячись на їх здібності та успішність з вивчення предмету;
 • дотримуватись культури спілкування з учнями під час освітнього процесу та не нехтувати правилами безпеки під час проведення експериментів.

   

   1. Проведено аналіз  роботи  закладів освіти громади з обдарованими дітьми протягом 2023-2024 навчального року.

 Робота з обдарованими діти має свої особливості, оскільки мотиваційна частина щодо участі в предметних олімпіадах в учнів сучасності має низький рівень. Але не дивлячись на всі труднощі, вчителі закладів освіти працюють з учнями, які мають особливу зацікавленість у вивчені окремих предметів і маємо  такі результати на рівні Київської області (ІІІ етап).

За підсумками Всеукраїнських учнівських олімпіад маємо призерів ІІІ (обласного) етапу:

Щасливський ліцей – 11 учнів(англійська мова, біологія, історія, інформаційні технології, технології, фізика)

Дударківський ліцей – 2 учнів (українська мова, історія)

Великолександрівський ліцей – 1 учень (англійська мова).

За підсумками роботи з учнями у Малій академії наук (захист дослідницьких робіт на обласному етапі):

Щасливський ліцей – 2 учнів (математика, фізика).

Великоолександрівський ліцей – не працювали

Дударківський ліцей – не працювали.

 

Інші напрямки роботи з обдарованими дітьми:

Щасливський ліцей:

 1. Організована робота в межах пошуково-дослідницької експедиції «Нескорена Україна» (презентована робота учениці в ансамблі «Звитяжна Київщина: хроніка героїзму»);
 2. Підготовка переможців обласного фестивалю читців «Літературна вітальня на Київщині» (3 учнів).
 3. Проведення постійних загальношкільних заходів (зустрічі з відомими сучасниками, конкурси, флешмоби) спрямованих на впровадження народних традицій, рідної культури та мови.

Великоолександрівський ліцей:

 1. Проведення загальношкільних заходів за участю учнів ліцею присвячених історичним подіям.

Дударківський ліцей:

 1. Проведення загальношкільних заходів за участю учнів ліцею присвячених історичним подіям.

 

 

4.3.3. Анкетування учнів щодо забезпечення освітнього процесу в закладі освіти

 

Було проведено опитування учнів закладів освіти , щодо рівня задоволення освітнього процесу в закладі, в якому навчаються діти.

Слід відзначити, що учні Щасливського ліцею повністю задоволені рівень освітніх послуг, величезний відсоток серед опитаних відзначили те, що їм подобається відвідувати заклад, оскільки крім цікавих, нестандартних уроків проводиться багато цікавих заходів, проводиться проєктна (дослідницька) робота з окремих предметів, особливі відгуки від учнів 4-х -5-х класів. Зауваження, щодо незрозумілого пояснення матеріалу, відсутні. Не всім подобаються домашні завдання  і учні відмічають те, що більше бажають практичних, дослідницьких уроків, дуже подобаються бінарні уроки.  Відсоток вчителів, які на уроках  користуються лише книжками та зошитами становить дуже низький рівень.

 

 

 

 

Учні Дударківського ліцею:

 

Назва навчального закладу

клас

Позитивні  сторони закладу

Негативні сторони закладу

Примітка

Дударківський ліцей

8-11 класи

Учням подобається ходити до школи, оскільки є  спілкування з друзями; спортивні змагання; подобається навчання з окремих предметів (найулюбленіші: фізкультура, укр.мова, трудове, історія, інформатика);  подобаються бінарні уроки (але таких уроків мало!!!); на уроках вчителі застосовуються мультимедійне обладнання, Інтернет (але великий відсоток тих, хто користується лише книжкою та зошитом!!); більшість учнів оцінюють своє ставлення до навчання добре; в школі учні відчувають себе  безпечно; в разі цькування учні  звертаються до класного керівника  та до батьків, але є випадки, коли замовчують випадки булінгу; оцінювання в більшості випадків справедливе.

 

Учням найбільше не подобаються такі предмети: хімія, біологія, зарубіжна література, англійська мова; дуже тяжко (бо не зрозуміло що і як виконувати) домашнє завдання з зарубіжної літератури, англійської мови, математики; коли щось  не зрозуміло, то лише інколи більшість учнів  звертаються до вчителів; лише деякі вчителі дають додаткову інформацію, яка відсутня в підручнику; багатьом з опитаних дітей хотілося б покращити у ліцеї методи викладання предметів (щоб не було однотипності); від булінгу потерпають учні від інших учнів школи (не від однокласників).

 

 

4-7 класи

В ліцей учням ходити подобається, оскільки можна спілкуватись з друзями та навчатись; учні відчувають себе у безпеці; в більшості опитаних учнів добрі взаємостосунки з класним керівником та з однокласниками; серед улюблених предметів: математика, інформатика, фізкультура, малювання, читання; учителі не всі, але більшість дають додаткову інформацію, яка відсутня в підручнику; вчителі цікаво проводять уроки;   на уроках використовують мультимедійне обладнання (але також великий відсоток і тих вчителів, які користуються здебільшого книжкою та зошитом); більшість опитаних учнів оцінюють своє ставлення до навчання добре та відмінно.

Великий відсоток тих учнів, кому не подобаються такі предмети: укр.мова та літ, англійська мова; учні не знають нічого про бінарні уроки!!! найчастіше виникає питання на уроці як виконувати завдання та не зрозуміла сама мета завдання.

 

 

За результатами анкетування учнів Великоолександрівського ліцею в опитування якого взяли 67% дітей, можна зробити висновок:

Із даного відсотку дітей 43% подобається ходити до ліцею 20% інколи є бажання ходити до ліцею, та 4% не подобається.

Найбільше приваблює та подобається дітям години спілкування , походи, екскурсії та друзі, навчання вибирали переважно діти 4- го класу.

Серед опитаних учнів закладу на запитання «Що не подобається в ліцеї?»

60% дітей не подобаються домашні завдання, нецікаві уроки та значна кількість дітей зазначили, що не подобається ставлення вчителів та однокласників.

На запитання «Чи цікаво вчитися?» більшість учнів серед 7-9 класів відповідали – «не дуже», але більшість дітей 4-х класів відповіли: «Так».

Учні на запитання «Чи почуваєшся в безпеці?», «Чи хтось ображає?», « Чи подобається тобі твій клас?» є % відповідей негативного характеру. Ситуація в 6-7- х класах показує високий рівень булінгу в ліцеї.

Стосунки з класним керівником переважила відповідь «Нормально» така відповідь була і на запитання про стосунки з однокласниками.

Учні 4- тих (особливо А класу) класів улюбленим уроком вважають математику та фізичну культуру, менший % українська мова та технології.

5-7 класи улюбленими предметами також вважають фізичну культуру, трудове навчання та високий % англійська мова та іноді українська мова, що саме подобається? –«Вчитель як людина» та «сам урок»

Не подобаються учням 4- х класів уроки та вчитель Англійської мови, на запитання чому? – «вчитель не пояснює урок, сидить в телефоні»

5-7 класи вважають неулюбленими уроками: хімію, географію, математику та історію, а саме вчителя як людину та сам урок.

Щодо справедливості оцінювання більшість дітей вважають справедливо, але також велика кількість дітей вибирають відповідь – важко відповісти.

Додаткова інформація від вчителів на уроках присутня, але діти вважають, що тільки від деяких вчителів. Також не дуже корисним при виконанні домашніх завдань вважають інформацію, яку вчитель надає під час уроку. І більшість учнів впевнені, що отриманий матеріал на уроці не знадобиться їм в майбутньому.

На запитання «Чи підтримують, допомагають вчителі?» майже всі діти 4-х класів дали відповідь «так», учні 5-7-мих класів відповіли, що «лише деякі». Така ж відповідь була і про «Чи цікаво тобі як проводяться уроки вчителями?»

Відповідь дітей як 4- х класів так і старших класів на запитання «Що заважає вчитися?» високий % учнів зазначили: «час», «терпіння, лінь», «зацікавленість до навчання» та «мотивація»

Більшість дітей не розуміють завдання на уроці, «не розуміють мети роботи», «не знають, як його виконувати», «не знають, як перевірити результат» та «не вміють розподілити час».

Не великий % дітей ліцею задіяні в гуртках.

Події, які пам’ятають діти: поїздки, екскурсії, ярмарки, свята та літній табір.

Що хочеться змінити?- зробити уроки по 35 хв, гарне ставлення вчителів до дітей, щоб були цікаві уроки та молоді вчителі.

 

   1.  Опитування учнів 9-х класів щодо перспектив їхнього подальшого навчання в профільній школі на базі Щасливського ліцею.

Щасливський ліцей – з 106 опитаних 82 учні мають бажання продовжити навчання в 10 класах (профільних), що становить 77% (суспільно-гуманітарний профіль – 32 учня; природничий – 15 учнів; математичний – 9 учнів та спортивний – 26 учнів);

Великоолександрівськи ліцей – з 54 опитаних учнів, 15 планують продовжити навчання в 10-му класі, що становить 29% (однак ще не визначились з профілями);

Дударківський ліцей – з 36 опитаних учнів виявили бажання навчатися в 10-му класі 7 учнів, а це 19% (суспільно-гуманітарний профіль – 3 учнів; спортивний – 3 учнів та інформаційно-технологічний – 1 учень).

     Таким чином, зважаючи на суспільні запити та можливості кадрового і методичного забезпечення, увиразнюється потреба у створенні класів суспільно-гуманітарного, природничого, математичного, спортивного, інформаційно-технологічного профілів.

Доцільним є створення багатопрофільного ліцею на базі Щасливського ліцею.

 1. Економічне обґрунтування змін до плану формування мережі закладів середньої освіти Пристоличної сільської ради в період до 2027 року

 

   Також було вивчене питання витратної частини: вартість утримання одного учня у 2023  році. Витратна частина включає багато чинників: оплата праці на одного учня, покращення матеріально-технічної бази, харчування, комунальні послуги.

        Назва навчального закладу

Середні витрати на 1 учня на рік

                         Витрати включають

Щасливський ліцей

53431

-оплата праці

- енергоносії

- харчування

- покращення матеріально-технічної бази

Великоолександрівський ліцей

60570

Дударківський ліцей

89865

 

Як результат дослідження, можна чітко зробити висновки, що витратна частина на одного учня становить є більшою  в тих закладах освіти, які мають малу наповненість і в класах і в закладі в цілому.

 1. Трансформація мережі закладів загальної середньої освіти Пристоличної сільської ради.

 

Важливим інноваційним кроком у сфері освіти є профільне навчання у старшій школі.

Метою оптимізації мережі закладів освіти з 2027 року є цілеспрямований перехід освітньої системи до Нової української школи, що дасть можливість забезпечити нову якість освіти, доступність освітніх послуг, підвищення ефективності використання освітніх ресурсів.

 

Згідно вимог чинного законодавства, підсумувавши роботу педагогічних колективів, перспективну мережу на 2027 рік та освітню потужність закладів  освіти Пристоличної сільської ради можемо зробити висновки, що мережа закладів потребує змін станом на 2027 рік.

 

   На жаль, мережа закладів освіти має бути змінена у зв’язку з неможливістю забезпечити профільну освіту у Великоолександрівському ліцеї та Дударківському ліцеї і потребують зміни типу закладів.

 

План формування мережі закладів загальної середньої  освіти Пристоличної сільської ради на 2024-2027 роки:

п/н

Заходи, які необхідно здійснити для формівання освітньої мережі

Строки

1

Затвердження плану формування мережі закладів загальної середньої  освіти Пристоличної сільської ради на 2024-2027 роки

2024 р.

2

Прийняти рішення «Про проведення громадського обговорення щодо перепрофілювання (зміни типу) та перейменування Великоолександрівського ліцею Пристоличної сільської ради Бориспільського району Київської області і Дударківського ліцею Пристоличної сільської ради Бориспільського Київської області»

 

 

2024 р.

3

Провести громадські обговорення проєктів рішень

2024-2025 р.р.

4

Привести у відповідність до законодавства, установчих документів опорного навчального закладу Щасливського ліцею (до вересня 2024 року

2024 р.

5

Припинити набір учнів в 10-ті класи в Великоолександрівському ліцеї та Дударківському ліцеї в 2025-2026 навчальному році

2025 р.

6

Придбати додатково два шкільні автобуси для підвезення учнів закладів освіти Притсоличної сілської ради до академічного ліцею громади.

2025 р.

7

Затвердити маршрути підвезення шкільними автобусами учнів з Великоолександрівського та Дударківського ліцеїв в академічний ліцей с. Щасливе

2025 р.

8

Внести зміни до установчих документів та штатних нормативів Дударківського ліцею та Великоолександрівського ліцею Пристоличної сільської ради

до вересня 2026 року

9

Вжити заходів щодо підвищення компетенції педагогічних кадрів для  роботи в допрофільній і профільній освіті

2025-2027 р.р.

10

Модернізація матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти згідно обраної профілізації

2025-2027 р.р.

 

 

 

 


« повернутися до всіх документів

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь