ПРИСТОЛИЧНА СІЛЬСЬКА РАДА
Бориспільський район

Положення та склад комісії з питань захисту прав дитини Пристоличної сільської ради

Дата: 26.01.2021 10:46
Кількість переглядів: 657

 

Фото без опису

 

                                ПРИСТОЛИЧНА СІЛЬСЬКА РАДА

Бориспільського району

Київської області

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

21 січня 2021 року                                               № 1

 

Про затвердження Положення та складу комісії з питань захисту прав дитини Пристоличної сільської ради Бориспільського району Київської області

 

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Сімейного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року  № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”,

виконавчий комітет Пристоличної сільської ради  ВИРІШИВ:

1. Затвердити Положення про комісію з питань захисту прав дитини Пристоличної сільської ради Бориспільського району Київської області, що додається.

       2. Затвердити склад комісії з питань захисту прав дитини Пристоличної сільської ради Бориспільського району Київської області, що додається.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

   Сільський голова                                                             Микола КАСЬКІВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення Про затвердження Положення та складу комісії з питань захисту прав дитини Пристоличної сільської ради Бориспільського району Київської області»

 

  1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження.

Затвердження Положення та складу комісії з питань захисту прав дитини.

  1. Мета і шляхи її досягнення.

          Організація діяльності комісії   з   питань  захисту прав дитини, сприяння  забезпеченню реалізації прав   дитини на   життя, охорону  здоров'я, освіту, соціальний  захист, сімейне  виховання  та  всебічний розвиток.

  1. Правові аспекти.

    Закони України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, “Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”, “Про охорону дитинства”.

  1. Фінансово - економічне обґрунтування.

Реалізація рішення не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

  1. Позиція заінтересованих органів.

           Проект рішення погоджено зацікавленими структурними підрозділами, службами, управліннями та відділами.

  1. Регіональний аспект.

Проект рішення не стосується питання розвитку адміністративно-територіальної одиниці.

  1. Громадське обговорення.

           Проект рішення розглянуто на  засідання виконавчого комітету Пристоличної сільської ради.

  1. Прогноз результатів.

Затвердження Положення та складу комісії з питань захисту прав дитини.

  

 

Начальник служби у справах дітей                                Людмила КОРНІЯКА

 

                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                              Рішення виконавчого комітету

                                            Пристоличної сільської ради

                                                           Бориспільського району                                      

                          Київської області

       від _21.01.2021_ №_1_

 

 

      ПОЛОЖЕННЯ
             про комісію з питань захисту прав дитини
             Пристоличної сільської ради

 

1. Комісія  з  питань  захисту  прав  дитини  (далі  -  комісія)  утворюється  сільським головою та є консультативно-дорадчим органом.

 

         2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
 

         3. Основним  завданням  комісії  є  сприяння  забезпеченню реалізації прав   дитини на   життя, охорону  здоров'я, освіту, соціальний  захист, сімейне  виховання  та  всебічний розвиток.
 

         4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
 

   1) затверджує індивідуальний план соціального захисту дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, який складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, членами міждисциплінарної команди із числа органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зокрема служби у справах дітей, відділів, управлінь сільської ради з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, уповноважених підрозділів органів Національної поліції, закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення (далі - уповноважені суб’єкти), контролює виконання уповноваженими суб’єктами заходів цього плану відповідно до їх компетенції, забезпечує його перегляд та коригування;

2) розглядає питання щодо:

подання службою у справах дітей заяви та документів для реєстрації народження дитини, батьки якої невідомі;

доцільності надання дозволу органом опіки та піклування бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я, якщо цього не зробили батьки дитини;

доцільності підготовки та подання до суду позову чи висновку органу опіки та піклування про позбавлення, поновлення батьківських прав, відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав;

вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені дитини;

вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини;

вирішення спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини та визначення способів такої участі;

підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України;

доцільності побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав;

визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

доцільності встановлення, припинення опіки, піклування;

стану утримання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та виконання покладених на них обов’язків;

стану збереження майна, право власності на яке або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

розгляду звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, опікунами, піклувальниками обов’язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами;

доцільності продовження строку перебування дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, у закладі охорони здоров’я, освіти, іншому закладі або установі, в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;

забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток;

3) розглядає підготовлені уповноваженими суб’єктами матеріали про стан сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, у тому числі сім’ї, в якій батьки не виконують батьківських обов’язків (існує ризик відібрання дитини чи дитину вже відібрано у батьків без позбавлення їх батьківських прав), сім’ї, дитина з якої влаштовується до закладу інституційного догляду та виховання дітей на цілодобове перебування за заявою батьків, сім’ї, в якій вчинено домашнє насильство стосовно дітей та за участю дітей, і за результатами розгляду цих матеріалів подає уповноваженим суб’єктам рекомендації щодо доцільності:

обов’язкового надання соціальних послуг особам, які не виконують батьківських обов’язків, вчинили домашнє насильство чи жорстоке поводження з дитиною;

 завершення або продовження у разі потреби строку соціального супроводу;

направлення (в разі потреби) батьків, які неналежно виконують батьківські обов’язки, для проходження індивідуальних корекційних програм до уповноважених суб’єктів, які відповідно до компетенції розробляють і виконують такі програми;

4) розглядає питання щодо обґрунтованості обставин, за яких відсутні можливості для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за місцем проживання (перебування), та приймає рішення про доцільність влаштування дитини до закладу охорони здоров’я, загальної середньої освіти (у тому числі спеціальної та спеціалізованої), іншого закладу або установи (незалежно від форми власності та підпорядкування), в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, за заявою батьків із визначенням строку її перебування в закладі;

5) розглядає питання щодо обґрунтованості наявності поважних причин, у зв’язку з якими опікун чи піклувальник несвоєчасно подали заяву для продовження виплати допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування (поважними причинами є перебування на лікуванні, причини, через які фізично неможливо своєчасно подати заяву, або наявність об’єктивних обставин, коли опікун чи піклувальник не могли звернутися із заявою, та інші причини, визначені комісією), а також приймає рішення про доцільність виплати допомоги за минулий період.

Під час ухвалення рішення про доцільність влаштування дитини до закладу охорони здоров’я, загальної середньої освіти (у тому числі спеціальної та спеціалізованої), іншого закладу або установи (незалежно від форми власності та підпорядкування), в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, враховується думка дитини у разі, коли вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити;

 

5. Комісія має право:
 

одержувати  в  установленому     законодавством    порядку    необхідну    для   її діяльності  інформацію  від  органів    виконавчої        влади,      органів       місцевого   самоврядування,  підприємств, установ та організацій;
 

подавати   пропозиції    щодо    вжиття  заходів  до посадових осіб у разі    недотримання  ними   законодавства    про    захист    прав   дітей,   дітей-сиріт    та   дітей,    позбавлених  батьківського піклування;
 

утворювати робочі групи, залучати до їх роботи уповноважених суб’єктів, громадські   об’єднання   (за згодою)   для   підготовки пропозицій з

питань, які розглядає комісія;
 

залучати    до    розв'язання    актуальних     проблем    дітей   благодійні,  громадські  організації,  суб'єкти  підприємницької діяльності (за згодою).
 

6. Комісію очолює сільський голова.
 

Організація діяльності комісії забезпечується відповідною службою у справах дітей.

 

Заступник сільського голови, може виконувати повноваження заступника голови комісії.

 

7. До складу комісії на громадських засадах входять керівники структурних підрозділів сільської ради, служби у справах дітей, з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, заступники керівників органів Національної поліції (органів ювенальної превенції) та Мін’юсту.

 

8. Основною організаційною формою  діяльності  комісії  є  її засідання,  які проводяться у разі потреби,  але не рідше ніж один раз на місяць.
 

Засідання  комісії  є правомірним,    якщо  на  ньому   присутні   не менш  як  дві  третини загальної кількості її членів.
 

До участі в засіданнях комісії обов’язково запрошуються повнолітні особи, стосовно яких приймається рішення або складається висновок органу опіки та піклування. Ці особи повинно бути належним чином повідомлені про час та мясце проведення засідання.

У разі неявки таких осіб на засідання та неповідомлення про поважні причини відсутності рішення або висновок можуть бути прийняті без їх участі на наступному засіданні комісії, про час та місце проведення якого такі особи повинні бути попередженні письмово.

На засідання можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, що беруть безпосередню участь у розв’язанні проблем конкретної дитини, з правом дорадчого голосу, дитина, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може висловити свою думку.

Особи, залучені до участі в засіданні комісії, зобов’язані дотримуватись принципів діяльності комісії, зокрема не розголошувати стороннім особам відомості, що стали їм відомі у зв’язку з участю у роботі комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.

9. Комісія відповідно до компетенції приймає рішення, організовує їх виконання, подає рекомендації органу опіки та піклування для прийняття відповідного рішення або підготовки висновку для подання його до суду.

10. Рішення або рекомендації комісії приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

11. Окрема думка члена комісії, який голосував проти прийняття рішення або рекомендацій, викладається у письмовій формі та додається до нього (них).

12. Голова, його заступник і члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

 

 

  

Начальник служби у справах дітей                                   Людмила КОРНІЯКА

 

              ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Пристоличної сільської ради  Бориспільського району

Київської області

від  21.01.2021 №  1

 

Склад комісії

з питань захисту прав дитини Пристоличної сільської ради Бориспільського району Київської області

 

Каськів Микола Ігорович                    -    

 

Погорєлий  Євген Сергійович          -                   

сільський голова, голова комісії

 

заступник сільського голови,

заступник голови комісії

Корніяка Людмила Геннадіївна           -     

начальник служби у справах дітей, секретар комісії

 

Члени комісії:

 

Мисяковська Ірина Володимирівна   -

 

головний спеціаліст відділу правового та кадрового забезпечення

Наливайко Людмила Геннадіївна                                 -

 

спеціаліст І категорії служби у справах дітей

Продан Наталія Миколаївна                -                     

 

Хоменко Андрій Володимирович -

 

Журавльова Галина Вікторівна           -

 

Стельникович Микола Васильович     -

начальник відділу соціального захисту населення

начальник управління гуманітарного розвитку та охорони здоров’я

керуюча справами (секретар виконавчого комітету)

старший дільничний офіцер поліції сектору превенції Бориспільського РУПГУНП України в Київській області (за згодою)

Богословьска Яна Василівна             -

 

інспектор сектора ювенальної превенції Бориспільського РУПУНП України в Київській області (за згодою)

Юрчак Анна Володимирівна              -

заступник директора комунального некомерційного підприємства Бориспільської районної ради Київської області “Бориспільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги”  з охорони материнства та дитинства (за згодою)

 

 

Начальник служби у справах дітей                              Людмила КОРНІЯКА


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь