ПРИСТОЛИЧНА СІЛЬСЬКА РАДА
Бориспільський район

Оголошено конкурс на заміщення вакантної посади Пристоличної сільської ради: Спеціаліст II категорії відділу земельних ресурсів та екології

Дата: 09.04.2021 13:14
Кількість переглядів: 446

РОЗПОРЯДЖЕННЯвід 09 квітня  2021  р.                      № 147к

                              с.Щасливе

 

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади

посадової особи  місцевого самоврядування Пристоличної сільської ради

 

 Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», «Типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування», затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 07.11.2019 р. № 203-19, відповідно до рішення Пристоличної сільської ради № 251-2-VІIІ від 04.02.2021 р. «Про внесення змін до структури  апарату Пристоличної сільської ради та її виконавчих органів», з метою об’єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на заміщення вакантної посади й дотримання вимог чинного законодавства при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування:

  1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади Пристоличної сільської ради:

Спеціаліст II категорії відділу земельних ресурсів та екології

  1. Затвердити вимоги до кандидата на заміщення вакантної посади    Пристоличної сільської ради (Додаток 1).
  2. Конкурсній комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантної  посади  розробити перелік питань на перевірку знання претендентами Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадових осіб місцевого самоврядування.
  3. Повідомлення про оголошення конкурсу (Додаток 2) оприлюднити на офіційному веб-сайті Пристоличної сільської ради.
  4. Спеціалісту I категорії (кадровику)  Островській Л.В. забезпечити прийом документів від претендентів на заміщення вакантної посади Пристоличної  сільської ради протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення на офіційному веб-сайті Пристоличної сільської ради повідомлення про оголошення конкурсу.
  5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

Сільський голова                                           Микола КАСЬКІВ

 

Додаток 1

до розпорядження

Пристоличного сільського голови

від «26» лютого 2021 року

75

 

 

СКЛАД

комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування

 

Дембіцький Василь Миколайович                             перший заступник сільського                                                                                                                             

                                                                                 голови (голова комісії)

Кущенко Людмила Павлівна                           секретар сільської ради (секретар комісії).

 

 

Члени комісії:

 

Погорєлий Євген Сергійович                           заступник сільського                                                                                                                              

                                                                                 голови

 

Журавльова Галина Вікторівна                            секретар виконавчого комітету

 

Кучук Юлія Володимирівна                               заступник начальника відділу-головний спеціаліст

 

                                                                        

 

Сільський голова                                                        М.І. Каськів       

 

Порядок

проведення конкурсу  на заміщення вакантних посад

посадових осіб органів місцевого самоврядування

Пристоличної сільської ради Бориспільського району Київської області

 

Загальні положення

 

1.  Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування п’ятої-сьомої категорій виконавчого апарату Пристоличної сільської  ради Бориспільського району Київської області та її виконавчих органів (далі – конкурс), крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.

2.  Конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування повинен забезпечувати Конституційне право рівного доступу громадян України до служби в органах місцевого самоврядування.

3.  Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому комітеті Пристоличної сільської       ради Бориспільського району Київської області (далі – посадові особи) розпорядженням сільського голови, який здійснює призначення на посаду посадової особи, утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії.

4.   Очолює конкурсну комісію заступник сільського голови. До складу конкурсної комісії включаються працівники з кадрової роботи та юридичного забезпечення, а також інших працівників виконавчого комітету сільської ради.

5.  Переведення на рівнозначну або нижчу посаду у виконавчому комітеті Пристоличної сільської        ради Бориспільського району Київської області, а також просування по службі посадових осіб місцевого самоврядування, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному чинним законодавством, може здійснюватися без конкурсного відбору.

 

Умови проведення конкурсу

6.  Умови проведення конкурсу у виконавчому комітеті Пристоличної сільської    ради Бориспільського району Київської області та її виконавчих органів визначаються сільським головою, який призначає на посади та звільняє з посад посадових осіб місцевого самоврядування.

     Рішення про проведення конкурсу приймається сільським головою за наявності вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування.

7. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

- визнані в установленому порядку недієздатними;

- мають судимість, що є не сумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування;

- у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

- позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

- в інших випадках, установлених законами.

8. Особи, які подали необхідні документи до кадрової служби для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування (далі - кандидати).

9.  Конкурс проводиться поетапно:

1) публікація оголошення на офіційному веб-сайті Пристоличної сільської ради Бориспільського району Київської області про проведення конкурсу

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність установленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади.

3) проведення іспиту та відбір кандидатів.

 

Оголошення про конкурс

10.    Оголошення про проведення конкурсу публікуються на офіційному веб-сайті Пристоличної сільської ради Бориспільського району Київської області не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу, якщо інше не встановлено чинним законодавством, а також доводяться до відома працівників виконавчого комітету Пристоличної сільської ради Бориспільського району Київської області.

11.      В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

1) найменування органу місцевого самоврядування із зазначенням його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;

2) назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається спеціалістом, відповідальним за кадрову роботу у виконавчому апараті сільської ради;

3) основні вимоги до кандидатів, визначені згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад посадових осіб місцевого самоврядування;

4) термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів із дня оголошення про проведення конкурсу, якщо інше не встановлено чинним законодавством).

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про службу в органах місцевого самоврядування.

12.  При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до чинного законодавства здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття сільським головою рішення про призначення осіб згідно з пунктом 5 цього Порядку, конкурс не оголошується.

13.    Якщо після прийняття рішення про проведення конкурсу стало відомо про скорочення чисельності або штату працівників, що закріплено у нормативному документі, то у зв’язку з відсутністю потреби заповнення вакантних посад, сільський голова може скасувати рішення про проведення конкурсу.

 

Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

14.  Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

-  заяву на ім’я сільського голови про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із установленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та  проходження даної служби;

1) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади;

2) заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками (автобіографія, трудова діяльність);

3) дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

4) копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

5) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, встановленою відповідно до законодавства;

6) копію паспорта;

7) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних).

 

         Особи, які  працюють  у  виконавчому комітеті сільської ради і бажають взяти участь у конкурсі,  зазначених документів до заяви не додають.

 

15. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

16. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

17. Спеціаліст відповідальний за кадрову роботу перевіряє наявність всіх необхідних поданих документів та їх відповідність встановленим вимогам щодо  прийняття на службу в органи місцевого самоврядування,  передбаченим  для  кандидатів  на  посаду посадової особи місцевого самоврядування.

18.  Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії, до конкурсу не допускаються, про що їх повідомляється з відповідним обґрунтуванням.

 Якщо кандидат  наполягає  на  участі  у  конкурсі  за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

19.  Подані  документи   і   матеріали   конкурсної   комісії зберігаються в спеціаліста, відповідального  за кадрову роботу

 

Проведення іспиту та відбір кандидатів

20.  Іспит  проводиться конкурсною комісією Пристоличної сільської ради Бориспільського  району Київської області з  метою  об'єктивної  оцінки  знань  і здібностей кандидатів на посаду посадової особи місцевого самоврядування.

21.  Спеціалістом відповідальний за кадрову роботу,  за  погодженням  з  головою  конкурсної комісії, визначає дату проведення іспиту та  повідомляє  кандидатів про місце і час його проведення.

22.  Під  час  іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки  функціональних  повноважень працівників апарату сільської ради.

23.   Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування Пристоличної сільської ради Бориспільського  району Київської області та  перелік питань  на  перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень  працівників апарату сільської ради затверджується сільським головою відповідно до цього Порядку та Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців

24.  Кандидати,  які  не  склали   іспит,   не   можуть  бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

25.   Конкурсна    комісія   на   підставі   розгляду   поданих документів,  результатів іспиту та співбесіди з  кандидатами,  які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.

26.  Інші кандидати,  які успішно склали іспит,  але  не  були відібрані для призначення на посади,  у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані  для  зарахування  до кадрового  резерву  апарату селищної  ради  і  протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду  без  повторного конкурсу.

       Якщо за  результатами  конкурсу  не   відібрано жодного з  кандидатів  для  призначення на посаду,  конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

27.  Якщо  жоден  з  кандидатів  не  рекомендований конкурсною комісією  для  зайняття  вакантної  посади  посадової особи місцевого самоврядування  оголошується повторний конкурс.

28. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.

29. Рішення комісії  приймається  простою  більшістю  голосів присутніх  на  її  засіданні  членів  конкурсної  комісії.  У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

       У рішенні комісії,  що подається сільському голові, обов'язково  зазначаються  пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду посадової особи місцевого самоврядування та  визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

30.  Засідання  конкурсної  комісії  оформляється  протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії  і подається   сільському голові  не  пізніше  ніж  через  два  дні  після голосування.  Кожний член комісії може додати  до протоколу свою окрему думку.

31.   Конкурсна  комісія  повідомляє  кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

         Якщо посада, на заміщення якої проведено конкурс, передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством  з питань запобігання корупції, відібраний для призначення  на таку посаду кандидат протягом  трьох  днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу надає письмову згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я.

32.  Рішення про призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування та зарахування до кадрового резерву приймає сільський голова на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

          Якщо посада посадової особи місцевого самоврядування передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством  з питань запобігання корупції, рішення про  призначення на таку посаду приймається за результатами спеціальної перевірки, проведеної відповідно до  Закону України «Про запобігання корупції».

33.   Рішення  конкурсної комісії може бути оскаржене сільським головою протягом трьох   днів   після ознайомлення з цим рішенням.

34. Рішення сільського голови може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь