A A A K K K
для людей із порушенням зору
ПРИСТОЛИЧНА СІЛЬСЬКА РАДА
Бориспільський район

ПОРЯДОК визначення розміру плати за розміщення об'єктів зовнішньої реклами на території Пристоличної сільської ради

Дата: 19.08.2021 16:25
Кількість переглядів: 1093

ПОРЯДОК

визначення розміру плати за розміщення об'єктів зовнішньої реклами на території Пристоличної сільської ради

 

 

1. Плата за розміщення об’єктів зовнішньої реклами на території Пристоличної сільської ради справляється з дати підписання договору на розміщення об'єктів зовнішньої реклами з відповідним уповноваженим комунальним підприємством Пристоличної сільської ради.

2. Відсутність рекламного засобу на вказаному місці не є підставою для звільнення від плати за користування місцем.

3. Місячний розмір плати за місце розміщення зовнішньої реклами визначається за формулою:

Оп.м. = Б х П х К, де

Оп.м. – це розмір плати за місце розміщення зовнішньої реклами в місяць, грн.;

Б – базова плата за місяць у відсотках від мінімальної заробітної плати (таблиця 2);

П – площа місця розміщення зовнішньої реклами в м2;

К – коригуючий коефіцієнт (таблиця 1).

 

 Таблиця 1

 

Кількість площини

Коригуючий коефіцієнт

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Далі відповідно за математичною прогресією

 

Таблиця 2

№ п/п

Вид засобу зовнішньої реклами

Одиниця

виміру

Базова плата за місяць, у відсотках від мінімальної заробітної плати

1.

Щит, що стоїть окремо (білборд, бігборд), сіті-лайт, рекламний щит та інше

м2

0,7%

2.

Горизонтальні чи прямовисні панелі, які кріпляться на кронштейнах до стін будівель та інше

м2

1%

3.

Щит, плакат на павільйонах, об’єктах чи

елементах благоустрою та інше

м2

1%

4.

Панель, яка кріпиться на кронштейнах до стовпів селищного освітлення та до ін. опор, стовпів, стенд змішаної інформації (реклами від населення та підприємств) та інше

м2

7%

5.

Банер, банерна сітка, перетяжки (тролли) панно на фасаді будинку та інше

м2

1%

6.

Конструкції на даху будинку (будівлі), споруди

м2

1%

7.

Кронштейн

- на стіні будівлі

- на стовпі, опорі освітлення та інше

 

м2

м2

 

7%

7%

8.

Електронне табло, "біжуча стрічка", неон, світловий шнур, світлова газета, які розташовані на фасаді (окрім вивіски) та інше

м2

1%

9.

Нанесення трафарету на бетонне покриття та інше

м2

1%

10.

Флагшток та інше

м2

1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

на тимчасове використання рекламних щитів

для розміщення об'єктів зовнішньої реклами

 

_______________                                                            «__»_________  20__  року

 

________________________________________________________________ в особі ________________________, що діє на підставі Статуту,  (надалі Власник), з однієї сторони, і

________________________________________________________________,          в особі           ______________________, що діє на підставі____________(надалі Користувач), з другої сторони, уклали цей Договір про нижченаведене:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.2. Власник передає, а Користувач приймає в тимчасове користування                  ________________________________________ в селі _________ за адресами:

              ( вид та кількість площини прописом)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________для розміщення зовнішньої реклами (далі – Місце розміщення реклами), згідно рішення виконавчого комітету Пристоличної сільської ради Бориспільського району Київської області  № ____ від ____________ 20___року.

 

2. СТРОК ДОГОВОРУ

2.1. Цей договір укладено строком ___________________________________.

По закінченні терміну дії договору Користувач має переважне право на поновлення договору на новий термін.

2.2. Умови договору зберігають свою чинність на строк його дії у випадках, коли після набуття чинності договору, законодавством встановлені інші правила, ніж передбачені договором, а також при зміні власника місця розміщення реклами, якщо інше не передбачено в договорі.

 

3. ПЛАТА ЗА ТИМЧАСОВЕ КОРИСТУВАННЯ МІСЦЕМ

3.1. Плата за тимчасове користування Місцем розміщення реклами (далі - Плата), вноситься Користувачем у грошовій безготівковій формі, сплачується   на рахунок Власника щомісяця, не пізніше 5 числа місяця наступного за звітним.

3.2. Розмір місячної плати становить ___ (_____) гривень _____ коп. без ПДВ.

3.3. Загальна щомісячна сума за договором складає ___ (_____) гривень _____ коп. без ПДВ.

3.4. Умови цього договору про розмір плати можуть переглядатися в разі прийняття рішення Власником про збільшення розміру плати за тимчасове користування Місце розміщення реклами шляхом внесення змін до цього договору.

3.5. Плата за тимчасове користування місцем розміщення реклами справляється також у випадках, якщо Користувач з поважних причин тимчасово не використовує місце за умовами договору.

3.6. У разі несвоєчасного внесення плати, Користувачем сплачується пеня у розмірі, подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Права Користувача:

4.1.1. використовувати Місце розміщення реклами у відповідності з умовами даного Договору;

4.1.2. приступити до використання Місця розміщення реклами, після одержання в установленому порядку дозволу на розміщення об'єкта зовнішньої реклами;

4.1.3. поновлення договору після закінчення строку, на який було його укладено;

4.1.4. ставити питання про припинення права користування Місцем розміщення реклами та розірвання договору.

4.2. Обов'язки Користувача:

4.2.1. додержуватися вимог цього договору;

4.2.2. забезпечити вільний доступ до Місця розміщення реклами уповноважених належним чином осіб для контролю за додержанням умов цього договору;

4.2.3. ефективно використовувати Місце розміщення реклами, не допускати погіршення екологічної обстановки на території в результаті своєї діяльності;

4.2.4. своєчасно сплачувати плату за тимчасове користування Місцем розміщення реклами;

4.2.5.  не відчужувати право тимчасового користування Місцем розміщення реклами без письмового дозволу Власника;

4.2.6. обов'язковими для діяльності Користувача є наступні обмеження: забезпечення вільного доступу для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних споруд, що знаходяться в межах Місця розміщення реклами.

4.3. Права Власника:

4.3.1. здійснювати контроль за користування Користувачем наданого Місця розміщення реклами, згідно умов даного договору;

4.3.2.  вимагати від Користувача своєчасного внесення плати, вільного доступу до переданного Місця розміщення реклами для обліку та контролю за додержанням Користувачем договору;

4.3.3. достроково   припиняти   право   тимчасового   користування   Місцем розміщення реклами, у разі порушення умов використання Місця розміщення реклами або інших умов договору, зокрема:

- змін в чинному законодавстві;

- прийняття рішення про підвищення розміру плати;

- за неналежне використання місця розміщення зовнішньої реклами;

- за самовільне збільшення площі об’єкту зовнішньої реклами;

- та інших умов, передбачених пунктом 4.1.2. даного договору.

4.4. Обов'язки Власника:

4.4.1. не вчиняти дій, які перешкоджали б Користувачу користуватися Місцем розміщення реклами;

4.4.2. не   втручатись у господарську діяльність Користувача і не створювати   йому будь-яких перешкод при виконанні цього договору.

 

5. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ МІСЦЯ РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ВЛАСНИКУ

5.1. У разі припинення або розірвання договору на тимчасове користування Місцем розміщення реклами, Користувач зобов'язаний повернути місце у стані, не гіршому у порівнянні з тим, у якому він одержав його в користування. Передача місця здійснюється на підставі акту прийому-передачі у десятиденний строк з моменту припинення або розірвання договору.

5.2. Якщо недбале ставлення Користувача до місця, або інші його дії чи бездіяльність, привели до його деградації, забруднення, останній зобов'язаний відшкодувати власнику місця збитки у повному обсязі.

5.3. У разі відмови Користувача, власник місця має право на одержання відшкодування у судовому порядку.

 

6.  ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов'язків по договору, якщо це невиконання відбулися за обставин, які виникли після укладення договору внаслідок невідворотних дій надзвичайною характеру, які сторона не могла ні передбачити, ні попередити прийнятими заходами (повінь, пожежа, землетрус, осідання ґрунту та інші явища природи, а також війна або військові дії), які призвели до неможливості виконання цього договору.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Сторони за невиконання зобов'язань договору на тимчасове користування Місця розміщення реклами, в тому числі за зміну або розірвання договору в односторонньому порядку, несуть відповідальність згідно з законами України та договором.

7.2. Відповідальність   сторін, а також спори, що виникають в ході реалізації  цього   договору, вирішуються за згодою сторін або у судовому порядку у відповідності з діючим  законодавством України.     

7.3. У разі дострокового розірвання договору на тимчасове користування Місцем розміщення реклами з ініціативи Користувача, останній зобов'язаний відшкодувати збитки Власнику місця.

 

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Цей договір набуває чинності після його  підписання сторонами.

8.2.  Цей договір складено в двох   примірниках, які мають однакову юридичну силу і видаються сторонам.

 

РЕКВІЗИТИ ТА МСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ СТОРІН

ВЛАСНИК:

 

_________________  ________________

(підпис)                           (ПІП)

 

М.п.

КОРИСТУВАЧ:

 

 _________________  _______________

(підпис)                        (ПІП)

 

М.п.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь