ПРИСТОЛИЧНА СІЛЬСЬКА РАДА
Бориспільський район

Аналіз регуляторного впливу до проєкту рішення Пристоличної сільської ради «Про заборону продажу алкогольних та слабоалкогольних напоїв, пива (крім безалкогольного) та вин столових на території Пристоличної об’єднаної територіальної громади у певний

Дата: 24.11.2021 16:16
Кількість переглядів: 449

 Аналіз регуляторного впливу до проєкту рішення Пристоличної сільської ради «Про заборону продажу алкогольних та слабоалкогольних напоїв, пива (крім безалкогольного) та вин столових на території Пристоличної об’єднаної територіальної громади»  підготовлений відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (із змінами від 16.12.2015 року № 1151) та з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань впродовж одного місяця.

Регуляторний орган:Пристолична сільська рада

Розробник проєкту регуляторного акта: Пристолична сільська рада.

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Щороку в Україні через алкоголізм та пияцтво помирають понад 40 тисяч осіб. За рівнем споживання алкоголю наша держава займає одне з перших місць у світі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, Україна посідає перше місце у світі за вживанням алкоголю серед дітей та молоді.

Враховуючи те, що боротьба з надмірним споживанням алкоголю залишається і сьогодні актуальною, а встановлені чинним законодавством обмеження та заборони, пов’язані із торгівлею алкоголю є недостатніми, що підтверджується практикою запровадження рішеннями органів місцевого самоврядування додаткових заборон продажу алкоголю у нічний час, Верховною Радою України 22 березня 2018 року прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання органам місцевого самоврядування повноважень встановлювати обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових».

З огляду на викладене та відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовують в електронних сигаретах та пального», постанови Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 № 854 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», з метою забезпечення прав та законних інтересів громадян, шляхом реалізації у Пристоличній ОТГ державної політики щодо попередження вживання серед населення алкогольних напоїв, слабоалкогольних напоїв і пива, визнання здоров’я людини найвищою соціальною цінністю та врегулювання правових відносин суб’єктів господарювання – власників стаціонарних об’єктів торгівлі, малих архітектурних форм та тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, окрім закладів ресторанного господарства (кафе, бари, заклади громадського харчування, ресторани, АЗК, тощо) на території Пристоличної ОТГ (села Щасливе, Велика Олександрівка, Мала Олександрівка, Безуглівка, Чубинське, Дударків, Займище) розроблено проєкт рішення Пристоличної сільської ради «Про заборону продажу алкогольних та слабоалкогольних напоїв, пива (крім безалкогольного) та вин столових на території Пристоличної об’єднаної територіальної громади у певний час доби» (далі – проєкт рішення).

Цілодобовий режим роботи закладів торгівлі досить часто зумовлює виникнення на території сіл осередків вживання алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива, що спричиняє випадки порушення вимог ст.24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму та громадського порядку, що в свою чергу призводить до зростання кількості правопорушень, скоєних на грунті алкогольного спяніння.

Таким чином, вказана проблема зумовлює необхідність впорядкування обігу алкогольних напоїв, слабоалкогольних напоїв та пива на території сіл Пристоличної ОТГ задля збереження та зміцнення здоров’я дітей та молоді.

Основні групи (підгрупи), на які справляється вплив при підготовці проєкту рішення:

 Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

 

¯ 

Суб’єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

 

Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки не будуть використані повноваження Пристоличної сільської ради щодо встановлення заборони продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктів господарювання (крім закладів ресторанного господарства) у визначений час доби в межах території відповідної територіальної громади.

Проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів у зв’язку з їх відсутністю.

Для вирішення існуючої проблеми щодо збереження та зміцнення здоров’я дітей та молоді територіальної громади, пропонується впорядкування обігу алкогольних напоїв, слабоалкогольних напоїв та пива на території Пристоличної ОТГ шляхом заборони їх реалізації з 22:00 до 09:00 години.

 

ІІ. Цілі державного регулювання

 

Шляхом державного регулювання пропонується розв’язати проблему щодо необхідності впорядкування обігу алкогольних напоїв, слабоалкогольних напоїв та пива на території Пристоличної ОТГ в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Головною ціллю є збереження та зміцнення здоров’я населення, захисту від негативних наслідків споживання алкогольних напоїв, мінімізації соціального, економічного впливу алкоголізму на суспільство, дотримання правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях та захисту населення від шкідливого впливу шуму, а також зниження рівня злочинності шляхом проведення заходів з обмеження продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива на території сіл Пристоличної територіальної громади.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Визначення альтернативних способів досягнення цілей

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1 Збереження чинного регулювання

 

Є неприйнятним, оскільки щороку збільшується доступність продажу алкогольних напоїв та пива і відповідно збільшується рівень його споживання населенням, особливо молоддю та неповнолітніми особами.

Згідно з дослідженням, яке проводилось  в Україні фондом ЮНІСЕФ «Європейське опитування учнів у віці від 14 до 18 років щодо вживання алкоголю та інших наркотичних речовин – ЕSPAD».

За результатами досліджень з’ясувалось, що 85,7% усіх опитаних хлопців та дівчат вживали алкогольні напої хоча б 1 раз у житті. Серед загальної кількості опитаних лише 13,6% респондентів повідомили, що вживали алкоголь 1-2 раза у житті, натомість 18,4% опитаних повідомили, що мають дуже великий досвід вживання алкоголю (40 та більше разів у житті). Сумарно, кількість тих, хто вживав алкогольні напої десять разів та більше  становить 46,3 %, тобто майже половина опитаних. Досвід вживання алкоголю зростає з віком опитаних: у віковій групі 14 років – 83% опитаних повідомили, що мають досвід вживання алкоголю, а у віковій групі 17-18 років – 86,6%. З віком збільшується частка тих, хто вживав алкоголь 20 разів та більше (високий та дуже високий досвід вживання алкоголю). Так, якщо серед підлітків 14-15 років таких 19,3% то серед 17-18 річних – 39,9%.

Результати опитування різних вікових груп підлітків засвідчили певну легкість, з якою молодь може купити алкоголь (незважаючи на заборону продажу алкогольних напоїв неповнолітнім). Якщо при опитуваннях у 2007, 2011 та 2015 роках зафіксоване поступове зниження доступності алкоголю, то, нажаль, у 2019 році знов спостерігається зростання доступності спиртних напоїв для підлітків за усіма основними групами: міцних напоїв – на 29%, вина – на 24%, пива – на 5%, слабоалкогольних напоїв – на 4%. Серед загальної кількості опитаних 60,7% респондентів повідомили, що змогли легко дістати слабоалкогольні напої, 53% пиво, від 50 до 52% вино та шампанське, 28,3% – міцні алкогольні напої. Причому слабоалкогольні напої та вина дівчата купували легше за хлопців.

Альтернатива 2 Очікування прийняття нормативно-правових актів на загальнодержавному рівні.

 

Є неприйнятною, оскільки до прийняття на загальнодержавному рівні нормативно-правових актів щодо заборони реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива у нічний час, неможливо досягнути цілей, визначених в розділі ІІ цього аналізу регуляторного впливу.

Альтернатива 3

Прийняття регуляторного акту щодо  обмежень реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива на території Пристоличної сільської ради.

 

Прийняття проєкту рішення Пристоличної сільської ради «Про заборону продажу алкогольних та слабоалкогольних напоїв, пива (крім безалкогольного) та вин столових на території Пристоличної об’єднаної територіальної громади» дозволить вирішити існуючу проблему на території Пристоличної ОТГ.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не передбачаються

Залишається високий рівень споживання алкоголю та пива,

що в результаті призведе до збільшення негативних соціальних

наслідків (збільшення злочинності)

та становитиме пряму загрозу здоров’ю населення.

Альтернатива 2

Не передбачаються

Залишається високий рівень споживання алкоголю та пива,

що в результаті призведе до збільшення негативних соціальних

наслідків (збільшення злочинності)

та становитиме пряму загрозу здоров’ю населення.

Альтернатива 3

Реалізація владних повноважень, які дозволять підвищити ефективність заходів з обмеження шкідливого впливу споживання алкоголю, а також зменшити кількість злочинів (в т.ч. ДТП), вчинених у стані алкогольного сп’яніння у нічний час та додержання тиші у громадських місцях.

Обмеження реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, пива (крім безалкогольного) на території ОТГ черех заборону продажу у період з 22:00 до 09:00 години щодня може зменшити продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, пива (крім безалкогольного) субєктами підприємницької діяльності, що сприятиме зменшенню сплаченого акцизного податку до місцевого бюджету.

 Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Доступне придбання алкогольних, слабоалкогольних напоїв і пива у стаціонарних об’єктах торгівлі, малих архітектурних формах та тимчасових спорудах торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення (біля дому,

Залишається високий рівень споживання алкоголю та пива, що в результаті призведе до збільшення негативних соціальних наслідків (збільшення злочинності) та становитиме пряму загрозу здоров’ю населення.

Альтернатива2

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 3

Зменшення на території сіл ОТГ:

- кількості людей у стадні алкогольного сп’яніння;

- рівня злочинності;

- споживання слабоалкогольних напоїв та пива серед молоді.

Збільшить тривалість життя населення, забезпечить гідне ставлення до здоров’я, а також підвищить рівень культури споживання алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива.

Не передбачаються

 

 

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернативи 1 та 2

Продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв і пива у стаціонарних об’єктах торгівлі, малих архітектурних формах та тимчасових спорудах торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення сприятиме збільшенню виручки обєктами торгівлі

Втрачається можливість зниження рівня правопорушень, у тому числі у стані алкогольного спяніння та формування в суспільсьві здорового способу життя для громади

Альтернатива 3

Прозорість дій органу місцевого самоврядування (Пристоличної сільської ради), а саме: прозорість порядку продажу роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями, пивом;

встановлення єдиних вимог до обов’язків у сфері торгівельної діяльності алкогольними, слабоалкогольними напоями, пивом.

Ознайомлення з вимогами рішення, зменшення прибутку внаслідок заборони торгівлі в нічний час алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом (для суб’єктів господарювання, які підпадають під дію рішення)

 

 

 

ІV.Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Оскільки визначена проблема продовжує існувати і не може бути розв’язана

Альтернатива 2

1

Не забезпечує досягнення цілей державного регулювання

Альтернатива 3

4

Оптимальний варіант збалансування інтересів держави, громадян та суб’єктів господарювання

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Доступне придбання та продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв і пива у стаціонарних об’єктах торгівлі, малих архітектурних формах та тимчасових спорудах торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення з цілодобовим чи подовженим режимом роботи

Залишається високий рівень споживання алкоголю та пива, що в результаті призведе до збільшення негативних соціальних наслідків (збільшення злочинності) та становитиме пряму загрозу здоров’ю населення.

Визначена проблема продовжує існувати і не може бути розв’язана, не враховує інтереси жодної із сторін

Альтернатива 2

Не вирішує проблеми

Не вирішує проблеми

Не вирішує проблеми

Альтернатива 3

Забезпечено баланс інтересів держави, громадян та суб’єктів господарювання

Прозорість дій органу місцевого самоврядування (Пристоличної сільської ради), а саме: прозорість порядку продажу роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями, пивом;

встановлення єдиних вимог до обов’язків у сфері торгівельної діяльності алкогольними, слабоалкогольними напоями, пивом.

Ознайомлення з вимогами рішення, зменшення прибутку внаслідок заборони торгівлі з цілодобовим чи подовженим режимом роботи алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом (для суб’єктів господарювання, які підпадають під дію рішення)

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Аргументи для переваги відсутні

Відсутні.

Альтернатива 2

Аргументи для переваги відсутні

Відсутні.

Альтернатива 3

Причини для відмови відсутні. Обрана альтернатива є найбільш раціональним варіантом врахування інтересів всіх основних груп, на яких проблема справляє вплив.

Відсутні.

 

Обраний спосіб відповідає вимогам діючого законодавства та дозволить зменшити обсяги вживання алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива, що сприятиме зростанню позитивного впливу на суспільство, а саме знизить рівень злочинності, захворюваності та смертності, збільшить тривалість життя населення, забезпечить гідне ставлення до здоров’я людини, як до найвищої соціальної цінності. Видання запропонованого регуляторного акту забезпечить досягнення встановлених цілей, починаючи з дня набрання ним чинності.

 

V.Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для розв’язання проблеми пропонується прийняття запропонованого проєкту регуляторного акту, який передбачає заборону на території Пристоличної ОТГ реалізації (торгівлю) з 22:00 до 09:00 години пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових у стаціонарних об’єктах торгівлі, малих архітектурних формах та тимчасових спорудах торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, окрім закладів ресторанного господарства (кафе, бари, заклади громадського харчування, ресторани, АЗК, тощо).

Організаційні заходи для впровадження регулювання:

-розробка проєкту регуляторного акту «Про заборону продажу алкогольних та слабоалкогольних напоїв, пива (крім безалкогольного) та вин столових на території Пристоличної об’єднаної територіальної громади громади у певний час доби», обговорення його на засіданні постійних комісій ради;

-оприлюднення проєкту рішення Пристоличної сільської ради «Про заборону продажу алкогольних та слабоалкогольних напоїв, пива (крім безалкогольного) та вин столових на території Пристоличної об’єднаної територіальної громади громади у певний час доби» та аналізу регуляторного впливу з метою отримання зауважень та пропозицій;

- затвердження проєкту регуляторного акту «Про заборону продажу алкогольних та слабоалкогольних напоїв, пива (крім безалкогольного) та вин столових на території Пристоличної об’єднаної територіальної громади»;

- оприлюднення даного регуляторного акту у засобах масової інформації.

 

VІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акту не обмежений у часі.

Зміна терміну дії акту можлива у разі зміни чинних правових актів, відповідно до яких розроблено даний акт.

Регуляторний акт набирає чинності з моменту його прийняття.

 

 

 

 

VІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозовані показники результативності регуляторного акта:

  • кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта;
  • кількість адміністративних правопорушень за порушення вимог ст.178 КУпАП (розпивання спиртних напоїв в громадських місцях і поява в громадських місцях у п’яному вигляді), ст.173 КУпАП (дрібне хуліганство);

.

 

VІІІ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися розробником регуляторного акта відповідно до вимог статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», та Методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (із змінами від 16.12.2015 № 1151).

Базове відстеження результативності буде проведено до дня набрання чинності запропонованого регуляторного акта, повторне відстеження – через рік з дня набрання чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності регуляторного акта, за результатами якого можна здійснювати порівняння показників базового та повторного відстеження.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності проводитиметься статистичним методом.

Кількісні показники, які безпосередньо характеризують результативність регуляторного акту та які підлягають контролю (відстеження результативності).

  1. Кількість субєктів господарювання та /або фізичних осіб, на яких буде поширюватись дія акту, одиниць.
  2. Моніторинг надходження скарг від населення про порушення правопорядку та тиші в нічний час.
  3. Загальна кількість випадків адміністративних правопорушень за ст. - 178 КУпАП (розпивання спиртних напоїв в громадських місцях і поява в громадських місцях у нетверезому вигляді), за порушення вимог ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство), яке вчинюється в стані алкогольного сп'яніння, одиниць.
  4. Кількість суб'єктів господарювання, які порушують встановлені даним регуляторним актом обмеження, у тому числі кількість об'єктів торгівлі, у яких виявлені факти продажу у нічний час алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива (окрім безалкогольного).
  5. Розмір надходжень до місцевого бюджету в результаті дії регуляторного акту у вигляді штрафних санкцій, застосованих за ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі за текстом - КУпАП)

 

 

 

Прогнозні значення статистичних показників результативності акту

Назва показника

2021

1

Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких буде поширюватися дія акту, одиниць.

 

31

2

Моніторинг надходження скарг від населення про порушення правопорядку та тиші в нічний час.

-

3

Загальна кількість випадків адміністративних правопорушень за ст. - 178 КУпАП (розпивання спиртних напоїв в громадських місцях і поява в громадських місцях у нетверезому вигляді), за порушення вимог ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство), яке вчинюється в стані алкогольного сп'яніння, одиниць.

-

4

Кількість суб'єктів господарювання, які порушують встановлені даним регуляторним актом обмеження, у тому числі кількість об'єктів торгівлі, у яких виявлені факти продажу у нічний час алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива (окрім безалкогольного).

-

5

Розмір надходжень до місцевого бюджету в результаті дії регуляторного акту у вигляді штрафних санкцій, застосованих за ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі за текстом - КУпАП) Прогнозні значення статистичних показників результативності акту

 

-

 

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту

Заходи з відстеження будуть здійснюватися Пристоличною сільською радою.

 Відстеження результативності здійснюватиметься статистичним методом.

Відстеження результативності регуляторного акту буде проведено у терміни, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 Аналіз регуляторного впливу підготовлено Пристоличною сільською радою.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь