ПРИСТОЛИЧНА СІЛЬСЬКА РАДА
Бориспільський район

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ЗАГАЛЬНОЮ ПЛОЩЕЮ 9,0317 ГА КАДАСТРОВІ НОМЕРИ: 3220880900:08:007:0133, 3220880900:08:007:0165, 3220880900:08:007:0195 В С. БЕЗУГЛІВКА БОРИСПІЛЬСЬ

Дата: 22.04.2024 12:55
Кількість переглядів: 59

Виконавець

ТОВ «КОМПАНІЯ ГЕОНІКС» (07850, Київська область, Бучанський район,

смт. Клавдієве-Тарасове, вул. Травнева, 8 ).

 

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
«Детальний план території земельних ділянок  загальною площею 9,0317 га кадастрові номери: 3220880900:08:007:0133, 3220880900:08:007:0165, 3220880900:08:007:0195  в с. Безуглівка Бориспільського району 

Київської області»

 

Загальні положення

Цей документ складено згідно вимог ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

 1. Інформація про замовника

Пристолична сільська рада в особі сільського голови Каськіва Миколи Ігоровича, що діє на підставі рішення Пристоличної сільської ради від 06 липня 2023 року № 2163-28-VIII «Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації Детальний план територіїземельних ділянок  загальною площею 9,0317 га кадастрові номери: 3220880900:08:007:0133, 3220880900:08:007:0165, 3220880900:08:007:0195  в с. Безуглівка Бориспільського району  Київської області». 

Поштова адреса: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Щасливе, вул. Фестивальна, буд, 39 Код ЄДРПОУ 04527520

Тел: (04595)3-53-46

 

 1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Вид документа державного планування

Детальний план у межах населеного пункту уточнює положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток частини території. Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці. Детальний план території розробляється на виконання статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Склад та зміст детального плану визначається ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території». Рішення детального плану мають відповідати вимогам діючих законодавчих норм планування територій, а також широкого кола інших державних будівельних норм та державних стандартів України.

Цілі документа державного планування

Детальний план території визначає принципи планувально-просторової організації забудови; червоні лінії та лінії регулювання забудови; функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами; уточнення містобудівних умов та обмежень згідно із планом зонування території; потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування; доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови; черговість та обсяги інженерної підготовки території; систему інженерних мереж; порядок організації транспортного і пішохідного руху; порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі; межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів (у разі відсутності плану зонування території).

Зв’язок детального плану території з іншими документами державного планування

При розробленні документа державного планування детального плану території враховуються схеми планування території, області та району, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проєктна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів тощо. Серед них:

 • план топографічного знімання у системі координат УСК-2000, М 1:1000;
 • дані Держгеокадастру;
 • дані публічної кадастрової карти України.

Під час розроблення детального плану було враховано наступні законодавчі та нормативні документи:

 • Земельний кодекс України;
 • Закон України «Про основи містобудування»;
 • Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 • Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя»;
 • Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку»;
 • Закон України «Про охорону земель»;
 • Закон України «Про енергозбереження»;
 • Закон України «Про охорону навколишнього середовища»;
 • ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;

-     ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;

 • Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів №173/96;
 • ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;
 • ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»;
 • ДБН В.1.1-25-2009 «Інженерний захист територій та споруд  від підтоплення та затоплення»;
 • ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»;
 • ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»;
 • ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій».

Затверджений у чинному порядку детальний план території стане обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будівництво на території.

Розроблення детального плану території обумовлене необхідністю вирішення поточних питань забудови проктної ділянки.

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються детальним планом території відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

 

 1. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля

Розроблення детального плану території передбачає формування проєктних рішень на всю територію проєктної ділянки. Проєктні рішення охоплюють усі види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на території ділянки.

Проєктні рішення архітектурно-планувальної організації та потреби територіального розвитку обумовлюються в тому числі завданням на розроблення детального плану території.

Ділянка детального плану поза межами об’єктів природно-заповідного фонду та їх охоронних зон, а також не входить до складу державного лісового фонду.

На території проєктування немає об'єктів культурної спадщини, територія не потрапляє до меж регулювання забудови навколо об'єктів культурної спадщини.

Проєктом передбачено перспективний розподіл на ділянки та функціональне зонування:

 • для житлових будівель та споруд;
 • для побутових приміщень;
 • для головних споруд інженерної інфраструктури;
 • для облаштування майданчику збору ТПВ;
 • території проїздів.

Проєктом передбачено будівництво наступних об’єктів:

 • житлових будівель;
 • споруд інженерної іфраструктури;
 • підземної споруди подвійного призначення;
 • ділянки для відпочинку;
 • паркувальних майданчиків.
 • майданчиків для збору твердих побутових відходів.

Таким чином проєкт визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно-захисних зон, охоронних зон, природоохоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в їх межах, які визначені законодавством України та низкою нормативно-правових актів та у сфері забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища та поза їх територіями.

 

 1. Ймовірні наслідки

Детальний план території є комплексним документом, проєктні рішення якого в різній мірі та формі можуть впливати на стан довкілля та здоров’я населення.

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації детального плану території, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

 • ґрунти;
 • атмосферне повітря;
 • водні ресурси;
 • стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);
 • кліматичні фактори:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

   • здійснення природоохоронних заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
   • зменшення впливу забруднення повітря та ґрунтів автотранспортом шляхом реконструкції і будівництва проїздів з твердим покриттям;
   • будівництво централізованої системи каналізування та влаштування централізованої системи водовідведення, що дозволить знизити рівень забруднення ґрунтових вод;

б) для територій з природоохоронним статусом: території з природоохоронним статусом в межах проєктування відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, враховуючи географічне положення ділянки проєктування наслідки реалізації проєктних рішень документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, не передбачаються.

 

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено

З метою розгляду альтернативних проєктних рішень та їх екологічних наслідків під час здійснення стратегічної екологічної оцінки проєкту «Детальний план території земельних ділянок  загальною площею 9,0317 га кадастрові номери: 3220880900:08:007:0133, 3220880900:08:007:0165, 3220880900:08:007:0195  в с. Безуглівка Бориспільського району  Київської області» передбачається розглянути «Нульовий сценарій», без впровадження проєктних змін.

Альтернатива 1: «Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку не затвердження зазначеного документа державного планування.

У разі не затвердження документу державного планування, а саме містобудівної документації «Детальний план території земельних ділянок  загальною площею 9,0317 га кадастрові номери: 3220880900:08:007:0133, 3220880900:08:007:0165, 3220880900:08:007:0195  в с. Безуглівка Бориспільського району  Київської області», та відмова від реалізації проєкту призведе до сповільнення розвитку економіки населеного пункту та області, як продовження поточних тенденцій щодо стану довкілля. За даним варіантом подальший стабільний розвиток села є, очевидно, проблематичним, і ця альтернатива веде до погіршення екологічної ситуації, не ефективного використання земельних ресурсів, хаотичної забудови та погіршення ландшафту в цілому.

Оцінка ефективності вказаного альтернативного варіанту буде відображена у звіті про стратегічну екологічну оцінку.

 

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Предметом стратегічної екологічної оцінки є проєктні рішення детального плану території, їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення. З огляду на стратегічний характер такого виду документації як детальний план території, ключове значення у виконанні стратегічної екологічної оцінки проєкту такого документу мають методи стратегічного аналізу. Насамперед, буде застосований аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зв’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень детального плану  території.

Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень детального плану території загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування.

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

Для розробки стратегічної екологічної оцінки передбачається використовувати наступну інформацію:

 • доповіді про стан довкілля;
 • статистичну інформацію;
 • дані моніторингу стану довкілля;
 • екологічні паспорти регіону;
 • оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть  мати значний вплив на довкілля.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проєкту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити  доцільність і прийнятність запланованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

 

 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

У ході виконання стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути доцільність запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проєктних рішень детального плану території на довкілля та стан здоров’я населення:

 • здійснення упорядкування проєктних територій, їх ландшафтний благоустрій та обладнання сучасними системами та технологіями;
 • дотримання параметрів санітарно-захисних зон, відстаней та охоронних зон, а також створення зелених насаджень спеціального призначення;
 • забезпечення централізованого водовідведення господарсько-побутових стічних вод централізованою системою водовідведення;
 • закрита система дощової каналізації;
 • облаштування майданчиків з контейнерами для збирання побутових відходів та забезпечення збору та вивезу всього обсягу побутових відходів, що утворюються;
 • інженерна підготовка території та вертикальне планування, благоустрій, озеленення, влаштування твердого покриття проїздів.

 

 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура Звіту про стратегічну екологічну оцінку буде виконуватися згідно Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування (Наказ 296, Міністерства екології та природних ресурсів України) та згідно положень визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Звіт про стратегічну екологічну оцінку містить таку інформацію:

 1. Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;
 2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозовані зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено;
 3. Характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності працюючих та населення, стану їх здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу;
 4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я працюючих та населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом;
 5. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я працюючих та населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;
 6. Опис наслідків реалізації проєктних рішень документу державного планування для довкілля, а також для здоров’я працюючих та населення, у тому  числі кумулятивних, синергічних, позитивних і негативних наслідків;
 7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;
 8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);
 9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я працюючих та населення;
 10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я працюючих (за наявності);
 11. Резюме не технічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-6 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається змістом та характером проєктних рішень з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання.

Обласні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я (відповідні підрозділи з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров’я), у межах своєї компетенції надають у письмовій формі свої зауваження і пропозиції до «Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки» у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання такої заяви – обов’язково.

За відсутності письмових зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку.

 1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання

Зауваження та пропозиції надаються особисто або через уповноваженого представника у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, особистого підпису; від юридичних осіб – із зазначенням їх найменування, місця знаходження, посади і особистого підпису до Пристоличної сільської ради,.

Поштова адреса: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Щасливе, вул. Фестивальна, буд, 39 Код ЄДРПОУ 04527520

Тел: (04595)3-53-46

Строк подання зауважень і пропозицій 22.04.2024-03.05.2024 становить 10 днів з дня оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту документу державного планування «Детальний план території земельних ділянок  загальною площею 9,0317 га кадастрові номери: 3220880900:08:007:0133, 3220880900:08:007:0165, 3220880900:08:007:0195  в с. Безуглівка Бориспільського району  Київської області» (відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» ст. 10, п. 5, 6).

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь