ПРИСТОЛИЧНА СІЛЬСЬКА РАДА
Бориспільський район

Рішення № 688 Про встановлення місцевих податків і зборів на 2022

Дата: 08.07.2021 12:03
Кількість переглядів: 1118

Фото без опису

УКРАЇНА

ПРИСТОЛИЧНА СІЛЬСЬКА РАДА

БОРИСПІЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

Про встановлення місцевих податків та зборів  

на території Пристоличної сільської ради

 

Відповідно до статті 143 Конституції України, пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 та 12.5 статті 12статей  265, 266, 267, 268, 269, 270, 271,273, 274, 277, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, ст.291 Податкового кодексу Українипункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції та рекомендації постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Пристоличної сільської ради,

 

Пристолична сільська рада ВИРІШИЛА:

 

 1. Встановити на території Пристоличної сільської ради наступні види місцевих податків:

1.1. податок на майно в складі якого:

1.1.1. податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно додатку №1 до цього рішення;

   1. плата за землю (земельний податок), згідно додатку №2 до цього рішення.

1.1.3.Транспортний податок, згідно додатку №3 до цього рішення.

1.2.Єдиний податок, згідно додатку №4 до цього рішення.

 1. Встановити на території Пристоличної сільської ради наступні види місцевих зборів:
  1. Туристичний збір, згідно додатку №5 до цього рішення.
 2. Секретарю Пристоличної сільської ради оприлюднити це рішення в засобах масової інформації та направити копію рішення Бориспільському управлінню Головного управління ДФС у Київській області.
 3. Визнати таким, що втратили чинність з 01.01.2022 року рішення Щасливської сільської ради № 2335-50- VII від 25 червня 2020 року, рішення Великоолександрівської сільської ради від 25 червня 2020 року №2117-57- VII, №2116-57- VII, №2114-57- VII.
 4. Дане рішення застосовується та набирає чинності з 01.01.2022 року та діє до 31.12.2022 року.

 

 

 

Сільський голова                                                Микола КАСЬКІВ

 

 

c. Щасливе

30 червня 2021 року

№ 688 – 4 - VIIІ

 

 

.

 

 

 

Додаток 1 до рішення

Пристоличної сільської ради

                                                                              від 30 червня 2021 року

 № 688 – 4 - VIIІ

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

1.Платники податку

Платниками податку є фізичні та юридичні і особи  в тому числі нерезиденти,  які є власниками об’єктів житлової  та/або нежитлової  нерухомості.

2. Об’єкт оподаткування

Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової  та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету  чи місцевого бюджету і є неприбутковими ( їх спільної власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

д) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі в зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно рішення сільської ради;

е) об’єкти житлової нерухомості в тому числі їх частки,що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа,визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками),  але не більше одного такого об’єкта на дитину;

є) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що проводять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

ж). будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

з). будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

и). об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

і). об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

ї) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг.

й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

к) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

л) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

м) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

3. База оподаткування.

Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

4. Ставки податку та пільги встановлюються окремим рішенням Пристоличної сільської ради, прийнятим відповідно до Типового рішення про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, форма якого затверджена постановою Кабінету міністрів України від 24.05.2017 року №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».

5. Порядок обчислення податку

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Пристоличної сільської ради справляється у розмірах та порядку, встановленому пункті 266.7 статті 266 Податкового кодексу України.

6. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7. Строк та порядок сплати податку

Сплата податку здійснюється в строк, зазначений в Податковому кодексі України.

Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України та відповідно до Податкового кодексу України.

8. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

Подання звітності про обчислення і сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, здійснюється платниками податків контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюються нарахування.

 

 

Сільський голова                                                Микола КАСЬКІВ

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 до рішення

Пристоличної сільської ради

                                                                              від 30 червня 2021 року

 № 688 – 4 - VIIІ

Плата за землю (земельний податок)

 

 1. Платники податку

Платниками земельного податку є:

1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

2. землекористувачі.

 1. Об’єкт оподаткування

Об'єктами оподаткування є:

1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

Не є об’єктами оподаткування земельні ділянки, зазначені в статті 283 Податкового кодексу України.

 1. База оподаткування

Базою оподаткування є:

1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом;

2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

4. Ставки податку та пільги встановлюються окремим рішенням Пристоличної сільської ради, прийнятим відповідно до Типового рішення про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, форма якого затверджена постановою Кабінету міністрів України від 24.05.2017 року №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».

5. Порядок обчислення плати за землю

Податок на землю на території Пристоличної сільської ради справляється у розмірах та порядку, встановленому цим рішенням та  статтею 286 Податкового кодексу України.

6. Податковий період

 Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7. Строк та порядок сплати податку

Сплата податку здійснюється в строк та відповідно до порядку, які визначені Податковим кодексом України.

8. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

Подання звітності про обчислення і сплату плати за землю здійснюється платниками податків контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюються нарахування.

 

 

 

Сільський голова                                                Микола КАСЬКІВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 до рішення

Пристоличної сільської ради

                                                                              від 30 червня 2021 року

 № 688 – 4 - VIIІ

 

Транспортний податок

         1. Платники податку

 Платниками податку є фізичні та юридичні і особи,  в тому числі нерезиденти,  які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що є об’єктами оподаткування відповідно до п.2 цього Додатку.

2. Об’єкт оподаткування

Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня  податкового (звітного) року.

3. База оподаткування

Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до п.2 цього Додатку.

4. Ставки податку

Ставки податку встановлюються з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до п.2 цього Додатку.

5. Порядок обчислення податку

Транспортний податок на території Пристоличної сільської ради справляється у розмірах та порядку, встановленому Податковим кодексом України.

6. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7. Строк та порядок сплати податку

Сплата податку здійснюється в строк та відповідно до порядку, які зазначені в Податковому кодексі України.

8. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

Подання звітності про обчислення і сплату транспортного податку здійснюється платниками податків контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюються нарахування.

 

 

Сільський голова                                                Микола КАСЬКІВ

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4 до рішення

Пристоличної сільської ради

                                                                              від 30 червня 2021 року

 № 688 – 4 - VIIІ

 

Єдиний податок

Розмір ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців , які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

 

. П. П

КВЕД

ВИД ДІЯЛЬНОСІ

1 ГРУПА

2 ГРУПА

1

01

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, МИСЛИВСТВО ТА ПОВЯЗАНІ З НИМ ПОСЛУГИ

10 %

20%

2

02

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТАПОВЯЗАНІ З НИМ ПОСЛУГИ

10 %

20%

3

05

РИБАЛЬСТВО, РИБНИЦТВО ТА ПОВЯЗАНІ З НИМ ПОСЛУГИ

10 %

20%

4

15

ВИРОБНИЦТВО ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ, НАПОЇВ

10 %

20%

5

17

ТЕКСТИЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО

10 %

20%

6

18

ВИРОБНИЦТВО ОДЯГУ; ВИРОБНИЦТВА ХУТРА ТА ВИРОБІВ З ХУТРА

10 %

20%

7

19

ВИРОБНИЦТВО ШКІРИ.ВИРОБІВ ЗІ ШКІРИ ТА ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ

10 %

20%

8

20

ОБРОБЛЕННЯ ДЕРЕВИНИ ТА ВИРОБНИЦТВО ВИРОБІВ 3 ДЕРЕВИНИ,КРІМ МЕБЛІВ

10 %

20%

9

21

ВИРОБНИЦТВО ПАПЕРОВОЇ МАСИ,ПАПЕРУ,КАРТОНУ ТА ВИРОБІВ

10 %

20%

10

22

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ,ТИРАЖУВАННЯ ЗАПИСАНИХ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ

10 %

20%

11

23

ВИРОБНИЦТВО КОКСУ, ПРОДУКТІВ НАФТОПЕРЕРОБЛЕННЯ ТА ЯДЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ

10 %

20%

12

24

ХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО

10 %

20%

13

25

ВИРОБНИЦТВО ГУМОВИХА ТА ПЛАСТМАСОВИХ ВИРОБІВ

10 %

20%

14

26

ВИРОБНИЦТВО ІНШОЇ НЕМЕТАЛЕВОЇ МІНЕРАЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ

10 %

20%

15

27

МЕТАЛУРГІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО

10 %

20%

16

28

ВИРОБНИЦТВО ГОТОВИХ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ

10 %

20%

17

29

ВИРОБНИЦТВООФІСНОГО УСТАТКУВАННЯ ТА ЕЛЕКТРОННО- ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН

10 %

20%

18

30

ВИРОБНИЦТВО КАНЦЕЛЯРСЬКИХ ТА ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН

10 %

20%

19

31

ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН ТА УСТАТКУВАННЯ

10 %

20%

20

32

ВИРОБНИЦТВО АПАРАТУРИ ДЛЯ РАДІО, ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА ЗВ'ЯЗКУ

10 %

20%

21

33

ВИРОБНИЦТВО МЕДИЧНОЇ ТЕХНІКИ, ВИМІРЮВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ, ОПТИЧНИХ ПРИЛАДІВ ТА

УСТАТКУВАННЯ,ГОДИННИКІВ

10 %

20%

22

34

ВИРОБНИЦТВО АВТОМОБІЛІВ,ПРИЧЕПІВ ТА НАПІВПРИЧЕПІВ

10 %

20%

23

35

ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

10 %

20%

24

36

ВИРОБНИЦТВО МЕБЛІВ; ВИРОБНИЦТВО ІНШОЇ ПРОДУКЦІЇ

10 %

20%

25

37

ОБРОБЛЕННЯ ВІДХОДІВ

10 %

20%

26

40

ВИРОБНИЦТВО ТА РОЗПОДІЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ,ПАРУ ТА ГАРЯЧОЇ ВОДИ

10 %

20%

27

41

ЗБИРАННЯ, ОЧИЩЕННЯ ТА РОЗПОДІЛЕННЯ ВОДИ

10 %

20%

28

45

БУДІВНИЦТВО

10 %

20%

29

50

ТОРГІВЛЯ АВТОМОБІЛЯМИ ТА МОТОЦИКЛАМИ.ЇХ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ (КРІМ 50.5)

10 %

20%

30

51

ОПТОВА ТОРГІВЛЯ І ПОСЕРЕДНИЦТВО В ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

10 %

20%

31

52

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ;РЕМОНТ ПОБУТОВИМИХ ВИРОБІВ ТА ПРЕДМЕТІВ ОСОБИСТОГО ВЖИТКУ (КРІМ 52.26 та 52.25)

10 %

20%

32

55

ДІЯЛЬНІСТЬ ГОТЕЛІВ ТА РЕСТОРАНІВ

10 %

20%

33

60

ДІЯЛЬНІСТЬ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ

10 %

20%

34

61

ДІЯЛЬНІСТЬ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

10 %

20%

35

62

ДІЯЛЬНІСТЬ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ

10 %

20%

36

63

ДОДАТКОВІ ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ ТА ДОПОМІЖНІ ОПЕРАЦІЇ

10 %

20%

37

65

ГРОШОВЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО

10 %

20%

38

67

ДОПОМІЖНІ ПОСЛУГИ У СФЕРІ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА ТА СТРАХУВАННЯ

10 %

20%

39

71

ОРЕНДА МАШИН ТА УСТАТКУВАННЯ;ПРОКАТ ПОБУТОВИХ

10 %

20%

40

72

ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

10 %

20%

41

74

ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРАХ ПРАВА,БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ,ІНЖИНІРИНГУ;НАДАННЯ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМЦЯМ(КРІМ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ АУДИТУ)

10 %

20%

42

74.81.0

ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ФОТОГРАФІЇ

10 %

20%

43

80

ОСВІТА

10 %

20%

44

85

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

10 %

20%

45

90

САНІТАРНІ ПОСЛУГИ, ПРИБИРАННЯ СМІТТЯ ТА ЗНИЩЕННЯ ВІДХОДІВ

10 %

20%

46

91

ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

10 %

20%

47

92

ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ,ВІДПОЧИНКУ ТА РОЗВАГ( КРІМ ДІЯЛЬНОСТІ 3 ОРГАНІЗАЦІЇ,ПРОВЕДЕННЯ ГАСТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ)

10 %

20%

48

93

НАДАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПОСЛУГ

10 %

20%

49

95

ДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ ЯК РОБОТОДАВЦІВ ДЛЯ ДОМАШНЬОЇ ПРИСЛУГИ

10 %

20%

База та об’єкт оподаткування, податковий період та інші обов’язкові елементи єдиного податку визначаються згідно із главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

 

Сільський голова                                                Микола КАСЬКІВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5 до рішення

Пристоличної сільської ради

                                                                              від 30 червня 2021 року

 № 688 – 4 - VIIІ

 

Туристичний збір

 

1.      Платники збору

Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію сіл Пристоличної об’єднаної територіальної громади, на якій діє рішення Пристоличної сільської ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі).

Не є платниками збору особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у вказаних селах;

б) особи, які прибули у відрядження;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

е) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади;

 

2. Місця проживання (ночівлі):

Справляння збору здійснюється з тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі): готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади.

 

3. База справляння збору

Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі).

 

4. Ставки збору

Ставки туристичного збору для внутрішнього туризму встановлюються для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі) у відсотках від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, та складають:

 

Вид туристичного збору

Ставки збору

(відсотки від мінімальної заробітної плати)

найменування

для юридичних осіб

для фізичних осіб

Внутрішній туризм

0,5

0,5

В’їздний туризм

1,0

0,5

 

 

 

5. Податкові агенти:

Справляння збору здійснюється такими податковими агентами: юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 268.7.2 пункту 268.7 статті 268 ПК України, фізичними особами-підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі).

 

6. Порядок сплати збору

Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал.

 

7. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

 

Сільський голова                                                         Микола КАСЬКІВ

 

 

        


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь