A A A K K K
для людей із порушенням зору
ПРИСТОЛИЧНА СІЛЬСЬКА РАДА
Бориспільський район

Про затвердження Положення про квартирний облік при виконавчому комітеті Пристоличної сільської ради

Дата: 26.01.2021 10:58
Кількість переглядів: 2366

 

                                            ПРИСТОЛИЧНА СІЛЬСЬКА РАДА

Бориспільського району

Київської області

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  21 січня 2021 року                                         № 4

 

Про затвердження Положення про квартирний облік при виконавчому комітеті Пристоличної сільської ради

 

Керуючись ст. 144 Конституції України, Житловим кодексом України, Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР та відповідно до пп. 2 п. «а» та пп. 12 п «б»   ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою упорядкування процедури постановки на квартирний облік громадян, що потребують поліпшення умов проживання, заслухавши пропозицію керуючої справами (секретаря) виконавчого комітету Журавльової Г.,  

 

виконком Пристоличної сільської ради ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити Положення  про квартирний облік при виконавчому комітеті.

2. Контроль за виконанням даного рiшення залишаю за собою.

 

 

 

Сільський голова                                                  Микола КАСЬКІВ

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету Пристоличної сільської  ради № 4 від 21.01.2021

 

ПОЛОЖЕННЯ

про квартирний облік при виконавчому комітеті

Пристоличної сільської ради

 

І. Загальні положення 

1.1.Це Положення розроблено на підставі вимог чинного житлового законодавства України. Воно встановлює єдиний порядок зарахування на облік та ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов на території Пристоличної сільської ради.

Виконавчий комітет Пристоличної сільської ради керується чинними на сьогоднішній день нормами законодавства Української РСР, це перш за все:

- «Житловий кодекс УРСР»;

- «Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в УРСР», затверджені постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984 № 470 (зі змінами).

На квартирний облік беруться потребуючі поліпшення житлових умов громадяни, які постійно проживають, а також зареєстровані в  населених пунктах сільської ради. Підставою для взяття на облік є встановлення рівня забезпеченості житловою площею для визнання необхідності в поліпшенні житлових умов та встановлення тривалості проживання в населеному пункті, що дає підстави для взяття на квартирний облік (до 7,0 кв.м. на кожного члена сім’ї та не менш одного року проживання в населеному пункті).

 Крім цього, облік громадян ведеться в напрямках черговості – громадяни, які мають позачергове, першочергове право на отримання житла та загальна черговість громадян, що потребують поліпшення житлових умов.

1.2. Орган, що розглядає питання та ухвалює рішення про зарахування на квартирний облік:

- громадська комісія по житлових питаннях при виконавчому комітеті Пристоличної сільської ради, яка ухвалює рекомендаційне рішення;

- виконком Пристоличної сільської ради своїм рішенням остаточно затверджує рішення громадської комісії.

 

ІІ. Особи, які можуть бути зараховані на квартирний облік

 

1.Особи, яким виповнилось 18 років, постійно проживають та зареєстровані на території Пристоличної сільської ради при наявності однієї з наступних підстав:

1.1.Забезпеченість житловою площею нижче встановленого рівня - тобто у випадку, коли:

- на одну особу припадає до 7,0 кв.м житлової площі в будинку(загальна площа будинку до уваги не береться) та не менше 1 року зареєстровані в даному населеному пункті.

1.2.Невідповідність будинку (чи квартири), де мешкає особа, санітарно-технічним вимогам, що підтверджується рішенням виконавчого комітету.

1.3.Наявність тяжкої форми хронічного захворювання (згідно переліку хронічних захворювань затверджених наказом МОЗ УРСР від 08.02.85р. №52), у зв'язку з чим особа не може проживати в комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім'ї (додаток 1 до Положення).

1.4.Проживання за договором піднайму жилого приміщення в будинках державного або громадського житлового фонду чи за договором найму жилого приміщення в будинках житлово-будівельних кооперативів.

1.5.Проживання  не менш як 5 років за договором найму (оренди) в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності.

1.6.Проживання у гуртожитках.

1.7.Проживання в одній кімнаті по дві і більше сім'ї, незалежно від родинних відносин.

1.8.Проживання в одній кімнаті осіб різної статі старше за 9 років, крім подружжя.

         1.9. Інші підстави, визначені законом.

 

ІІІ. Перелік документів, необхідних для зарахування на квартирний облік.

 

Для зарахування на квартирний облік громадянам необхідно зібрати та подати виконавчого комітету Пристоличної сільської ради наступні документи:

1.Заяву, підписану всіма повнолітніми членами сім'ї, які зараховуються на облік (додаток 2 до Положення).

2.Довідку з місця проживання  про склад сім'ї та реєстрацію.

3.Довідки з місця роботи осіб, які підписали заяву про зарахування на квартирний облік. Обов’язково в довідці повинно бути зазначено, чи особа перебуває (не перебуває) на квартирному обліку за місцем роботи.

3.1.Якщо особа є підприємцем - подається засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця.

3.2.Якщо особа непрацююча і є пенсіонером - засвідчена копія пенсійного посвідчення.

4.Копії паспортів повнолітніх осіб.

5.Акт обстеження житлових умов.

6.Засвідчені копії свідоцтв (про одруження, про розлучення, про народження дітей).

Крім випадку, коли на облік зараховується одна особа.

7.Копію договору піднайму між основним наймачем і піднаймачем, засвідчену в комунальному підприємстві, якщо проживає за договором піднайму жилого приміщення, що обліковується за цим підприємством. Особа повинна бути зареєстрована (прописана) за тією адресою, де укладений договір піднайму.

8.Копію договору найму житла між власником і наймачем, якщо проживає за договором найму жилого приміщення в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності або в будинках КП.

9. Оригінал медичного висновку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), якщо в особи наявна тяжка форма хронічного захворювання.

10.Копії документів, які підтверджують право на пільги, якщо особа, яка стає на квартирний облік, має право на пільги.

Громадяни вважаються взятими на квартирний облік у виконавчому комітеті Пристоличної сільської ради з дня прийняття рішення про взяття на квартирний облік.

Громадяни, взяті на квартирний облік, вносяться до  Книги  обліку осіб, які перебувають у черзі  на одержання жилих  приміщень.

 

На кожного  громадянина (сім’ю), взятого  на квартирний облік, заводиться  облікова справа, у якій містяться необхідні документи. Обліковій  справі дається  номер, відповідний номеру у Книзі  обліку  осіб, які перебувають у черзі на одержання жилого приміщення.

 

ІV. Розподіл та надання жилих приміщень

Громадянам,  які перебувають на квартирному обліку,  жилі
приміщення надаються  в  порядку  загальної черги,  крім осіб,  що
мають право першочергового одержання жилих  приміщень,  осіб,  які
користуються перевагою  у  строках  одержання  жилих приміщень,
Громадяни перебувають на квартирному обліку до одержання жилого приміщення, за винятком  випадків, передбачених у цьому пункті.

 

Громадяни знімаються з квартирного обліку у випадках:

 
1) поліпшення житлових умов, внаслідок якого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення;
2) виїзду на постійне місце проживання до іншого населеного пункту;
3) засудження  до  позбавлення  волі  на  строк  понад  шість  місяців, заслання або вислання;
4) подання відомостей, що не відповідають дійсності, які стали підставою  для взяття на облік, або неправомірних дій службових осіб при вирішенні питання про взяття на облік.

 

V. Ордер на жиле приміщення.

На підставі рішення про надання жилого приміщення в будинку державного або громадського житлового фонду виконавчий комітет Пристоличної сільської ради видає громадянинові ордер, який є єдиною підставою для вселення в надане жиле приміщення.
Ордер може бути видано лише на вільне жиле приміщення.
Ордер дійсний протягом 30 днів.
Ордер вручається громадянинові, на ім'я якого він виданий, або за його дорученням іншій особі. При одержанні ордера пред'являються паспорти (або документи, що їх замінюють) членів сім'ї, включених до ордера.
Ордер на жиле приміщення може бути визнано недійсним у судовому порядку у випадках подання громадянами  не відповідаючих дійсності відомостей про потребу в поліпшенні житлових умов, порушення прав інших громадян або організацій на зазначене в ордері жиле приміщення, неправомірних дій службових осіб при вирішенні питання  про надання жилого приміщення, а також в інших випадках порушення порядку і умов надання жилих приміщень.

Вимогу про визнання ордера недійсним може бути заявлено протягом трьох років з дня його видачі.

 

 

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                                     Галина ЖУРАВЛЬОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Положення про квартирний облік при виконавчому комітеті Пристоличної сільської ради

 

ПЕРЕЛІК

хронічних захворювань, при яких особа, страждаюча цими захворюваннями, не може проживати в комунальній квартирі чи в одній кімнаті з членами своєї сім’ї

 

(Додаток № 1 до наказу МОЗ УРСР від 08.02.85 N 52)

 

I. Захворювання серцево-судинної системи

 

1.Ревматичні та інші органічні ураження серця з порушенням кровообігу ПБ-III ступенів.

2.Стан після перенесеного інфаркту міокарда зі стенокардією IV функціонального класу і недостатністю кровообігу ПБ-III ступенів.

3.Гіпертонічна хвороба, ускладнена органічними порушеннями кровообігу головного мозку.

 

II. Захворювання органів дихання

 

1. Важка форма бронхіальної астми з частими приступами, ускладненою дихальною недостатністю II-III ступенів.

2.Хронічний бронхіт, емфізема легенів, пневмосклероз, ускладнені легенево-серцевою недостатністю II-III ступеня.

3. Гангрена, абсцес легенів, ускладнені легенево-серцевою недостатністю II-III ступеня, бронхоактатична хвороба (розповсюджена форма), ускладнена легенево-серцевою недостатністю II-III ступеня.

 

III. Захворювання опорно-рухового апарату

 

1.Важкі форми остеомієліту з фістула і великою кількістю гнійних виділень.

2. Двосторонні високі ампутації нижніх кінцівок (у випадках неможливості протезування).

 

IV. Нервово-судинні захворювання

 

1.Органічні ураження центральної нервової системи зі стійкими важкими порушеннями функції кінцівок і функції тазових органів (наслідки перенесених важких черепно-мозкових травм, травм хребта і спинного мозку, розсіяний склероз, аміотрофічний склероз, сірінгомієлія, дитячий церебральний параліч.

2.Наслідки розладів кровообігу головного та спинного мозку, а також наслідки запальних захворювань центральної нервової системи у вигляді паралічів і парезів кінцівок, гіперкінезів і розладів функцій тазових органів.

3.Облітеруючий ендартерит з ускладненнями, що призвели до ампутації кінцівок.

 

V. Психічні захворювання

 

1.Психічні захворювання з хронічним перебігом, стійкою психотичною симптоматикою і вираженими змінами особи (шизофренія, маніакально-депресивний психоз, епілептична хвороба, сенільний психози).

2.Інші хронічні психічні стани і слабоумство внаслідок органічних захворювань головного мозку.

3.Розумова відсталість будь-якого походження, при якій хворий потребує постійного догляду.

4.Важкі форми неврозів, при яких хворі підлягають періодичному лікуванню в психіатричних стаціонарах.

 

VI. Туберкульоз легенів та інших органів

 

1.Активні форми туберкульозу всіх органів і системи з виділенням туберкульозної палички.

 

VII. Захворювання шкіри

 

1.Проказа.

2.Екзема, нейродерміт (поширені форми з поширеними осередками ураження, що не піддаються лікуванню).

3.Псоріаз (лускатий лишай) - поширені форми. Грибоподібний мікоз - еритродермічна і поширені форми.

4. Пухирчатка аконтолітична з великим ураженням шкіри.

 

VIII. Інші захворювання

 

1.Калові, сечові і вагінальні нориці, стома сечового міхура, протиприродний анус.

2.Невиліковні форми нетримання сечі й калу (будь-якого походження).

3. ВІЛ-інфекція.

4. СНІД.

 

 

 

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                                            Галина Журавльова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Положення про квартирний облік

при виконавчому комітеті

Пристоличної сільської ради

№ 4 від 21.01.2021

 

ЗРАЗОК

                                                                          

Пристоличному сільському голові

____________________________________________________________________________________________

 

ЗАЯВА

Прошу зарахувати на квартирний облік для поліпшення житлових умов мене з сім'єю:

1.Я, _________________________________________________________________

2._________________________________________________________________

3._________________________________________________________________

4._________________________________________________________________

5._________________________________________________________________

6._________________________________________________________________

 

Проживаю і прописаний з _______р. як________________________________________________________________

                                   (родинні відносини з основним квартиронаймачем)

за адресою:_____________________________________________________________________________________________________________________________

Квартира складається з _______ кімнат жит. пл. _________ з кухнею (без кухні), з комунальними зручностями (без зручн.).

 

Працюю з _______ р.________________________________________________

(де і ким)

__________________________________________________________________Користуюсь пільгою як________________________________________________________________

                                (документ, який підтверджує пільгу)

_____________________________________________________________________________________Телефон домашній

_________________ Телефон службовий

_________________ Телефон мобільний

Зобов'язуюсь щорічно, у період з 01 жовтня до 30 грудня, подавати довідки з місця проживання про склад сім'ї та реєстрацію, з місця праці повнолітніх членів моєї сім'ї для перереєстрації нашої черги, а також повідомляти Пристоличну сільську  раду про зміни житлових умов і склад моєї сім'ї.

 

Підписи повнолітніх членів моєї сім'ї, які зараховуються на квартирний (кооперативний) облік:

1.___________________________________________________

2.___________________________________________________

3.___________________________________________________     4.___________________________________________________

5.___________________________________________________     6.___________________________________________________

 

Дата подачі заяви ______________________________

 

ДО ЗАЯВИ ДОДАЄТЬСЯ:

1. Довідка про склад сім'ї

2. Довідки з місця роботи осіб, які підписали заяву про зарахування на квартирний (кооперативний) облік

3. Копії паспортів повнолітніх осіб, які зазначені в представленій довідці форми №2 

4. Акт обстеження житлових умов

5. Засвідчені копії свідоцтв (про одруження, про розлучення, про народження дітей)

6. Якщо квартира приватизована - копія  технічного паспорту та копія документу, що підтверджує право власності на житло

7. Якщо проживає за договором піднайму жилого приміщення - копію договору піднайму 

8. Якщо проживає за договором найму жилого приміщення в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності або в будинках житлово-будівельних кооперативів - копію договору найму

9. Якщо в особи наявна тяжка форма хронічного захворювання (згідно затвердженого переліку – засвідчену копію медичного висновку (форми №3) лікарсько-консультативної комісії (ЛКК)

10. Якщо особа, яка стає на квартирний  облік, має право на пільги - засвідчені копії документів, які підтверджують право на пільги

 

 

Пропозиції громадської житлово-комунальної комісії:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                                    Галина Журавльова

 

Додаток 5

до рішенням виконкому

                                                                               Пристоличної сільської ради

№ 4 від 21.01.2021

 

                                                                               

 

ЖУРНАЛ
обліку вхідної кореспонденції
адміністративної комісії при виконавчому комітеті Пристоличної сільської ради

 

Дата надходження та індекс документа

Кореспондент

Дата та індекс одержаного документа

Короткий зміст

Відмітка про виконання

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ
обліку вихідної кореспонденції
адміністративної комісії
при виконавчому комітеті Пристоличної сільської ради

 

 

Дата та індекс вихідного документа

Кому направлений документ

Короткий зміст

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

      Керуючий справами (секретар)

      виконавчого комітету                                                                                                                                Галина Журавльова

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

до рішенням виконкому

                                                                               Пристоличної сільської ради

№ 4 від 21.01.2021

 

 

ЖУРНАЛ
обліку матеріалів про адміністративні правопорушення

 

 

п/п

Дата реєстрації протоколу

Дата складання
та номер протоколу

Прізвище
та ініціали, посада посадової особи, яка склала протокол

Прізвище, ім’я
та по батькові правопорушника

Дата вчинення правопорушення та його коротка суть

Стаття КУпАП

Орган,
який розглянув справу

Дата розгляду справи
та прийняте рішення

Відмітка
про виконання адміністративного стягнення

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Керуючий справами (секретар)

      виконавчого комітету                                                                                                                Галина Журавльова

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар)

виконкому                                                           Галина ЖУРАВЛЬОВА

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь