ПРИСТОЛИЧНА СІЛЬСЬКА РАДА
Бориспільський район

Порядок відключення від мереж водопостачання

Дата: 19.08.2021 16:22
Кількість переглядів: 5662

Порядок відключення споживачів (абонентів) від мереж водопостачання та водовідведення

КП КУП «Олександрівкажитлобудсервіс»

Пристоличної сільської ради

 

Споживач може бути відключеним від мереж водопостачання та водовідведення в наступних випадках:

  1. За власним бажанням Споживача.

Для цього абонент подає заяву до КП КУП «Олександрівкажитлобудсервіс», в якій вказує причини відключення від мереж водопостачання чи/та водовідведення, дату проведення робіт по відключення від мереж, та вказує альтернативні джерела водопостачання та  місця  скиду стоків. Від’єднання від мереж виконує сам споживач за допомогою ліцензованої спеціальної організації в присутності представника КП КУП «Олександрівкажитлобудсервіс», який оформляє акт про відключення, або від’єднання виконує КП КУП «Олександрівкажитлобудсервіс» за заявою споживача та за його кошти. Від’єднання водопровідного вводу та каналізаційного випуску здійснюється безпосередньо на місці врізки їх в центральній мережі водопостачання та водовідведення чи транзитні лінії, якщо через них отримуються послуги. На час відключення Споживач зобов’язаний розрахуватися з боргами. При виконанні всього вище наведеного, споживач знімається КП КУП «Олександрівкажитлобудсервіс» з абонентського обліку.

2. В разі виявлення незаконних підключень до централізованих мереж водопостачання та водовідведення без реєстрації в абонентному відділі            КП КУП «Олександрівкажитлобудсервіс».

При виявлені таких підключень проводиться розслідування з виявленням осіб порушників.

Споживачі, у яких встановлено факт самовільного (незаконного) приєднання до централізованих мереж водопостачання та водовідведення, підлягають відключенню від таких мереж, при цьому, витрати на від’єднання оплачуються цими споживачами.

Факт незаконного (самовільного) приєднання до централізованих мереж водопостачання та водовідведення фіксується представником КП КУП «Олександрівкажитлобудсервіс» за участю споживача, який незаконно (самовільно) приєднався до цих систем, про що складається акт про виявлення самовільного приєднання та/або самовільного користування. 

Якщо споживач відмовляється підписати акт, він підписується представником КП КУП «Олександрівкажитлобудсервіс» та не менше ніж двома свідками з обов’язковим зазначенням їх персональних даних; при цьому в акті робиться відповідний запис про таку відмову. У випадку незгоди споживача з діями КП КУП «Олександрівкажитлобудсервіс» споживач може оскаржити їх в установленому законом порядку.

Споживачу, який незаконно (самовільно) приєднався до централізованих мереж водопостачання та водовідведення, КП КУП «Олександрівкажитлобудсервіс» проводить розрахунок витрат води, у відповідності до п.6 розділу IV «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», КП КУП «Олександрівкажитлобудсервіс», а саме за пропускною спроможністю водопровідного вводу при швидкості руху води в ній 0,7 м/с та дією її повним перерізом цілодобово або з урахуванням графіка подачі води. Розрахунковий період при самовільному приєднанні встановлюється з дня початку такого приєднання. Якщо дату початку самовільного приєднання виявити неможливо, то період самовільного користування становить тридцять діб.

Якщо після порушення споживач повністю сплатив в триденний термін штрафні санкції і зареєструвався в установленому порядку в абонентному відділі КП КУП «Олександрівкажитлобудсервіс», то відключення від мереж не проводиться.

3.При виявленні аварійного витоку на мережі Споживача.

Відключення проводиться в разі встановлення зношеності трубопроводу, якщо він не підлягає ремонту і потребує заміни. При визначенні аварійного стану водопровідного вводу або каналізаційного випуску складається акт, де вказуються причини відключення. Акт складається в двох примірниках, один з яких вручається Споживачу (чи групи Споживачів), у власників яких перебуває водопровідний ввід або каналізаційний випуск. Якщо Споживач відмовляється підписати такий акт, то про це робиться в акті запис. Такий акт є дійсним для застосування на відключення Споживача від мереж водопостачання та водовідведення. Для відновлення подачі води або водовідведення Споживач безкоштовно отримує у КП КУП «Олександрівкажитлобудсервіс» технічні умови на заміну водопровідного вводу або каналізаційного випуску, в установленому порядку, оформляє ордер на виконання земельних робіт для заміни аварійного трубопроводу. Роботи по заміні мереж може виконувати ліцензована спеціальна організація або КП КУП «Олександрівкажитлобудсервіс» за заявою споживача та за його кошти.

4. При наявності боргів.

Боргом, при якому Споживач (Абонент) може бути відключений від мереж водопостачання та /чи водовідведення, вважається сума за несплачені Споживачем рахунки за два і більше місяці користування послугами  водопостачання та /чи водовідведення; припинення щомісячної плати реструктуризованої заборгованості. Якщо абонент, після отримання попередження про заборгованість, на протязі 10-ти днів не погасив вказану суму заборгованості, то йому буде припинено надання послуг шляхом відключення від централізованих мереж  водопостачання та /чи водовідведення в місці врізки в мережу, роз’єднання труб в водопровідному колодязі та/чи тампонування каналізаційного випуску та опломбування вентиля на врізці водопроводу. Після повної сплати боргу та затрат на від’єднання та під’єднання до централізованих мереж, на опломбування, Споживачу відновлюється надання послуг. Всі дії зі сторони КП КУП «Олександрівкажитлобудсервіс» оформляються актами:

  1. акт про відключення від мережі водопостачання та/або водовідведення;
  2. акт  про підключення до мережі водопостачання та/або водовідведення;
  3. акт про порушення користування мережами водопостачання та/або водовідведення.

За час, коли Споживач був від’єднаний від централізованих мереж, нарахування проводиться згідно з актом про умови водокористування в період відключення. Спірні моменти вирішуються в судовому порядку. 

5. При відмові абонента заключити договір на послуги водопостачання та водовідведення.

Відключення проводиться шляхом від’єднання мереж Споживача від центральних мереж водопостачання та /чи водовідведення при наявності акту про відмову від заключення договору, підписаний двома представниками КП КУП «Олександрівкажитлобудсервіс». Якщо Споживач відмовляється підписати такий акт, то про це робиться в акті запис. Такий акт є дійсним для застосування при виконанні розрахунків, та відключення Споживача від мереж водопостачання та водовідведення.

                             

Додаток до Порядку відключення споживачів

(абонентів) від мереж водопостачання та

водовідведення КП КУП «Олександрівкажитлобудсервіс» 

Пристоличної сільської ради

АКТ
про виявлення самовільного приєднання
та/або самовільного користування

«____»___________202___ р.                                 _______________________

       (назва населеного пункту)

 

Складений представниками виконавця послуги з централізованого водопостачання / централізованого водовідведення:

1.____________________________________________________________________________

                (прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності),посада)

 

2.____________________________________________________________________________

                (прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності),посада)

 

3.____________________________________________________________________________

                 (прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності),посада)

 

в присутності Споживача:

_____________________________________________________________________________

про те, що за адресою ______________________________________________________,

виявлено факт самовільного приєднання до систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, самовільного користування системами централізованого водопостачання та водовідведення (необхідно підкреслити)

 

Підписи:

Представник Постачальника  

______________

(підпис)

______________

(підпис)

______________

(підпис) 

_______________

(ПІП)

_______________

(ПІП)

_______________

(ПІП) 

 

Представник   Споживача  

 

______________

(підпис) 

 

_______________

(ПІП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до Порядку відключення споживачів

(абонентів) від мереж водопостачання та

водовідведення КП КУП «Олександрівкажитлобудсервіс» 

Пристоличної сільської ради

АКТ   N _____

(відключення від мережі водопостачання та/або водовідведення)

  від "___" ____________ 20___р.

                                                                                                                

Цей акт складений представниками Постачальника:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 (посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, що виконала огляд) 

в присутності (без присутності) Споживача (фізичної або представника юридичної особи): ___________________________________________________________________________________

(П.І.П.)/ (назва юридичної особи)

_______________________________________________________ паспорт серія ____ №_____________ ,виданий______________________________ РВ УМВС України «_____» _________р.. ід.код ____________________________, що проживає за  адресою: ___________________________________________________________________________________

Здійснено відключення від центральної мережі водопостачання  та/або водовідведення в ___________________________________________________________________________________

 

В зв’язку з ___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

Цей акт складений в двох примірниках, перший залишається в КП КУП «Олександрівкажитлобудсервіс», другий переданий Споживачу. 

 

Представник Постачальника  

______________

(підпис)

______________

(підпис)

______________

(підпис) 

_______________

(ПІП)

_______________

(ПІП)

_______________

(ПІП) 

 

Представник   Споживача  

 

______________

(підпис) 

 

_______________

(ПІП) 

Зауваження Споживача ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Записано правильно  

 

______________

(підпис) 

 

 

_________________

(ПІП) 

 

 

                             

Додаток до Порядку відключення споживачів

(абонентів) від мереж водопостачання та

водовідведення КП КУП «Олександрівкажитлобудсервіс» 

Пристоличної сільської ради

АКТ   N _____

(підключення до мережі водопостачання та/або водовідведення)

  від "___" ____________ 20___р.      

 

Цей акт складений представниками Постачальника:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 (посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, що виконала огляд) 

 

в присутності (без присутності) Споживача (фізичної або представника юридичної особи): ___________________________________________________________________________________

(П.І.П.)/ (назва юридичної особи)

_______________________________________________________ паспорт серія ____ №_____________ ,виданий______________________________ РВ УМВС України «_____» _________р.. ід.код ____________________________, що проживає за  адресою: ___________________________________________________________________________________

Здійснено підключення до центральної мережі водопостачання  та/або водовідведення в ___________________________________________________________________________________

В зв’язку з _____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

Цей акт складений в двох примірниках, перший залишається в КП КУП «Олександрівкажитлобудсервіс», другий переданий Споживачу. 

 

Представник Постачальника  

______________

(підпис)

______________

(підпис)

______________

(підпис) 

_______________

(ПІП)

_______________

(ПІП)

_______________

(ПІП) 

 

Представник   Споживача  

 

______________

(підпис) 

 

_______________

(ПІП) 

   Зауваження Споживача ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Записано правильно  

 

______________

(підпис) 

 

 

_________________

(ПІП) 

 

 

 

Додаток до Порядку відключення споживачів

(абонентів) від мереж водопостачання та

водовідведення КП КУП «Олександрівкажитлобудсервіс» 

Пристоличної сільської ради

 

АКТ   № _____

(про порушення користування мережами водопостачання та/або водовідведення)

  від "___" ____________ 20___р.

 

Цей акт складений представниками Постачальника:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 (посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, що виконала огляд) 

в присутності (без присутності) Споживача (фізичної або представника юридичної особи):  ________________________________________________________________________________

(П.І.П.)/ (назва юридичної особи)

_______________________________________________________паспорт серія ____ №_____________ ,виданий__________________________________________ РВ УМВС України «_____» _________р.. ід..код ____________________________, що проживає за  адресою: ____________________________ ________________________________________________________________________________

Виявлено порушення - ________________________________________________________

(опис порушення) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Цей акт складений в двох примірниках, перший залишається в  КП КУП «Олександрівкажитлобудсервіс», другий переданий Споживачу. 

Представник Постачальника  

 

______________

(підпис)

______________

(підпис)

______________

(підпис) 

 

 

_______________

(ПІП)

_______________

(ПІП)

_______________

(ПІП) 

 

Представник   Споживача  

 

______________

(підпис) 

 

_______________

(ПІП) 

Зауваження Споживача _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Записано правильно  

 

______________

(підпис) 

 

 

_________________

(ПІП)  

 

Аналіз

регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Пристоличної сільської ради

 «Про затвердження Порядку відключення споживачів (абонентів) від мереж водопостачання та водовідведення

КП КУП «Олександрівкажитлобудсервіс»

Пристоличної сільської ради»

 

  Цей аналіз регуляторного впливу (далі – Аналіз) розроблений на виконання та з дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 №1160-ІV, «Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 та визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення виконавчого комітету Пристоличної  сільської  ради «Про затвердження Порядку відключення споживачів (абонентів) від мереж водопостачання та водовідведення КП КУП «Олександрівкажитлобудсервіс» Пристоличної сільської ради».

 

Визначення і аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

         Однією з діяльності підприємства КП КУП «Олександрівкажитлобудсервіс»  є виробництво та надання послуг з водопостачання та водовідведення населенню та іншим споживачам   Пристоличної сільської ради. У зв’язку із втратою чинності наказу Держжитлокомунгоспу України від 01.07.1994 року    № 65 «Про затвердження Правил користування системи комунального водопостачання та водовідведення в містах та селищах України» та вступом в силу наказу Мінжитлокомунгоспу України від 27.06.2008 року № 190 «Про затвердження Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», залишились неврегульовані деякі питання діяльності КП КУП «Олександрівкажитлобудсервіс», а саме:

– у яких випадках і при яких умовах Виконавець послуг (КП КУП «Олександрівкажитлобудсервіс»), має право тимчасово припинити або обмежити подачу води споживачам без попередження?

випадки припинення подачі води при завчасному попередженні споживача?

за яких умов  КП КУП «Олександрівкажитлобудсервіс» має право  відключати каналізаційну мережу споживача від системи водовідведення?

умови та порядок визначення водокористування споживача як самовільне (безоблікове) та наслідки такого визначення?

         Приведений в проекті рішення Порядок вирішення не врегульованих питань відповідає діючим нормам у сфері житлово-комунального господарства та не суперечить їм.

 

Цілі державного регулювання

виконання Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017  року №2189-VIII;

приведення Порядку припинення подачі води споживачам та відключення їх каналізаційних мереж від комунальної системи водовідведення до вимог діючого законодавства;

запровадження ефективного механізму, завдяки якому КП КУП «Олександрівкажитлобудсервіс», буде в змозі надавати послуги щодо безперебійної подачі та використання води.

– сприяння беззбиткової діяльності КП КУП «Олександрівкажитлобудсервіс».

 

Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілі з аргументацією переваг обраного способу

         Під час розробки проекту рішення було розглянуто такі альтернативні способи досягнення встановлених цілей:

залишення існуючої на даний момент ситуації без змін. При цьому не існує дієвого впливу на боржників, оскільки жоден нормативний акт у сфері надання житлово-комунальних послуг не містить положень, які б повно та чітко регулювали порядок припинення подачі води споживачам та відключення їх каналізаційних мереж від мереж села.

прийняти регуляторний акт для врегулювання прописаних в Порядку питань, який повністю узгоджується із Законом України «Про житлово-комунальні послуги», де чітко визначається, що забезпечення населення житлово-комунальними послугами необхідного рівня та якості відноситься до повноважень органів місцевого самоврядування.

 

Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання вищезазначеної проблеми, обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей

         Механізмом розв’язання проблеми є прийняття запропонованого Порядку відключення споживачів  Пристоличної сільської ради  від мереж водопостачання та водовідведення.

         Проводиться інформування громадськості через засоби масової інформації щодо запропонованого Порядку та врахування винесених з боку громадськості пропозицій та зауважень.

 

Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

         У разі прийняття регуляторного акту будуть реалізовані повноваження, надані Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Законом України «Про житлово-комунальні послуги», а припинення подачі води споживачам та відключення їх каналізаційних мереж буде відбуватися у відповідності до єдиного порядку.

         Впровадження такого рішення не потребує додаткових витрат з місцевого бюджету.

         Розробка рішення здійснюється за принципами:

– законності;

– гласності (відкритості, прозорості, загальнодоступності);

 

Обґрунтування строку дії акта

         Термін дії акта необмежений. Порядок буде переглядатися лише в разі зміни законодавства або з інших об’єктивних причин.

 

Показники результативності

         Прогнозовані показники запровадження Порядку забезпечать:

– відшкодування витрат  КП КУП «Олександрівкажитлобудсервіс», які підприємство зазнає в результаті недбалого ставлення окремих споживачів до своїх обов’язків щодо користування послугами водопостачання та водовідведення;

– посилить контроль виконавця послуг та споживачів за технічним станом водопровідного та каналізаційного обладнання, які ними використовуються та їм належать;

– сприятиме раціональному використанню води, врегулюванню відносин, що виникають між споживачами послуг та виконавцем послуг.

         Дія цього рішення поширюється на фізичних осіб, юридичних осіб, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, установ та організацій, що находяться на території Пристоличної сільської ради.

 

Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

         Базове відстеження результативності   здійснюватиметься до дати  набрання  чинності  регуляторного акта  та  проведено на етапі його підготовки.

         Повторне відстеження буде проведене через рік, після набуття чинності регуляторним актом.

         Періодичне відстеження проводитиметься раз на кожні три роки, починаючи від дня закінчення заходів повторного відстеження результативності дії рішення.

         У разі виявлення неврегульованих і проблемних питань, вони будуть усунені шляхом унесення відповідних змін до регуляторного акта.

          

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь